• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
 • 1.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Rekvisita inköpt till Slöjdskolan i Stockholm, 1845
  Ahlborn, Carl, 1819-1895 (associated name)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  invoice 1845-03-02 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 2.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Faktura för Nils Månsson Mandelgren hos Carl August Bagge
  Bagge, Carl August, 1811-1852 (seller)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  invoice 1845-03-15 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 3.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Faktura för Nils Månsson Mandelgren hos Carl August Bagge
  Bagge, Carl August, 1811-1852 (seller)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  invoice 1845 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 4.
  Biografier Monum Scandin / Brev från Almgren, Hentze m fl : Anmälan till subskription på Monuments Scandinaves du moyen age.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 5.
  Biografier Monum Scandin / Kuvert : Kuvert adresserat till Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 6.
  Biografier Monum Scandin / Kuvert : Kuvert adresserat till Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter 1861 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 7.
  Biografier Monum Scandin / Anmälan och recensioner i tidningar af Mon Scand : Artikel om Kungälvs kyrka av Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  article Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 8.
  Biografier Monum Scandin / Anmälan och recensioner i tidningar af Mon Scand : Recension för Nils Månsson Mandelgrens verk "Monuments Scandinaves" i Skånska posten N.o 43, 1855
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  review, periodical 1855-05-30 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 9.
  Biografier Monum Scandin / Anmälan och recensioner i tidningar af Mon Scand : Tidningsintervju med Nils Månsson Mandelgren om hur han arresterades av en fjärdingsman år 1856
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  article, interview, periodical, newspaper 1873-05-23 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 10.
  Biografier Monum Scandin / Anmälan och recensioner i tidningar af Mon Scand : Nils Månsson Mandelgrens artikel "Ett kärleksbref från Rödings Säter i Jemtland"
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  article, periodical, newspaper Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 12.
  Betyg och ansökningar / Svenska betyg o pass till London : Nils Månsson Mandelgrens rese-pass till London, 1851
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1851-07-04 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 13.
  Biografier Monum Scandin / Kuvert : Kuvert adresserat till Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 14.
  Biografier Monum Scandin / Kuvert : Kuvert adresserat till Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 15.
  Biografier Monum Scandin / Afären med Reunuard
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 16.
  Biografier Monum Scandin / Kuvert : Kuvert adresserat till Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Real Academia de Nobles Artes de San Fernando (author)
  1861 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 17.
  Resor / Hannas = (systerdotter) bref o handlingar : Visitkort för arkivarien vid Kungliga riksarkivet, Victor Granlund.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  visiting card Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 18.
  Resor / Hannas = (systerdotter) bref o handlingar : Visitkort för P. Westin. Målare.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  visiting card Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 19.
  Resor / Hannas = (systerdotter) bref o handlingar : Kuvert adresserat till Nils Månsson Mandelgren, 1880.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  1880 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 20.
  Forskning Sverige B / Från fornminnes föreningens möte i Götheborg 1875 : Biljett till färd på ångbåten Sjöfröken i samband med fornforskarmötet i Göteborg 1875.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  ticket 1875 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 21.
  Resor / Resa Lybeck : Tryckt visitkort med handskriven anteckning.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 22.
  Forskning Sverige B / 1872 : Brevutkast från Nils Månsson Mandelgren till Konstakademien angående försenad överlämning av ritningar på grund av sjukdom.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Konstakademien (addressee)
  1871-12 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 23.
  Forskning Sverige B / 1872 : Beräkning av antalet kyrkor i Sverige.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1872 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 24.
  Forskning Sverige B / 1873 : Våra Fornminnen och deras Betydelse. Af - ND.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1873 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 26.
  Forskning Sverige B / Fornsaker författningar och anteckningar : Tidningsurklipp angående "Det nye Literatursamfund" i Köpenhamn.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  periodical, newspaper 1872-03-29 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 27.
  Forskning Sverige B / Fornsaker författningar och anteckningar : Swensk Författnings-Samling nr 40, 1840.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1840 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 28.
  Forskning Sverige B / Fornsaker författningar och anteckningar : Tidningsurklipp.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 29.
  Forskning Sverige B / Från fornminnes föreningens möte i Götheborg 1875 : Överläggningsämnen vid Svenska Fornminnes-Föreningens fjerde årsmöte i Göteborg 1875.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (responsible party, associated name)
  association documents 1875-05-25 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 30.
  Forskning Sverige B / Fornsaker författningar och anteckningar : Härnösands Consistorii Circulaire nr 151.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1868 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 31.
  Forskning Sverige B / Från fornminnes föreningens möte i Götheborg 1875 : Program för Svenska Fornminnes-Föreningens fjerde årsmöte. Göteborg 1875.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1875-05-25 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 32.
  Forskning / Dubletter af kyanot m m : Ornament tecknat av Nils Månsson Mandelgren.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, artist)
  fragment, art reproduction 1864 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 33.
  Forskning / Dubletter af kyanot m m : Munskjö Pappers-Bruk i Jönköping.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Efter 1880 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 34.
  Forskning / Skrifteliga anot (svänskt) kyrk m m : Kort anteckning om upprinnelsen till en mask i en indisk pagod.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 35.
  Forskning / Antikningar Arkeologi : Anteckningar från Expositionen i Paris, 1867.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  notes, sketch/drawing 1867 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 36.
  Forskning / Antikningar Arkeologi : Urklipp ur Illustrerad tidning nr 28, 1864.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  periodical, newspaper 1864 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 37.
  Forskning / Antikningar Arkeologi : Tidningsurklipp ur Dagens Nyheter 11/11 1890 om Berthon båtar.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1890-11-11 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 38.
  Forskning / Antikningar Arkeologi : Tidningsurklipp ur Dagens nyheter angående Antropologiska sällskapets möte, 1891.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  periodical, newspaper 1891-01-17 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 39.
  Resor / Anotationer från 1842 års resa : Hotellfaktura till Fredrik Mårtensson i Halmstad, 1873.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  invoice 1873-08-31 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 40.
  Resor / Hannas = (systerdotter) bref o handlingar : Kuvert adresserat till Nils Månsson Mandelgren, 1880.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 41.
  Resor / Hannas = (systerdotter) bref o handlingar : Räkning på 2 st visitkortsporträtt av en antik blåsbälg.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  invoice 1880-09-30 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 42.
  Resor / Anotationer från 1842 års resa : Biljett till resa med ångfartyget Baltzar von Platen.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  ticket Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 43.
  Resor / Anotationer från 1842 års resa : Tvätt nota
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  invoice Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 44.
  Resor / Anotationer från 1842 års resa : Nota för mat och logi i Osby, 1873.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  invoice 1873-08 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 45.
  Resor / Anotationer från 1842 års resa : Faktura för mat och logi, 1873.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  invoice 1873-08 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 46.
  Resor / Hannas = (systerdotter) bref o handlingar : Förlovningskort för Gustaf Hagander och Hanna Jonsson, 1881.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1881-02-13 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 47.
  Forskning/Kiwiks Monimentit : Cirkulär.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 48.
  Forskning/Archeologi F : Ur Snäl-Påsten för 1866. nr 128. d 29/10
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  periodical, article Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 49.
  Forskning/Antikningar Arkeologi : Två tidningsurklipp ur Aftonbladet.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1872-1889 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 50.
  Forskning/Archeologi F : Tidningsurklipp ur Aftonbladet d 15/11 1869
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  article, periodical Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!