• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Upsala Stad : Copia utaf den År 1770 af Jonas Brolin utgifne Charta öfver Upsala Stad
  Brolin, Jonas, 1731-1804 (copy after)
  Ridderbielke, Fredrik Magnus, 1772-1841 (creator)
  map ca 1920-1923
  Top. pl. Uppsala Kartor 1800-talet
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Väst-östlig profil genom Sarjekfjälltrakten / Geologisk karta öfver Sarjekfjälltrakten af Axel Hamberg skala 1:500 000.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  map 1901
  Sv. Fys-Geogr. [Hamberg, Axel, Sarekfjällen. En geografisk undersökning ... särtr. ur Ymer, 1901]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Fortlöpande kartskiss öfver fjällen kring Sarjektjåkko hufvudsakligen upprättad genom fotogrammetri af Axel Hamberg. . : De nordöstra delarna äro med eller utan korrektioner återgifna efter äldre kartor. ... Skala 1:100 000.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Kjellström, Otto, 1855-1913 (cartographer)
  Svenonius, Fredrik Vilhelm, 1852-1928 (cartographer)
  map 1901
  Sv. Fys-Geogr. [Hamberg, Axel, Sarekfjällen. En geografisk undersökning ... särtr. ur Ymer, 1901]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Schematisk karta öveer Hortus botanicus i kvarteret Örtedalen av Uppsala stad. : D. V. Lindgren Upsala 1924.
  Herdin, Karl Wilhelm, 1854-1940 (former owner)
  map 1924
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Karta öfver Kung Karls land upprättad lunder 1898 års svenska polarexpedition af C. J. O. Kjellström och Axel Hamberg.
  Kjellström, Otto, 1855-1913 (cartographer)
  map 1900
  Kartor Polarländerna
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Schematisk karta över Hortus botanicus i kvarteret Örtedalen av Uppsala stad.
  Lindgren, David (autographer)
  map 1924
  Handritade kartor, Sverige, största format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Utdrag av Uppsala stadsplan före år 1643 utvisande stadsdelen Tofvan m. m. Avritad av D. Lindgren 1924.
  Lindgren, David (creator)
  map 1924
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Historisk stadsplan över Upsala : Uppritad efter 1702 års, samt äldre mätningar och inlagd på 1880 års stadsplan med tillämpningar av 1927 års triangelmätning över Upsala stad. Utarbetad år 1934 av Ivar Rydeberg.
  Rydeberg, Ivar, ca 1880-1950 (cartographer)
  map 1934
  Sv. handritade kartor Största format (förvaras rullad) Dav. 1315a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Karta över Fyristorg och närgränsade tomter avritade efter å stadsingeniörskontoret befintliga original. : Upsala år 1925 Ivar Rydeberg.
  Rydeberg, Ivar, ca 1880-1950 (creator)
  map 1925
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Reliefkarta [över] Norden : Utarbetad av Bo. Thomée. F:a [Kartreliefer, Värnamo]
  Thomée, Bo, 1906-1993 (creator)
  map ca 1940-1946
  Reliefkartor 3
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Karta över Kåretorp 1:5 o. 1:6 i Gåsinge socken, Södermanlands län upprättad år 1939 av skogsvårdsstyrelsen i Södermanlands län.
  Westman, Karl Gustaf, professor, politiker, 1876-1944 (former owner)
  map 1939
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Karta över Lund [1934] map 1934 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 15.
  Karta över staden Lund map 1929 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 17.
  Generalstabens karta över Sverige
  Topografiska kåren (collaborator (unspecified))
  Generalstaben. Topografiska avdelningen (collaborator (unspecified))
  [1840-1922]
  Sv. kartor Generalstabskartan : södra delen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Belägenheten mellan Marstrand och fasta landet. : Ritad af G. De Geer. map 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Norrköping-Söderköping-Vikbolandets järnväg : Husbyggnader. map 1915
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Norrköping-Söderköping-Vikbolandets järnväg : Linjen Kummelby - Arkösund map 1915
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Norrköping-Söderköping-Vikbolandets järnväg : Linjen Valdemarvik - Norrköping. map 1915
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Norrköping-Söderköping-Vikbolandets järnväg : Broar. map 1915
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Karta över skyddsrum i stadsdelen Kåbo, Uppsala map 1939-1945?
  Sv. handritade kartor Största format (förvaras rullad) Dav. 1351a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  [Karta över] Rom map 1937?
  Top. pl. Italien [Rom]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Situations Charta öfver Umeå eller Lycksele lappmarck, upsatt efter ögnamåttet. map ca 1906
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Plankarta över kvarteren Sandbacken, S:t Per, Klostret och Torget. Cop. D. V. Ln 1932. map 1932
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!