• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Charta öfwer Finland : afsänd til Carlscrona til SlotzBygmästaren Thunberg, Sveaborg den 18 Februari 1760.
  Thunberg, Daniel af, 1712-1788 (other)
  map 1760?
  Handritade kartor Finland, stort format [Dav. 17a]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Skeppsbyggare Thunbergs arkivsamling, kartor.
  Thunberg, Daniel af, 1712-1788 (former owner)
  1700-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Charta öfwer Landscrona Hamn och inlopp som wisar Skieps-leden emillan grunden. : Afmäten och plicktad uti Julii månad åhr 1767. Chr. U. Wallman.
  Thunberg, Daniel af, 1712-1788 (former owner)
  map 1767
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Project till Skieps Warfs anläggande vid Landscrona öster om fästingsvärken på Grån. : 26 maj 1753. G. Sheldon.
  Thunberg, Daniel af, 1712-1788 (former owner)
  map 1753
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Ritning öfver det vid Landscrona anlagde skiepshvarfvet som visar i hvad Stånd det nu befinnes. : År 1767.
  Thunberg, Daniel af, 1712-1788 (former owner)
  map 1767
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Landscrona hamn med en del af redden. : Conducteur Brömer.
  Thunberg, Daniel af, 1712-1788 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Afritning öfver södra delen af Westerviks stads Skepps-Bro med djupet der utanföre, upprättad år 1784 af P Didricksson.
  Thunberg, Daniel af, 1712-1788 (former owner)
  map 1784
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Charta öfver en dela af Götha elf nedanför Edets hus, vid Holmmen afmätt i november månad år 1778 af Elias Schveder.
  Thunberg, Daniel af, 1712-1788 (former owner)
  map 1778
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Götha elf.
  Thunberg, Daniel af, 1712-1788 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Göta kanal nordväst om sjön viken.
  Thunberg, Daniel af, 1712-1788 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Charta öfver Strömmfallet vid Wästerby.
  Thunberg, Daniel af, 1712-1788 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Charta öfver Strömmfallet vid Rinnforsa.
  Thunberg, Daniel af, 1712-1788 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Åkers siö.
  Thunberg, Daniel af, 1712-1788 (former owner)
  map 1776
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Peijlings Charta öfver Carls Graf från slussen Tessin til Wisla Kaij Dam.
  Thunberg, Daniel af, 1712-1788 (former owner, creator)
  map 1774
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  [Visslaån] vid Welanda.
  Thunberg, Daniel af, 1712-1788 (former owner, creator)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Geometrisk charta öfwer wattn-draget imellan sjöarne Findlen och Hulingen uti Calmar höfdingedöme upprättad uti aug månad år 1766 af Adolph Modeer.
  Thunberg, Daniel af, 1712-1788 (former owner, creator)
  map 1766
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Charta som visar staden Engelholm, Strömen Röens belägenhet omkring staden, den nu varande gångbryggan, samt färgan för de öfverfarande.
  Thunberg, Daniel af, 1712-1788 (former owner, creator)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Die Stadt Landscroon.
  Thunberg, Daniel af, 1712-1788 (former owner)
  map 1655
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Situations carta öfwer Warbergs hamn. Visar den tillämnade mousillen och strand-bryggan i plan.
  Thunberg, Daniel af, 1712-1788 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Charta öfver en del af Götha elf nedanför Edet vid Hankloen afmätt i november månad år 1778 af Elias Schweder.
  Thunberg, Daniel af, 1712-1788 (former owner)
  map 1778
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Wreta closters mark.
  Thunberg, Daniel af, 1712-1788 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Norrby siön.
  Thunberg, Daniel af, 1712-1788 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Afvägningar efter Lyresta ån norr om Björkängen.
  Thunberg, Daniel af, 1712-1788 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  [Trollhätte kanal.]
  Thunberg, Daniel af, 1712-1788 (former owner, creator)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Situations charta öfwer en del av strömmen Helge å millan Christianstad och Åhus.
  Thunberg, Daniel af, 1712-1788 (former owner, creator)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!