• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Karta öfver Klabböle by.
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Gunnar, professor i kyrkohistoria, 1890-1967 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 50315
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Charta öfver Affairen vid Hörnefors den 5:te Julii 1809
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Gunnar, professor i kyrkohistoria, 1890-1967 (former owner)
  map 1809
  Sv. Krig [Kriget mot Ryssland 1808-1809] 30977
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Tracktcharta öfwer Fogelwijks situation hwar på man författat en sådan dessein, som till orten bäst kan appliceras och af följande explication kan intagas nämbl [...].
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Gunnar, professor i kyrkohistoria, 1890-1967 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  45377
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Charta öfver trackterne emillan Stor- och Lakne sjöarbelägit i Jämteland.
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Gunnar, professor i kyrkohistoria, 1890-1967 (former owner)
  map 1809
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Topografisk karta öfver Gottland af G. Dahlström, lieutenant vid fältmätn. brigaden.
  Forsell, Carl Gustaf af, 1783-1848 (former owner)
  Westin, Gunnar, professor i kyrkohistoria, 1890-1967 (former owner)
  map 1800-talet
  Handritade kartor, Sverige, största format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Charta öfver en del af Gelliware socken i Luleå lappmark författad efter de under resor åren 1797, 1798 och 1799 gjorde anteckningar af C. M. Robsahm 1800.
  Forsell, Carl Gustaf af, 1783-1848 (former owner)
  Westin, Gunnar, professor i kyrkohistoria, 1890-1967 (former owner)
  map 1797-1799
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  [Karta] öfver tomterne uti Åhus by, fordom stad, som är belägen uti Christiandstad län och Willans härad, affattad uti april och maii månader år 1770 af ordinarie landtmätaren Lars Lundblom.
  Lundbom, Lars, ca 1730-1780 (surveyor)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Gunnar, professor i kyrkohistoria, 1890-1967 (former owner)
  map 1800-talets början, kopia
  Handritade kartor, Sverige 45254
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Karta över gränstrakterna mellan Sverige och Norge mellan Vithågna och Vojmoälven. : Ritad av Nils Marelius
  Marelius, Nils, 1707-1791 (surveyor)
  Forsell, Carl Gustaf af, 1783-1848 (former owner)
  Westin, Gunnar, professor i kyrkohistoria, 1890-1967 (former owner)
  map 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Charta öfver tracten omkring Örtofta, Ellinge och Widarp.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Gunnar, professor i kyrkohistoria, 1890-1967 (former owner)
  map 1800-talet
  Handritade kartor, Sverige 45279
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Charta öfver lägret å Bonarps hed år 1795. : Med däromkring liggande byar, emellan skogen Södre ås kallad och åen Rön.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Gunnar, professor i kyrkohistoria, 1890-1967 (former owner)
  map 1795
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Carta öfver de vid exercicen i Skåne under Hans Kongl. Maj:ts egna höga ordres, intagne lägren vid Ellinge och Westra Karlaby, med tillhörige qvarter jämte marchen ifrån det förra til det senare lägret år 1774.
  Råbergh, C. (creator)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Gunnar, professor i kyrkohistoria, 1890-1967 (former owner)
  map 1774
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Charta över Öregrunds stads ägor uti Stockholms län, Frösåkers härad och Börstils socken. : Författad åren 1813 och 1814 af Dav. Kammecker. Att denna, af undertecknad renoverade charta, är i allo enlig med originalet, som i kongl. Generallandtmätericontoiret finnes förwaradt, betygar, Upsala den 9 martii 1832. C. G. af Sillén
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (autographer)
  Kammecker, David, 1748-1826 (surveyor)
  Westin, Gunnar, professor i kyrkohistoria, 1890-1967 (former owner)
  map 1832
  Handritade kartor, Sverige, största format 48942
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Karta över Kungsholmen.
  Westin, Gunnar, professor i kyrkohistoria, 1890-1967 (former owner)
  map 1855
  Handritade kartor, Sverige, största format 41160
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Situationskarta öfver trakten kring Krokums sund enligt böndernes uppgift.
  Westin, Gunnar, professor i kyrkohistoria, 1890-1967 (former owner)
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Geometrisch förteckning huruledes wid Grythyttan ordenteligen byggas skall. Afstucket anno 1641 den 10 junii.
  Westin, Gunnar, professor i kyrkohistoria, 1890-1967 (former owner)
  Tilas, Daniel, 1712-1772 (creator)
  map 1769
  Handritade kartor, Sverige 52568
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Charta öfver staden Hudicksvall. : Författad... af landtmätaren Lars A. Lindeborg. Renov. 1800 af F.A. Wiblingen
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Westin, Gunnar, professor i kyrkohistoria, 1890-1967 (former owner)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  map 1800
  Handritade kartor, största format 43994
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!