• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Intervju för taltidningen Skaraborgsbladet om Veterinärhistoriska museet sommaren 1993
  Bosaeus, Gunilla (donor)
  Hellgren, Nils-Olov, 1925- (other)
  1993 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 2.
  Svensk Biografisk Veterinärmatrikel del 2
  Hellgren, Barbro, 1928- (donor)
  Hellgren, Nils-Olov, 1925- (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 3.
  Intervju om museet i juli 1993 för P2
  Hellgren, Nils-Olov, 1925- (other)
  1993 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 4.
  Föredrag i samband med öppning av utställningen "Kon i våra hjärtan" på Hernquistdagen 2000
  Hellgren, Nils-Olov, 1925- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 5.
  Hernquistdagen 2000, del 2 Överförd till CD-rom 2011
  Hellgren, Nils-Olov, 1925- (donor)
  2000 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 6.
  Svensk Biografisk Veterinärmatrikel del 2
  Hellgren, Nils-Olov, 1925- (donor)
  Hellgren, Barbro, 1928- (other)
  Efter 1975 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 7.
  Sammanträde med Föreningen Veterinärhistoriska museets vänner 1999-11-17
  Hellgren, Nils-Olov, 1925- (donor)
  Hellgren, Barbro, 1928- (other)
  Mehnert, Ernst, 1942- (other)
  Nordblom, Bengt, 1937- (other)
  1999 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!