• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Årsberättelser och sjukdomsstatistik 1946-1959 1946-1959 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 3.
  Förslag till tuberkulinundersökningsområden inom distriktet 1947-1961 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 4.
  SOU 1937:19 1937 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 5.
  Rapporter över tjästeresor företagna på grund av inträffat eller misstänkt fall av smittsam sjukdom 1944-1960 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 8.
  Diverse utgående tjänsteskrivelser 1948-1960 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 9.
  Veterinärintyg från åren 1943-1960, ordnade årsvis 1943-1960 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 10.
  Konceptböcker för 1935-1938 1935-1938 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 11.
  Årsredogörelser från köttbesiktningsbyrån i Markaryd 1939-1946 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 12.
  Beslagsjournal vid köttbesiktningsbyrån i Markaryd 1951-1972 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!