• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Plånbok i skinn med texten "Veterinärernas Kamratgåva" i förgylld skrift association documents Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 2.
  Ett flertal upprop till veterinärkåren att bli medlem i Kamratgåvan association documents Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 3.
  Veterinärernas Kamratgåva association documents 1966-1993 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 4.
  Huvudböcker för den ekonomiska redovisningen Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 5.
  Dupliceringsappareten "Rena" association documents Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 6.
  Veterinärernas kamratgåva association documents 1985 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 7.
  Adresskort till dupliceringsmaskin "RENA" Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 8.
  "Inbetalda dödsfall 1937 -. (1=10 kronor)" association documents Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 9.
  Registerkort över medlemmar och deras inbetalningar till Kamratgåvan Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 10.
  Redovisningsböcker över vidtagna åtgärder vid dödsfall Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 11.
  Kamratgåvans kassaböcker från 1916 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 12.
  Dagböcker Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 13.
  Vit plastpärm "Boskapsapoteket i Skara" Beskrivning av några ståndkärl 1775-1800 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 14.
  Några hundratal särtryck ur Svensk Veterinärtidning nr 24, 30, 1978 med titeln "Veterinärernas Kamratgåva. Kort Historik" association documents 1978 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 15.
  Djursjukhuset i Helsingborg 50 år 1954-2004 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 17.
  Intervju med Emil Murphy (45 min) och Magnus Andersson (30 min) 2001 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 18.
  Intervju med Anne-Li Ljungren (21 min) och Erica Carlsson (30 min) 2001 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!