• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Skånska Veterinärföreningen 100 år 1991 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 3.
  Ritningar för Skara Semin utförda av Ivar Dyrendahl association documents 1956-1968 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 5.
  Arbetsmaterial till Hernquist-utställningen 1988 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 6.
  Grundmaterial till Ivar Dyrendahls arbete om Veterinärinrättningen i Stockholm 1760-1866 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 7.
  Avskrifter av dokument i Riksarkivet m fl arkiv Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 8.
  Peter Hernquist: Classes,Ordines et Genera Morborum, Animalium Mansvoretum Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 9.
  Något om fotografering av husdjur av Ivar Dyrendahl Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 10.
  Ivar Dyrendahls papper om upporganisation av Seminavel ek för 1971 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 12.
  Om några farmakologiska samlingar i veterinärhistoriska museet av Ivar Dyrendahl Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 13.
  Protokoll vid direktionens över Veterinärinrättningen i Skara sammanträden 1814-1889 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 15.
  Om undervisning av elever vid veterinärinrättningen i Stockholm Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 16.
  Om Kongl Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 17.
  Handlingar rörande veterinären(?) Julius Bourgström på Gotska Sandön f 1825 1800-1899 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 18.
  Hernquist och jordbruket 1700-1800 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 19.
  Fotostatkopior av material i Knösiska arkivet (Stiftsoch Lands biblioteket i Skara) angående Hernquist 1768-1785 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!