• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Veterinärinstitutet vid Karlavägen
  Björner, Karl, 1882-1918 (other)
  Larsson, Rut (other)
  Hülphers, Gustav, 1884-1968 (other)
  Jerlov, Sigbert, 1887- (other)
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  photograph 1910 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 2.
  Konferens ang
  Brandt, Anton Johnson, 1893- (other)
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  Wall, Sven, 1877-1961 (other)
  Viridén, Per, 1902- (other)
  Hjärre, Albert, 1897- (other)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 3.
  Några prominenta deltagare i mötet med L'Office International des Epizooties i Paris 1930
  Dyrendahl, Ivar, 1918- (donor)
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  photograph 1930 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 4.
  Veterinärinstitutet vid Karlavägen
  Forssell, Gerhard, 1882-1964 (donor)
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  photograph 1911 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 5.
  Veterinärinstitutet vid Karlavägen
  Forssell, Gerhard, 1882-1964 (donor)
  Nordquist, Peter, 1885-1971 (other)
  Stenmark, Birger, 1878-1959 (other)
  Wolke, E A W, 1879-1918 (other)
  Thorsell, Gustav, 1887- (other)
  Dunge, Knut Emanuel (Manne), 1880- (other)
  Ohlsson, Assar, 1886- (other)
  Bergman, David, 1885- (other)
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  photograph 1908 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 6.
  Ateljéporträtt av Hilding Magnusson
  Hansen, Hans-Jörgen, 1920- (donor)
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 7.
  Hilding Magnusson med barnen Astrid, Rolf och Bertil
  Hansen, Hans-Jörgen, 1920- (donor)
  Winther, Astrid, 1917- (other)
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 8.
  Sammanträde med muloch klövsjukekommittén i Malmö
  Kinnman, T (other)
  Svensson, Helge (other)
  Nilsson, Hjalmar, 1886- (other)
  Holmberg, G A (other)
  Forssman, John, 1868- (other)
  Höjer, Axel (other)
  Frykholm, Nils, 1875-1954 (other)
  Lavesson, Lave, 1880- (other)
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  photograph 1935 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 9.
  Muloch klövsjuka hos svin
  Lagerlöf, Nils, 1895-1970 (donor)
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  Hallgren, Willy, 1900-1965 (other)
  photograph 1956 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 10.
  Kungl Veterinärhögsk
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 11.
  Glasplåtar, c:a 140 st, från Malmölaboratoriet, tagna av prof H Magnusson, förvarade i trälåda av ek
  Magnusson, Hilding, 1886- (donor)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 12.
  Låda av ek, innehållande 158 glasnegativ med beteckningen Svulster
  Magnusson, Hilding, 1886- (donor)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 14.
  Föl som dött i streptokockinfektion
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 15.
  Låda av ek med c:a 200 glasnegativ rörande muloch klövsjuka samt differentialdiagnos till andra sjukdomar
  Magnusson, Hilding, 1886- (donor)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 16.
  Föl som dött i streptokockinfektion
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 17.
  Glasnegativ från Malmölaboratoriet, tagna av Hilding Magnusson, förvarade i låda av ek
  Magnusson, Hilding, 1886- (donor)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 18.
  Muloch kövsjuka hos tjur
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  photograph 1925 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 19.
  Muloch klövsjuka hos svin
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  photograph 1939 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 20.
  Trälåda med indelade fack (20 stycken)
  Magnusson, Hilding, 1886- (donor)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 21.
  Trälåda med 85-90 glasnegativ (120x90)
  Magnusson, Hilding, 1886- (donor)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 22.
  Trälåda med c:a 90 glasnegativ (120x90)
  Magnusson, Hilding, 1886- (donor)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 23.
  Trälåda med 32 diabilder (50x50)
  Magnusson, Hilding, 1886- (donor)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 24.
  Trälåda, märkt "Diverse (ej sjukdomar)" med ett 10-tal glasnegativ (120x90x)
  Magnusson, Hilding, 1886- (donor)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 25.
  Fall av aktinomykos med konstant förekomstav Actinobacillus
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 26.
  Fall av diffus aktinomykos i mulen på nöt med konstant förekomst av Actinobacillus
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 27.
  Fall av aktinomykos med konstant förekomst av Actinobacillus
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 28.
  Fodral med 100 negativ i sv - v
  Magnusson, Hilding, 1886- (donor)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 29.
  Trälåda med två fack
  Magnusson, Hilding, 1886- (donor)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 30.
  Trälåda med indelade fack (20 stycken)
  Magnusson, Hilding, 1886- (donor)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 31.
  Fall av aktinomykos med konstant förekomst av Bac
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 32.
  Åtta stycken planscher i papp med uppklistrade fotografier under en ämnesrubrik
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 33.
  Trälåda med c:a 90 glasnegativ (120x90)
  Magnusson, Hilding, 1886- (donor)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 34.
  Trälåda med 85-90 glasnegativ (120x90)
  Magnusson, Hilding, 1886- (donor)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 35.
  Papplåda med ett stort antal fotografier, inlagda i kuvert med påskrift av innehållet, t ex Fölsjukdomar, Häst - exteriör, Häst - inre organsjukdomar m m
  Magnusson, Hilding, 1886- (donor)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 36.
  Trälåda, omärkt, med ett 40-tal skioptikonbilder (82x82) och ett 75-tal glasnegativ (120x90)
  Magnusson, Hilding, 1886- (donor)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 37.
  Trälåda med 85-90 glasnegativ (120x90)
  Magnusson, Hilding, 1886- (donor)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 38.
  Fall av aktinomykos hos nöt med konstant förekomst av Actinomyces Israelii
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 39.
  Fall av aktinomykos hos nöt med konstant förekomst av Actinomyces Israelii
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 40.
  Juveraktinomykos hos svin
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 41.
  Juveraktinomykos kos svin
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 43.
  Kassett av papp med foton, teckningar och glasnegativ (120x90)
  Magnusson, Hilding, 1886- (donor)
  drawing Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 44.
  Bild IV: Mätning av hudveckets tjocklek på 2:dra och 3:dje dagen efter injektion utförd av Hilding Magnusson Malmöhus läns hushållningssällskap
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  Malmöhus läns Hushållningssällskaps laboratorium, Malmö (donor)
  photograph 1925 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 45.
  Intrakutan tuberkulinundersökning demonstread av föreståndaren för Hushållningssällskapet i Malmö
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  Malmöhus läns Hushållningssällskaps laboratorium, Malmö (donor)
  photograph 1925 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 46.
  Bild III: Intracutan injektion av 0
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  Malmöhus läns Hushållningssällskaps laboratorium, Malmö (donor)
  photograph 1925 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 47.
  Intrakutan tuberkulinundersökning demonstrerad av föreståndaren för Hushållningssällskapet i Malmö Hilding Magnusson
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  Malmöhus läns Hushållningssällskaps laboratorium, Malmö (donor)
  photograph 1925 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 48.
  Intrakutan tuberkulinundersökning Bild 2: Injektion av tuberkulin
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  photograph 1920 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 49.
  Intrakutan tuberkulinundersökning
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  photograph 1920 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 50.
  Montage av fotografier på brungrå kartong i mörkbrun ram, glasad, yttermått 590x760 med olika sjukdomar
  Magnusson, Hilding, 1886- (other)
  Malmöhus läns Hushållningssällskaps laboratorium, Malmö (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!