• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Handbok för skogskörare - hovbeslagslära
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  1945 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 2.
  Våra hästars hovvård
  Agduhr, Kjell, 1923- (donor)
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  1944 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 3.
  Tidningsartikel i ELA 28 okt 1991 om invigningen av en veterinärmedicinsk avd på Medicinhistoriska museet i Vänersborg
  Dyrendahl, Ivar, 1918- (donor)
  Lundström, Herbert, 1936- (other)
  Hellgren, Nils-Olov, 1925- (other)
  Räf, Per-Ola (other)
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  1991 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 4.
  Kompendium i Hovbeslagslära (genomsett och godkänt av Vet Med D:r E Åkerblom 1941)
  Dyrendahl, Sven, 1913- (other)
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  1941 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 5.
  Föreläsningar i hovbeslag och hovsjukdomar Prof
  Ekesbo, Ingvar, 1928- (donor)
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  lecture 1951 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 6.
  Fotostatkopia ur Svenska Dagbladet 1947: I Marginalen "Veterinärer" av Wijk (Gunnar Wijkmark)
  Jaenson, Böhme, 1908- (other)
  Sandberg, Elis, 1910- (other)
  Fahlquist, Åke, 1907- (other)
  Löfstedt, Frithiof, 1906-1978 (other)
  Fredricson, Malte, 1903-1973 (other)
  Hennichs, Bror-Daniel, 1896- (other)
  Wijkmark, Gunnar, 1904- (other)
  Jönsson, Hugo, 1909- (other)
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  Hedelin, Kjell, 1911- (other)
  Nilsson, Fritz (other)
  Björkman, Gösta, 1907- (other)
  Hjärre, Albert, 1897- (other)
  1947 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 7.
  Anteckningsbok med originalanteckningar om hästskofynd för hovbeslagssamlingen på museet vid Veterinärhögskolan, Albano
  Ljunggren, Anne-Li, 1970- (donor)
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 8.
  Stadgar för Veterinärmedicinska föreningen, samt protokoll
  Ljunggren, Anne-Li, 1970- (donor)
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  1957 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 9.
  Skrivelser, protokoll, anslag mm rörande Veterinärhögskolan
  Ljunggren, Anne-Li, 1970- (donor)
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 10.
  Journal över försök med ammoniak, differentialräkning av blodkroppar mm, två svarta anteckningsböcker
  Ljunggren, Anne-Li, 1970- (donor)
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 11.
  Årsberättelser, korrespondens, resultatlistor mm för Veterinärhögskolans idrottsförening
  Ljunggren, Anne-Li, 1970- (donor)
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 12.
  Skrivelser och protokoll för Veterinärernas Kamratgåva
  Ljunggren, Anne-Li, 1970- (donor)
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 13.
  Samlat material från Erik Åkerblom i två arkivkartonger
  Ljunggren, Anne-Li, 1970- (donor)
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 14.
  Årsberättelser, korrespondens, resultatlistor mm för Veterinärhögskolans idrottsförening
  Ljunggren, Anne-Li, 1970- (donor)
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  1960 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 15.
  Reglemente för offentliga travtävlingar
  Ljunggren, Anne-Li, 1970- (donor)
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  1964 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 16.
  Div protokoll och skrivelser
  Ljunggren, Anne-Li, 1970- (donor)
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 17.
  Den gamle läraren
  Lundström, Herbert, 1936- (donor)
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  1989 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 18.
  Minnesanteckningar mm, Föreläsningar 1960 i Hovbeslag och Anspannslära
  Nordblom, Bengt, 1937- (donor)
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  1960 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 19.
  Stencilerad skrift "ABC-bok för nybörjare eller Amöbans lilla uppslagsbok"
  Sandström, Örjan, 1936- (donor)
  Stranning, Gunnar, 1904- (other)
  Svanberg, O, 1896- (other)
  Ahnegård, Harry, 1899-1946 (other)
  Hülphers, Gustav, 1884-1968 (other)
  Konradsson, Hugo, 1903- (other)
  Fredricson, Malte, 1903-1973 (other)
  Nyström, Edvard, 1863- (other)
  Stålfors, Harry, 1867-1938 (other)
  Dahlström, Hjalmar, 1868- (other)
  Bondestam, Torbjörn, 1906- (other)
  Carlström, Birger, 1890- (other)
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  Lagerlöf, Nils, 1895-1970 (other)
  Palmgren, Axel, 1892- (other)
  Hjärre, Albert, 1897- (other)
  Forssell, Gerhard, 1882-1964 (other)
  1930 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 20.
  Katalogen "Svenska hästskofabrikernas Normal-Hästskor" utgiven 1944
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  1944 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 21.
  Kataloger över hingstar anmälda till premieringarna 1966
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 22.
  Kataloger över hingstar anmälda till premieringarna 1963
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  1963 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 23.
  Privat korrespondens
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  1942 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 24.
  Skrivelser och förteckningar ang kurser i hovoch klövvård
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 25.
  Följesedlar till insända preparat från olika regementen till Avd för Hovbeslag
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  1939 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 26.
  Kataloger över hingstar anmälda till premieringarna 1961
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  1961 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 27.
  Kataloger över hingstar anmälda till premieringarna 1964
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  1964 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 28.
  Samlingen omfattar kataloger över hinstar som anmälts till premiering under åren 1961-1966
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 29.
  Handskrivna anteckningar av olika artiklar samt ett föredrag(?) om heparin
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 30.
  Erik Åkerblom har skänkt 42 stycken böcker ur sitt bibliotek till VHM
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  book Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 31.
  Skrivelser, som huvudsakligen berör verksamheten vid Institutionen för hovbeslag och hovsjukdomar
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  letter Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 32.
  7 blad utdrag ur La médecine vétérinaire par André Sanet
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 33.
  Skrivelser till och från Kungl Jordbruksdepartementet, Lantbruksstyrelsens Stuteribyrå m fl
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 34.
  Brev och protokoll till Veterinärhögskolans Styrelse
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 35.
  Räkenskaper över skoningar till samtliga Solvallakurser jan-nov 1940
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  1940 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 36.
  Anteckningsbok med mjuka pärmar
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  1922 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 37.
  Låda innehållande Eric Åkerbloms litteraturkort med litteraturhänvisningar
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 38.
  Kataloger över hingstar anmälda till premieringarna 1962
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  1962 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 39.
  Kataloger över hingstar anmälda till premieringarna 1965
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  1965 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 40.
  Huvudsakligen intyg över besiktningar av hästar
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  letter Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 41.
  Korrespondens ang försäkringar, Skand
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  1940 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 42.
  Korrespondens ang resplaner för premieringar samt PM
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 43.
  Besiktningshandlingar, förfrågningar ang inköp av vissa hästar mm
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 44.
  Besättningslistor över verkningar, skoningar, beslag och skärpningsmedel
  Åkerblom, Eric, 1896- (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 45.
  Kuvert med följesedlar från Grave
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  1935 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 46.
  Kuvert med filterdukar från Grave
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  1961 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 47.
  D:o
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 48.
  D:o
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 49.
  D:o
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 50.
  D:o
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!