• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Kronisk fång
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 2.
  Vinkelmätare för bestämning av hovvinkeln
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 3.
  Brännjärn för anbringandet av agraffer vid hornspricka (Vennerholm)
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 4.
  11 st nålar för att fästa preparat och liknande
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 5.
  Bockhov
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 6.
  Beslag och del av hålvägg, avfallen till följd av hornklyfta
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 7.
  Arthrosis deformans
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 8.
  Elektrisk fotometer, omärkt, som Åkerblom använde vid sina undersökningar
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 9.
  Ett motstånd, som Åkerblom använde vid sina undersökningar
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 10.
  Glasflaska (133x55x55), graderad till 200 ml
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 11.
  Det bord på vilket Åkerblom företog sina undersökningar
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 12.
  Modellsko för 1900-t med rundade hakar
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  1900 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 13.
  Djup, genomgående hornspricka med sned riktning genom hornkapseln
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 14.
  Förvuxen platthov med felaktigt understödjande beslag
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 15.
  Fotskelett från häst med höggradig krumhov
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 16.
  Fullhov med söndriga bärränder
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 17.
  Förvuxen hov, halva verkad
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 18.
  Demonstrationshov
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 19.
  Gipsad hov med fullhovbeslag
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 20.
  Förväxta klövar
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 21.
  Förväxt hov
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 22.
  Förvuxen hovhalva, trasig bärrandskant
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 23.
  Förvuxen hov, halva verkad och beslagen
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 24.
  Förvuxen hov med ena halvan verkad
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 25.
  Gipsad hov med beslag för tåspricka
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 26.
  Fullhov med söndriga bärränder
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 27.
  Demonstrationshov
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 28.
  Förväxt, skodd ponnyhov
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 29.
  Fölhov
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 30.
  Fullhov
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 31.
  Förvuxna och vanvårdade fånghovar från ett slakteri på Gotland
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  1940 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 32.
  Demonstrationshov med rätt anlagd sko
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 33.
  Förväxt hov
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 34.
  Deformerade hovben, som tillhört trakttrånga hovar
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 35.
  Fånghov med hovbenssänkning
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 36.
  Demonstrationshov
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 37.
  Demonstrationshov
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 38.
  Demonstrationshov
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 39.
  Demonstrationshov
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 40.
  Förväxt hov
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 41.
  Torr hov med beslag för stengalla
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 42.
  Skevhov kombinerad med trakttrånghet och vallförskjutning
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 43.
  Utvuxen tå, låga trakter, svag bärrand, sänkt sula
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 44.
  Hålvägg och sulsänkning
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 45.
  Hov med näringsringar
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 46.
  Hov med för liten sko
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 47.
  Hornspricka i skev hov
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 48.
  Hov med för liten sko
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 49.
  Ensidig hovbenssänkning med fullhovsbildning och ensidigt breddad lamellrand
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 50.
  Krum fölhov med halv sidosko
  Åkerblom, Eric, 1896- (donor)
  1921 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!