• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Nordin 3 - Christeliga dygders öfning : eller menniskans skyldigheter emot Gud, sig sjelf och sin nästa
  Anonym (author)
  Anonym (translator)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 3 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Nordin 4 - Frihetens fullkomliga lagh : Guds sohns och wår frälsares Jesu Christi tahl utur alla evengelierna etc. efter de 10 budorden upställdt
  Anonym (author)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1751
  Nordin 4 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Nordin 2 - Sancti Augustini om Guds Stadh eller Församling : Vol. 2
  Augustinus, Aurelius, 354-430 (author)
  Anonym (translator)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1713-1714
  Nordin 2 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Nordin 1 - Sancti Augustini om Guds Stadh eller Församling : Vol. 1
  Augustinus, Aurelius, 354-430 (author)
  Anonym (translator)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1713-1714
  Nordin 1 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Nordin 1022 a - Annotata eorum quae in conversatione cum Eruditis visa sunt nobiliora
  Bergius, Nicolaus, 1658-1706 (author)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1682-1687
  Nordin 1022 a Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Nordin 7 - Guds underverk i naturen : som man them själfklokom föreställa tänker genom Guds Bistånd
  Bonde, Gustaf, 1682-1764 (attributed name)
  Gustaf, 1746-1792 (dedicatee)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1746
  Nordin 7 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Nordin 1038 - Dagbok på en resa genom Finland, Lifland, Tyskland och Danmark 1753, 1754 i sällskap med J. Langebek
  Broocman, Nils Reinhold, 1731-1770 (author)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1753-1754
  Nordin 1038 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Nordin 5 - Religions spegel : Christnas wissa aldraheligaste ord efter hel. apostlars och evangeliers witnesbörder
  Danckwardt, P. H. (author)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1763
  Nordin 5 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Nordin 6 - Guds evangelium Herrans klarhetsljus och sanningens anda : Christnas fullkåmliga wissa och aldraheligaste ord efter h. apostlars och evangelisters witnesbörder etc.
  Danckwardt, P. H. (author)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1766
  Nordin 6 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Nordin 164 - Gustaf Finckes kopiebok
  Erik XIV, kung av Sverige, 1533-1577 (author)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1560-talet
  Nordin 164 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Nordin 12 - Några skriftenes språk vid theras Kongl. Majestäters Skriftermål
  Fredrik I, kung av Sverige, 1676-1751 (associated name)
  Ulrika Eleonora, d.y., drottning av Sverige, 1688-1741 (associated name)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 12 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Nordin 8 - Ove Guldbergs bref om vigtiga sanningar : med Doct. Rosenstand Goiskes företal
  Høegh-Guldberg, Ove, 1731-1808 (author)
  Rosenstand-Goiske, Peder, 1752-1803 (author of introduction, etc.)
  Anonym (translator)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 8 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Nordin 1024 - Rerum in peregrinatione mea observatarum compendiosa farrago. A 5 Aug. 1665
  Julin, Andreas, c:a 1665 (author)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1665
  Nordin 1024 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Nordin 1023 - Conspectus itineris 1662-1665
  Julin, Andreas, c:a 1665 (author)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1662-1665
  Nordin 1023 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Nordin 550 - Collegium botanicum
  Linné, Carl von, 1707-1778 (associated name)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1750-1751
  Nordin 550 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Nordin 13 - Om samvetsfrihet : huruledes den i naturen och människors lag grundad är
  Noodt, Gerard, 1647-1725 (author)
  Edenmark, Johan (translator)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 13 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Nordin 1920 - Texter dat. 1552-1670 rörande teologi, kyrkohistoria och filosofi
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1552-1670
  Nordin 1920 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Nordin 545 - Samling av texter rörande tillverkning av guld, krut, färger, fernissa och bläck
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 545 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Nordin 134 - Handlingar rörande Svenska Flottan 1619-1764, samt hamnar och deras Fästnings werk
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 134 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Nordin 10 - Memorial om christendomens och gudaktighetens förfall och dess upphjelpande : vid Riksdagen 1723
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 10 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Nordin 11 - samling av teologiska traktater
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 11 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Nordin 1203 - Texter rörande konsthistoria och heraldik
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1700- och tidigt 1800-tal
  Nordin 1203 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Nordin 725 - Lilla rimkrönikan
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Senare hälften av 1400-talet
  Nordin 725 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  C 155 - Bibeln
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Andra hälften av 1200-talet
  C 155 C-samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Letter 1791-10-10
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (author)
  letter 1791-10-10
  Waller Ms se-02338 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Nordin 1142 - Kärleks- herde- och dryckesvisor.
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 1142 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Nordin 18 - Trollväsende, mystica
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 18 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Handlingar om gudsförsmädaren Schonheit
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Katalog över nordinska samlingen : 1. 1-138
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (associated name)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Boethii ytterligare förklaring öfver de honom gjorde beskyllningar. s. a.
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 1996
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Nordin 1124 - Verser av olika svenska författare
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 1124 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  En kort Guds rikes beskrifvelse eller trosbekännelse af Boethius. dat. Nötheborg d. 21 Juli 1702.
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1702-07-21
  Nordin 1996
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Boethii skrifvelse till Doctor M. Iser och Constistorium Holmense. dat. Stockh. d. 15 Martii 1708.
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1708-03-15
  Nordin 1996
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  2:ne bref från Boethius till Landshöfding Bar. Lindhjelm. dat. Wiborg d. 3 Jan. 1703 och 15 Dec. 1704.
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1703-1704
  Nordin 1996
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Boethii skrifvelse till CansliRådet Schnedeman. dat. Westerås. d. 8 Martii 1711.
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1711-03-08
  Nordin 1996
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Boethii bref till K. Maj:t. dat. Stockh. d. 28 Juni 1710.
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1710-06-28
  Nordin 1996
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Nordin 282 - Biographica Svecana Varia. vol. 2
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 282 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Boethii bref till Konungen med begäran om befrielse ur fängelset. dat. Wiborg d. 11 Nov. (Dec?) 1704.
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1704-11-11
  Nordin 1996
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Nordin 1996 - Bihang till Religionsprocesser 1693-1710
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 1996 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Boethii bref till Pastor N.N. dat. d. 4 Aug. 1698
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1698-08-04
  Nordin 1996
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Commissorial Rättens dom öfver Schönheit, 13 Jul. 1705, samt den Kgl. Senatens d:o d. 24 Maj 1706
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 53
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Relation af Boethii process.
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 1996
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Nordin 546 - Samling av texter rörande lackering, färger och bläck
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 546 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Nordin 53 - Religionsprocesser vol. 7.
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 53 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Nordin 1294 - Rättegångshandlingar
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 1294 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Handlingar i J. H. Schönheits process
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 1997
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Nordin 1997 - Religionsprocesser. Bihang
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 1997 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Nordin 14
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 14 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!