• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Nordin 3 - Christeliga dygders öfning : eller menniskans skyldigheter emot Gud, sig sjelf och sin nästa
  Anonym (author)
  Anonym (translator)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 3 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Nordin 4 - Frihetens fullkomliga lagh : Guds sohns och wår frälsares Jesu Christi tahl utur alla evengelierna etc. efter de 10 budorden upställdt
  Anonym (author)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1751
  Nordin 4 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Nordin 2 - Sancti Augustini om Guds Stadh eller Församling : Vol. 2
  Augustinus, Aurelius, 354-430 (author)
  Anonym (translator)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1713-1714
  Nordin 2 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Nordin 1 - Sancti Augustini om Guds Stadh eller Församling : Vol. 1
  Augustinus, Aurelius, 354-430 (author)
  Anonym (translator)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1713-1714
  Nordin 1 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Nordin 1022 a - Annotata eorum quae in conversatione cum Eruditis visa sunt nobiliora
  Bergius, Nicolaus, 1658-1706 (author)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1682-1687
  Nordin 1022 a Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Nordin 7 - Guds underverk i naturen : som man them själfklokom föreställa tänker genom Guds Bistånd
  Bonde, Gustaf, 1682-1764 (attributed name)
  Gustaf, 1746-1792 (dedicatee)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1746
  Nordin 7 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Nordin 1038 - Dagbok på en resa genom Finland, Lifland, Tyskland och Danmark 1753, 1754 i sällskap med J. Langebek
  Broocman, Nils Reinhold, 1731-1770 (author)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1753-1754
  Nordin 1038 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Nordin 5 - Religions spegel : Christnas wissa aldraheligaste ord efter hel. apostlars och evangeliers witnesbörder
  Danckwardt, P. H. (author)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1763
  Nordin 5 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Nordin 6 - Guds evangelium Herrans klarhetsljus och sanningens anda : Christnas fullkåmliga wissa och aldraheligaste ord efter h. apostlars och evangelisters witnesbörder etc.
  Danckwardt, P. H. (author)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1766
  Nordin 6 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Nordin 164 - Gustaf Finckes kopiebok
  Erik XIV, kung av Sverige, 1533-1577 (author)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1560-talet
  Nordin 164 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Nordin 12 - Några skriftenes språk vid theras Kongl. Majestäters Skriftermål
  Fredrik I, kung av Sverige, 1676-1751 (associated name)
  Ulrika Eleonora, d.y., drottning av Sverige, 1688-1741 (associated name)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 12 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Nordin 8 - Ove Guldbergs bref om vigtiga sanningar : med Doct. Rosenstand Goiskes företal
  Høegh-Guldberg, Ove, 1731-1808 (author)
  Rosenstand-Goiske, Peder, 1752-1803 (author of introduction, etc.)
  Anonym (translator)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 8 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Nordin 1024 - Rerum in peregrinatione mea observatarum compendiosa farrago. A 5 Aug. 1665
  Julin, Andreas, c:a 1665 (author)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1665
  Nordin 1024 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Nordin 1023 - Conspectus itineris 1662-1665
  Julin, Andreas, c:a 1665 (author)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1662-1665
  Nordin 1023 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Nordin 550 - Collegium botanicum
  Linné, Carl von, 1707-1778 (associated name)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1750-1751
  Nordin 550 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Nordin 13 - Om samvetsfrihet : huruledes den i naturen och människors lag grundad är
  Noodt, Gerard, 1647-1725 (author)
  Edenmark, Johan (translator)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 13 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Nordin 429
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 429 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Nordin 452
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 452 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Nordin 305
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 305 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Nordin 361
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 361 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Nordin 339
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 339 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Nordin 394
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 394 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Nordin 401
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 401 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Nordin 327
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 327 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Nordin 487
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 487 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Nordin 444
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 444 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Nordin 351
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 351 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Nordin 141
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 141 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Nordin 176
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 176 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Nordin 184
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 184 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Nordin 95
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 95 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Nordin 19
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 19 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Nordin 44
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 44 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Nordin 60
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 60 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Nordin 133
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 133 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Nordin 87
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 87 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Nordin 113
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 113 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Nordin 174
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 174 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Nordin 186
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 186 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Nordin 156
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 156 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Nordin 143
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 143 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Nordin 67
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 67 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Nordin 97
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 97 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Nordin 119
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 119 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Nordin 179
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 179 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Nordin 89
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 89 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Nordin 59
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 59 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Nordin 162
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 162 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Nordin 153
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 153 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Nordin 76
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 76 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!