• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Nordin 3 - Christeliga dygders öfning : eller menniskans skyldigheter emot Gud, sig sjelf och sin nästa
  Anonym (author)
  Anonym (translator)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 3 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Nordin 4 - Frihetens fullkomliga lagh : Guds sohns och wår frälsares Jesu Christi tahl utur alla evengelierna etc. efter de 10 budorden upställdt
  Anonym (author)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1751
  Nordin 4 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Nordin 2 - Sancti Augustini om Guds Stadh eller Församling : Vol. 2
  Augustinus, Aurelius, 354-430 (author)
  Anonym (translator)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1713-1714
  Nordin 2 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Nordin 1 - Sancti Augustini om Guds Stadh eller Församling : Vol. 1
  Augustinus, Aurelius, 354-430 (author)
  Anonym (translator)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1713-1714
  Nordin 1 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Nordin 1022 a - Annotata eorum quae in conversatione cum Eruditis visa sunt nobiliora
  Bergius, Nicolaus, 1658-1706 (author)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1682-1687
  Nordin 1022 a Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Nordin 7 - Guds underverk i naturen : som man them själfklokom föreställa tänker genom Guds Bistånd
  Bonde, Gustaf, 1682-1764 (attributed name)
  Gustaf, 1746-1792 (dedicatee)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1746
  Nordin 7 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Nordin 1038 - Dagbok på en resa genom Finland, Lifland, Tyskland och Danmark 1753, 1754 i sällskap med J. Langebek
  Broocman, Nils Reinhold, 1731-1770 (author)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1753-1754
  Nordin 1038 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Nordin 5 - Religions spegel : Christnas wissa aldraheligaste ord efter hel. apostlars och evangeliers witnesbörder
  Danckwardt, P. H. (author)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1763
  Nordin 5 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Nordin 6 - Guds evangelium Herrans klarhetsljus och sanningens anda : Christnas fullkåmliga wissa och aldraheligaste ord efter h. apostlars och evangelisters witnesbörder etc.
  Danckwardt, P. H. (author)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1766
  Nordin 6 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Nordin 164 - Gustaf Finckes kopiebok
  Erik XIV, kung av Sverige, 1533-1577 (author)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1560-talet
  Nordin 164 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Nordin 12 - Några skriftenes språk vid theras Kongl. Majestäters Skriftermål
  Fredrik I, kung av Sverige, 1676-1751 (associated name)
  Ulrika Eleonora, d.y., drottning av Sverige, 1688-1741 (associated name)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 12 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Nordin 8 - Ove Guldbergs bref om vigtiga sanningar : med Doct. Rosenstand Goiskes företal
  Høegh-Guldberg, Ove, 1731-1808 (author)
  Rosenstand-Goiske, Peder, 1752-1803 (author of introduction, etc.)
  Anonym (translator)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 8 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Nordin 1024 - Rerum in peregrinatione mea observatarum compendiosa farrago. A 5 Aug. 1665
  Julin, Andreas, c:a 1665 (author)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1665
  Nordin 1024 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Nordin 1023 - Conspectus itineris 1662-1665
  Julin, Andreas, c:a 1665 (author)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1662-1665
  Nordin 1023 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Nordin 550 - Collegium botanicum
  Linné, Carl von, 1707-1778 (associated name)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  1750-1751
  Nordin 550 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Nordin 13 - Om samvetsfrihet : huruledes den i naturen och människors lag grundad är
  Noodt, Gerard, 1647-1725 (author)
  Edenmark, Johan (translator)
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 13 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Nordin 15
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 15 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Nordin 20
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 20 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Nordin 16
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 16 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Nordin 17
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 17 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Nordin 100
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 100 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Nordin 24
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 24 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Nordin 42
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 42 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Nordin 72
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 72 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Nordin 69
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 69 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Nordin 199
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 199 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Nordin 54
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 54 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Nordin 85
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 85 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Nordin 128
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 128 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Nordin 104
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 104 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Nordin 121
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 121 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Nordin 93
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 93 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Nordin 80
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 80 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Nordin 63
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 63 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Nordin 50
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 50 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Nordin 177
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 177 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Nordin 198
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 198 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Nordin 155
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 155 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Nordin 86
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 86 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Nordin 98
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 98 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Nordin 55
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 55 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Nordin 68
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 68 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Nordin 142
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 142 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Nordin 73
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 73 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Nordin 66
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 66 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Nordin 122
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 122 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Nordin 23
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 23 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Nordin 75
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 75 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Nordin 127
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 127 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Nordin 165
  Nordin, Carl Gustaf, 1749-1812 (former owner)
  Nordin 165 Nordinska samlingen
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!