• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 8.
  Charta öfwer Lysta Bys Åkergärden uti Stockholms Höfdingedöme, Frösåkers härad och Hökhufwud Sockn Författad År 1760 af Gabr. Boding
  Boding, Gabriel, 1714-1790 (surveyor)
  map 1760
  D:9.6.16
  Folkrörelsearkivet för Uppsala län
 • 13.
  Charta öfwer Roddarne och Löt uti Stockholms höfdingedöme, Frösåkers härad, Hökhufvud socken och Sandby otting. : Affmätt i augusti 1752 och junii mån. 1753 af Gabr. Boding. Renoverad i martii 1831 af C. G. af Sillén.
  Boding, Gabriel, 1714-1790 (surveyor, copy after)
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (annotator)
  map 1833
  Handritade kartor, Sverige, största format 48193
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Charta öfwer Upskedika uti Stockholms höfdingedöme, Frösåkers härad och Hökhufwud socken. : Afmätt i aug. och sept. månader 1750 af Gabr. Boling. Renoverad år 1829 af C. G. af Sillén.
  Boding, Gabriel, 1714-1790 (surveyor, copy after)
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (annotator)
  map 1829
  Handritade kartor, Sverige, största format 48742
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Charta öfwer Gimo Bruks Damm Med der omkring belägne Ägor Författad år 1754 af Gabr. Boding igenom Ol. Sundbom
  Boding, Gabriel, 1714-1790 (surveyor)
  Sundbom, Olof Hakvin, 1724-1804 (surveyor)
  map 1754
  D:9.8.4
  Folkrörelsearkivet för Uppsala län
 • 16.
  Grundritning öfwer Gimo Bruk Med alla dess wärck och åbygnader Författad År 1757 af Gabr. Boding Igenom And. Säman
  Boding, Gabriel, 1714-1790 (surveyor)
  Säman, Anders, 1738-1806 (surveyor)
  map 1757
  D:9.8.5
  Folkrörelsearkivet för Uppsala län
 • 17.
  Charta öfwer Waxholms stad. Författad år 1776 af Gabriel Boding.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  Boding, Gabriel, 1714-1790 (surveyor)
  map 1776
  Handritade kartor, Sverige 48754
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Charta öfver Waxholms stad till qvarter, hustomter, gator och hamnar. : Författadt år 1796 af landtmätaren Gabriel Boding. Cop. år 1799 af F. A. Wiblingen.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  Boding, Gabriel, 1714-1790 (surveyor, copy after)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 48753
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Charta öfwer Ytterby uti Stockholms län, Danneryd skeppslag och Täby socken. : Författad til en del af lieut. och ord. landtmätaren Johan Nessner och 1742 fulländad af ord. landtmät. Gabriel Boding. Afritad i Kongl. Gen. landtmät.cont:t 1786 af F. A. Wiblingen.
  Nessner, Johan, 1673-1761 (surveyor)
  Boding, Gabriel, 1714-1790 (surveyor)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  map 1786
  Handritade kartor, Sverige. 48892
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Charta öfwer Gunbyle uti Stockholms höfdingedöme, Frösåkers härad och Hökhufwud s:n. Afmätt i julii månad år 1752 af Gabr. boding, afritad år 1829 af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (creator)
  Boding, Gabriel, 1714-1790 (copy after, surveyor)
  map 1829
  Handritade kartor, Sverige 47645
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Charta öfver Sicklaön som inefattar Sickla, Järla, Dufnäs och Skuru afmätt af landtmätaren Gabriel Boding år 1805. Renoverad efter originalchartan som vid Kongl. Gen. landtmätericontoiret förvaras af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (cartographer)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  Boding, Gabriel, 1714-1790 (surveyor, copy after)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige, stort format 48270
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!