• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
123
 • 1.
  [Samling med sex psalmer och visor av Roman och anon.]
  Anonymous (composer)
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  vocal music, omnibus Mitten av 1700-talet
  Vok.mus. i hs. 68:4
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  [Samling med kompositioner av Chelleri, Pergolesi och Roman]
  Chelleri, Fortunato, 1690-1757 (composer)
  Pergolesi, Giovanni Battista, 1710-1736 (composer)
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  vocal music, instrumental music, omnibus Mitten av 1700-talet
  Vok.mus. i hs. 63:3
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  [Samling med sex sånger av Fesch, Hasse, Porpora, Roman och Sarri]
  Fesch, Willem de, 1687-1761 (composer)
  Hasse, Johann Adolf, 1699-1783 (composer)
  Porpora, Nicola, 1686-1768 (composer)
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  Sarri, Domenico Natale, 1679-1744 (composer)
  vocal music, omnibus Mitten av 1700-talet?
  Vok.mus. i hs. 76:2:9b
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  [Samling med fem sånger av Graun, Hasse, Pergolesi, Roman och anon.]
  Graun, Carl Heinrich, ca 1703-1759 (composer)
  Hasse, Johann Adolf, 1699-1783 (composer)
  Pergolesi, Giovanni Battista, 1710-1736 (composer)
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  Anonymous (composer)
  vocal music, omnibus Mitten av 1700-talet?
  Vok.mus. i hs. 76:2:9a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  [Samling med sonater, arior m.m. av Groneman, Roman, Brant, Mejer och Hasse och anon.]
  Groneman, Albertus, 1717-1778 (composer)
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  Brant, Per, 1714-1767 (composer)
  Hasse, Johann Adolf, 1699-1783 (composer)
  Anonymous (composer)
  Mejer, Carl Johan, 1726-1778 (composer)
  instrumental music, omnibus 1700-talet
  Instr.mus. i hs. 66:21a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  andante.
  Gudenschwager, Joachim Daniel, 1698-1786 (music copyist)
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music 1700-t
  Instr.mus. i hs. 56:18
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Dueto del Sÿn Roman.
  Gudenschwager, Joachim Daniel, 1698-1786 (music copyist)
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music 1700-t
  Instr.mus. i hs. 56:18
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  [Duett]
  Gudenschwager, Joachim Daniel, 1698-1786 (music copyist)
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music 1700-t
  Instr.mus. i hs. 56:18
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  [Samling med kompositioner av Händel, Pergolesi och Roman]
  Händel, Georg Friedrich, 1685-1759 (composer)
  Pariati, Pietro, 1665-1733 (lyricist)
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  vocal music, omnibus Efter 1745
  Vok.mus. i hs. 64:1:2e
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  16 Passions (Excerpts).
  Händel, Georg Friedrich, 1685-1759 (composer)
  Telemann, Georg Philip, 1681-1767 (composer)
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  Marcello, Benedetto, 1686-1739 (composer)
  instrumental music 1700-1799
  Wester A:9
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 11.
  Ps. 73. 28 v. Roman
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  vocal music Second half of 18th century
  Engelhart 63
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 12.
  [Violin Öfningar] da Roman
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music, omnibus
  Instr.mus. i hs. 57:25
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Overture IV g-moll
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music 1700-1799
  Engelhart 162
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 14.
  Vår Frälseman och Broder. x.
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  vocal music Second half of 18th century
  Engelhart 41
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 15.
  Vi take tig o gud, som oss. X. Roman.
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  vocal music Second half of 18th century
  Engelhart 45
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 16.
  Psalm 13. v. 6.
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  vocal music Second half of 18th century
  Engelhart 38
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 17.
  Suites in D-Dur
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music Second half of 18th century
  Engelhart 155
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 18.
  Sinfonia. Roman
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music 1700-1799
  Engelhart 264
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 19.
  Ouverture
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music 1700-1799
  Engelhart 261
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 20.
  Concerto
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music 1700-1799
  Engelhart 262
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 21.
  Sinfonia Roman.
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music 1700-1799
  Engelhart 282
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 22.
  Sinfonia Roman.
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music 1700-1799
  Engelhart 283
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 23.
  Masses (Excerpts) in F-Dur
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 359
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 24.
  Collection 9 Pieces: Minuets in a-Moll, Minuets in D-Dur, Minuets in A-Dur, Minuets in D-Dur, Minuets in C-Dur, Minuets in C-Dur, Minuets in F-Dur, Minuets in F-Dur, Golovinmusiken (Excerpts)
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music 18th century
  Engelhart 406
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 25.
  Air de Soliloquia
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  vocal music 1700-1799
  Engelhart 336
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 26.
  Sinfonia da Roman
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music 18th century
  Engelhart 428
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 27.
  Aria Psalm 34. v. 9 di R / P. 34. v. 9: Roman
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 344
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 28.
  Overtures in e-Moll
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music 18th century
  Engelhart 411
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 29.
  Herre, hvi träd Tu så långt ifrå? Psalm 10 v. 1 | Roman
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 623
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 30.
  Gud är wår tilflÿgt | Psalm 46. 1 | Roman
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 621
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 31.
  Hielp Herre the helige äro &c: Roman
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 624
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 32.
  Masses (Excerpts) in F-Dur
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 626
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 33.
  Den Gud som himlen in a-Moll
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  vocal music 18th century
  Engelhart 622
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 34.
  Sinfonia Roman
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music 18th century
  Engelhart 627
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 35.
  Sinfonia Roman
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music 18th century
  Engelhart 628
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 36.
  Concerto ex G h | Flauto Traverso | Violino Primo | Violino Secondo | Viola | Violoncello | e | Basso | del Singr: Roman
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music 18th century
  Engelhart 635
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 37.
  Sinfonia | à | Violino Primo | Violino Secondo | Alto Viola | e Basso | del Signr. Roman
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music 18th century
  Engelhart 634
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 38.
  Simphonia | Violino Primo | Violino Secondo | Viola | e | Basso | dell Sigr Roman
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music 18th century
  Engelhart 629
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 39.
  Sinfonia da Roman
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music 18th century
  Engelhart 633
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 40.
  Sinfonia Roman
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music 18th century
  Engelhart 631
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 41.
  Sinfonia Roman
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music 18th century
  Engelhart 632
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 42.
  Sinfonia Roma
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music 18th century
  Engelhart 630
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 43.
  Sinfonia Roman
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music 18th century
  Engelhart 638
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 44.
  Sinfonia Roman
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music 18th century
  Engelhart 639
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 45.
  Drottningholmsmusiquen in D-Dur
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music 18th century
  Engelhart 693
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 46.
  F.♮. Sinfonia 2. da Roman.
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music Mitten? av 1700-talet
  Leufsta Mus.ms. 6
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  G.♮. Sinfonia 7. da Roman.
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music Mitten? av 1700-talet
  Leufsta Mus.ms. 6
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  F.♮. Sinfonia 9. da Roman.
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music Mitten? av 1700-talet
  Leufsta Mus.ms. 6
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  D.#. Sinfonia 4. da Roman.
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music Mitten? av 1700-talet
  Leufsta Mus.ms. 6
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  D.#. Sinfonia 6. da Roman.
  Roman, Johan Helmich, 1694-1758 (composer)
  instrumental music Mitten? av 1700-talet
  Leufsta Mus.ms. 6
  Uppsala universitetsbibliotek
123

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!