• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Charta öfver Kongel. Diurgården. : På kongel. Maijstets allernådigste befallning till dätt General landtmäterie contor (år 1791 d. 17 febr.) afmätet och renoverad år 1791 af ingeneurerne Berndes, Wideman och Calmberg. Effter samma charta i mindre schala transporterad som i högbemälte contor förvaras copierad år 1802 af F. A. Wiblingen.
  Berndes, Anton Ulrik, 1757-1844 (engineer)
  Kalmberg, Georg Fredrik, 1763-1808 (engineer)
  Videman, Paul Fredrik, 1768- (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1791
  Handritade kartor, Sverige, stort format 41712
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Charta öfver S:t Chatarina Kyrkogård : afmätt 1764 af stads ingenieuren Von der Burg. Renov 1799 af F. A. Wiblingen.
  Burg, Hieronymus von der, 1730-1811 (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (restorationist)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 41535
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  [Karta] öfver tomterne uti Åhus by, fordom stad, som är belägen uti Christiandstad län och Willans härad, affattad uti april och maii månader år 1770 af ordinarie landtmätaren Lars Lundblom.
  Lundbom, Lars, ca 1730-1780 (surveyor)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1800-talets början, kopia
  Handritade kartor, Sverige 45254
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Charta öfver lägret å Bonarps hed år 1795. : Med däromkring liggande byar, emellan skogen Södre ås kallad och åen Rön.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1795
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Charta öfver tracten omkring Örtofta, Ellinge och Widarp.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1800-talet
  Handritade kartor, Sverige 45279
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Christianstad. Originalet finnes vid Konungens myceum. Cop 1798.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1798
  Handritade kartor, Sverige 52082
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Charta öfver Lindesberg, afmätt 1776 af landtmätaren Carl Porat genom J. Renmark. Transp. 1798
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1798
  Handritade kartor, Sverige 52699
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Geometrisk charta öfver Yngsiö canal afmätt, afväg och peilad, i september år 1792 af Florin, hofkamererare.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1792
  Handritade kartor, Sverige 45230
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Charta öfver Sala stad. N:o XLVL. Cop. 1797 af F. A. Wiblingen.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige 52873
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Charta öfver Westrås stad utaf landtmätaren Pilscher i hälften transport. 1784. Efter den af landtmt. Holsten 1751 uprättade charta ytterligare i dett format transp. 1798 af F. A. Wiblingen.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1798
  Handritade kartor, Sverige 53116
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Charta öfver Engelholm. : Copi. 1797 af F. A. Wiblingen.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige 44755
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Charta öfver Carlscrona. : Transporterad af F. A. Wiblingen.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 42355
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Charta öfwer Carlscrona. : Transporterat af F. A. Wiblingen.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 42354
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Carta öfver de vid exercicen i Skåne under Hans Kongl. Maj:ts egna höga ordres, intagne lägren vid Ellinge och Westra Karlaby, med tillhörige qvarter jämte marchen ifrån det förra til det senare lägret år 1774.
  Råbergh, C. (creator)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1774
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Charta öfwer undersökningen till en ny wägs anläggande emellan Wästra Ed och Eda skants afmätt efter compass och steg af underteknad lieutenant af Kongl. Fortification. E. L. v. Engelhardt. Copierad af volont. Chyträus.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  map
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Charta öfver Torshälla stad. N:o XLI. Uprättadt 1783 af landtmät. Graf. Cop. 1797.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige 46800
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Charta öfver Westerviks stad. : N:o XII. Författad 1781 af landtmät. P. Didricksson. Transp. 1784. Updragit 1797 af F. A. Wiblingen.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige 45815
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Charta öfver Halmstad och däss fordna befästande. Grav. 1735. Cop. 1798. : Originalet finnes vid Konungens museum.
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  map 1798
  Handritade kartor, Sverige 43837
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Christian-stad. Copierad 1796 af F. A. Wiblingen. Denna charta är copierad efter en år 1676 utgifven plan öfver attaqven som skidde af Kong. Christ. IV samma år den 15 aug. då danskarne äröfrade staden Christianstad med stor mande hand.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1796
  Handritade kartor, Sverige 52080
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Charta öfver Kongsbacka. Upprättadt år 1752. Transp:at 1797 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige 43877
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Charta öfver Laholm. Originalet til dänna charta finnes förwarader uti Öfver hof-intindenscontoiret och af student. Joh. Charl. Sjöbeck afritad. Cop. 1797 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige 43892
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Charta öfver Kiöping. N:o XXX. Författad 1782. Rit. 1797 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige 52676
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Lidkjöping författadt af landtmätaren Svän Lefller år 1750. Copierad 1797 efter originalet som förvaras vid Öfverintindentscontoiret F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige 51333
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Charta öfver Luleå stad och tomter. N:o LXXV. Författad 1750 af landtmätaren E. W. Hakzell. Cop. 1797 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige 50329
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Kongsgården Marieholm. Upprättad år 1761 af Gust. Regnell. Cop. 1797 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 51390
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Arbåga stad, uprätad ung. 1737 enligt Lomans utgifne ch. uti Arbåga mine. Cop 1798 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1798
  Handritade kartor, Sverige 52471
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Charta öfver Gefle stad. Origenalet till denna charta finnes uti commercierådet grefve Gyllenborgs samling. Cop. af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 43357
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Charta öfver Sölwitsborg. Med conceptchartan som förvaras uti Hofintendentscontoiret lika copierad år 1797 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige 42532
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Udewala stad n:o LIX. Författad 1783 af landtmät. L. Wesborg. Transp. 1785. Yterleg. renov. 1797 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige 42791
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Charta öfver staden Hudicksvall. : Författad... af landtmätaren Lars A. Lindeborg. Renov. 1800 af F.A. Wiblingen
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  map 1800
  Handritade kartor, största format 43994
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Charta öfver Kongeliga lustslottet Drotningholm med däss ägor uti Upland, Färentuna härad, Lofö soken. Afrittad 1799 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 47171
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!