• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Charta öfver Jacobs församling i Stockholm.
  Forsell, Carl af, 1783-1848 (creator)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 39922
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Charta öfwer riks-gräntsen för Åsele- Uhme- Pithe- och Lule- med en deel af Tornelappmarcker emot Norrige, Merendels i följe så wäl med fiäll- som land-ryggen, hwarifrån watnen flyta antingen åt Östersiön eller Westerhafwet. : Sammandragen åhr 1769 af Nils Marelius.
  Forsell, Carl Gustaf af, 1783-1848 (former owner)
  Westin, Johan Peter, 1813-1881 (former owner)
  Marelius, Nils, 1707-1791 (surveyor)
  map 1789
  Handritade kartor, Sverige, största format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Utdrag af 1791 års charta öfver Kongl. Djurgården som visar belägenheten af en imellan jägare-boställena Södra Brunn, Träskporten och staden belägen tract. Afritadt i Kongl. Gen.landtmäterie-contoiret år 1799 af Nils Kjerner.
  Kjerner, Nils, 1762-1828 (surveyor)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige, stort format 41770
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Trakten omkring Sko kloster.
  Lüdeke, Johan Anton August, 1772-1838 (creator, former owner)
  Westin, Johan Peter, 1813-1881 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige. 48374
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Charta öfver Kong. Ammiralitets-platsen vid Kongl. Diurgården med dessein til gator och qvarter i görligaste måtto tagen efter nu allaredan der befentlige åbyggnader och tomter. : Författad år 1736 af stadsingenieuren P. Tillaeus. Renov. 1802 af F. A. Wiblingen.
  Tillaeus, Per, ca 1685-1754 (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1802
  Handritade kartor, Sverige, stort format 41726
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Charta och grundrijtning öfver Stockholms norre förstads östre och wästre dehl. : Afcopierad och upsat åhr 1723 in Junio af P. Tillaeus.
  Tillaeus, Petrus, ca 1685-1754 (creator)
  Lüdeke, Christoph Wilhelm, 1737-1805 (former owner)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1723
  Handritade kartor, Sverige 39908
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  En lägenhet å Drottningholm emellan Kina f. d. vaktmästarboställe och Djurgårdsängen. : af V. Dahlgren.
  Westin, Johan Peter, 1813-1881 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 47174
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  En lägenhet på Drottningholms kungsgårds ägora af V. Dahlgren.
  Westin, Johan Peter, 1813-1881 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 47175
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  En lägenhet afrösad af Dalkarlskogen på Drottningholms kungsgårds ägor af V. Dahlgren.
  Westin, Johan Peter, 1813-1881 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 47176
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Karta över tomterna kring Tyska brunn.
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 39062
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Kong:a lustparken Haga.
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige, stort format 47670
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Carta och grundrijtning öfwer Ladugårdslands- och Packaretorgwikens strander och hamnar. : Uprättat åhr 1749 af A. J. Torslundh.
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1749
  Handritade kartor, Sverige, stort format 39945
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Special geographisk charta öfver Kongl. Skepps-holmen afmätt 1781 af Lars Malmsten.
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1781
  Handritade kartor, Sverige, stort format 41085
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Området kring Stallmästargården. : H. D: L: Vallee.
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1672
  Handritade kartor, Sverige 39946
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Charta öfver Ladugårdsgärdet med större delen af Kongl. Djurgården.
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 41713
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Plan eller grundtechningen aff Dannewijkz schantzen med dess omkringh liggande land.
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map Sent 1600-tal
  Handritade kartor, Sverige 41395
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Charta öfver Ladugårdsgärdet och större delen af Kongl. Djurgården.
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 41708
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Vikarne omkring Fiskaretorpet år 1702, efter en då utgifven charta.
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  Westin, Emil, 1822-1857 (other)
  map 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 41733
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Charta öfver Stockholms stad emellan Norr och Söder Ström. Cop. 1763 af stadsingenieuren J. E. Carlberg. Renv.. 1798.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Carlberg, Johan Eberhard, 1683-1773 (cartographer)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1798
  Handritade kartor, Sverige, stort format 39063
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Kongeliga lustparken Haga. Transporteradt i helften mindre scala efter Kongl. May:ts originalcharta af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (cartographer, art copyist)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige, stort format 47672
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Charta öfver staden Wisiby på Gothland, författad 1696 & 1697 af landtmät. Math. Schilder. Renov. 1799 af ord. landtmät. Magnus Ir. Lallerius. Cop. år 1800 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1800
  Handritade kartor, Sverige, stort format 43606
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Kongeliga lustparken Haga. Transporteradt efter Kongl. May:ts tilhöriga originalcharta uti hälften mindre scala af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (cartographer, art copyist)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige, stort format 47671
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Charta öfver Kongel. lustslottet Drotningholm med däss ägor uti Upland, Färentuna härad, Lofö soken.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 47170
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Charta öfver Kongeliga lustslottet Drotningholm med däss ägor uti Upland, Färentuna härad, Lofö soken. Afrittad 1799 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 47171
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!