• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
1234
 • 1.
  Charta öfver Kongel. Diurgården. : På kongel. Maijstets allernådigste befallning till dätt General landtmäterie contor (år 1791 d. 17 febr.) afmätet och renoverad år 1791 af ingeneurerne Berndes, Wideman och Calmberg. Effter samma charta i mindre schala transporterad som i högbemälte contor förvaras copierad år 1802 af F. A. Wiblingen.
  Berndes, Anton Ulrik, 1757-1844 (engineer)
  Kalmberg, Georg Fredrik, 1763-1808 (engineer)
  Videman, Paul Fredrik, 1768- (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1791
  Handritade kartor, Sverige, stort format 41712
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Charta öfver S:t Chatarina Kyrkogård : afmätt 1764 af stads ingenieuren Von der Burg. Renov 1799 af F. A. Wiblingen.
  Burg, Hieronymus von der, 1730-1811 (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (restorationist)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 41535
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Charta öfwer Christiannopel.
  Dahlbergh, Erik, 1625-1703 (creator)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map
  42474Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Karta över delar av Ångermanlands och Västerbottens kustland.
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map ca 1800
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Charta öfver trackterne emillan Stor- och Lakne sjöarbelägit i Jämteland.
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1809
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Tracktcharta öfwer Fogelwijks situation hwar på man författat en sådan dessein, som till orten bäst kan appliceras och af följande explication kan intagas nämbl [...].
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  45377
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Speciel charta öfver Marstrands stad och fästning Carlsten, med underliggande hamn ... : Carlsten den 30:e junii 1811. Gust. Ad. Horn, lieutnant.
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1811
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Karta öfver Klabböle by.
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 50315
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Charta öfver utloppet af Öre elf författad af C. H. Lange, capit:ne och Stabs-adjutant. : Scalan är 1000 aln på tummen.
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 31011
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  [Karta över trakten norr och väster om Umeå.]
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map
  Handritade kartor, Sverige 50400
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  [Karta över trakten söder och öster om Umeå.]
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map
  Handritade kartor, Sverige 50399
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Charta öfver Affairen vid Hörnefors den 5:te Julii 1809
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1809
  Handritade kartor över Sveriges krig 30977
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Utdrag af chartan öfver allmänningen Torsvi och Härjarö uddar; uti Upland, Trögds h:d, Torsvi och Wekholms socknar. : Författad 1698 af Landtmät. Carl Enberg. Afritad i K. G. Landtm. contoiret 1807 af N. G. Werming.
  Enberg, Karl, -1715 (surveyor)
  Werming, Nils Gustaf, 1769-1820 (surveyor)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1807
  Handritade kartor, Sverige. 48609
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Charta öfver en del af Gelliware socken i Luleå lappmark författad efter de under resor åren 1797, 1798 och 1799 gjorde anteckningar af C. M. Robsahm 1800.
  Forsell, Carl Gustaf af, 1783-1848 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1797-1799
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Topografisk karta öfver Gottland af G. Dahlström, lieutenant vid fältmätn. brigaden.
  Forsell, Carl Gustaf af, 1783-1848 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1800-talet
  Handritade kartor, Sverige, största format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Charta öfver Mossdraget emellan Wenern och Götha elf. : Mätt och afvägdt af D. Carell och I. E Hagström 1820.
  Forsell, Carl Gustaf af, 1783-1848 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1820
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Kusten af Sotenäs och en del af Quille härader i Bohuslän.
  Forsell, Carl Gustaf af, 1783-1848 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Charta öfver Eskelstuna. Afmätt 1783 af landtmätaren Hans grafv. Cop. 1799.
  Graf, Hans, 1737-1825 (surveyor)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 46077
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Specialcharta öfver Flintrännan och Dro.
  Klercker, Carl Nathanael af, Friherre, 1734-1817 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Karta över en del av Öresund.
  Klercker, Carl Nathanael af, Friherre, 1734-1817 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Karta öfver halländska kusten.
  Klercker, Carl Nathanael af, Friherre, 1734-1817 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  [Karta] öfver tomterne uti Åhus by, fordom stad, som är belägen uti Christiandstad län och Willans härad, affattad uti april och maii månader år 1770 af ordinarie landtmätaren Lars Lundblom.
  Lundbom, Lars, ca 1730-1780 (surveyor)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1800-talets början, kopia
  Handritade kartor, Sverige 45254
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Karta över gränstrakterna mellan Sverige och Norge mellan Vithågna och Vojmoälven. : Ritad av Nils Marelius
  Marelius, Nils, 1707-1791 (surveyor)
  Forsell, Carl Gustaf af, 1783-1848 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Charta öfwer riks-gräntsen emot Norrige för Bohuslähn, Dahlsland, Wermeland med en deel af Dalarne, hwarest landryggen träffas, sammandragen åhr 1769 af Nils Marelius.
  Marelius, Nils, 1707-1791 (surveyor)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1769
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Charta öfver lägret å Bonarps hed år 1795. : Med däromkring liggande byar, emellan skogen Södre ås kallad och åen Rön.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1795
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Charta öfver tracten omkring Örtofta, Ellinge och Widarp.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1800-talet
  Handritade kartor, Sverige 45279
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Christianstad. Originalet finnes vid Konungens myceum. Cop 1798.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1798
  Handritade kartor, Sverige 52082
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Charta öfver Lindesberg, afmätt 1776 af landtmätaren Carl Porat genom J. Renmark. Transp. 1798
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1798
  Handritade kartor, Sverige 52699
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Geometrisk charta öfver Yngsiö canal afmätt, afväg och peilad, i september år 1792 af Florin, hofkamererare.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1792
  Handritade kartor, Sverige 45230
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Charta öfver Sala stad. N:o XLVL. Cop. 1797 af F. A. Wiblingen.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige 52873
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Charta öfver Westrås stad utaf landtmätaren Pilscher i hälften transport. 1784. Efter den af landtmt. Holsten 1751 uprättade charta ytterligare i dett format transp. 1798 af F. A. Wiblingen.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1798
  Handritade kartor, Sverige 53116
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Charta öfver Engelholm. : Copi. 1797 af F. A. Wiblingen.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige 44755
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Carta öfver de vid exercicen i Skåne under Hans Kongl. Maj:ts egna höga ordres, intagne lägren vid Ellinge och Westra Karlaby, med tillhörige qvarter jämte marchen ifrån det förra til det senare lägret år 1774.
  Råbergh, C. (creator)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1774
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Inloppet till Carlscrona.
  Ström, Nils Johan (creator)
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1801
  Handritade kartor, Sverige 42336
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Stockholm anno 1626.
  Thome, Heinrich, första halvan av 1600-talet (cartographer)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1626
  Handritade kartor, Sverige 38487
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Brunkebergs grundritning åhr 1760. : A. J. Torslundh.
  Torslund, Jacob Anders, ?-1736 (surveyor)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Lüdeke, Johan Anton August, 1772-1838 (former owner)
  map 1760
  Handritade kartor, Sverige 40131
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Staden Östersund. : Allernådigst upgifven 1787 af Joh. Torensten. Med det af Hans kongl. Majst. approberade exemplar, likalydande som förvaras uti Provincielandtmäteriecontoret.
  Törnsten, Johan, 1738-1796 (surveyor)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 44166
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Si[tua]tion charta öfwer Rewelsta säteri.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 48184
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Grundriss der schwedischen Residentz Stockholm.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map Sent 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige, stort format 38483
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Christinehamn. Originalet finnes uti Allmänna brand och försäkringscontoiret.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 50164
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Staden Kongsbacka. Originalet finnes uti Allmänna brand- och försäkringsvärket.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 43878
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Christianstad.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 52081
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Staden Kongelf. Originalet finnes uti Allmänna brand och försäkringscontoret.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 42653
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Staden Kongelf. Originalet finnes uti Gen. landtmätericontoiret.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 42654
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Laholm.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 43893
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  [Karta över Landskrona.]
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 52145
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Staden Malmö. Originalet finnes ibland general Mörners samlingar.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 52359
  Uppsala universitetsbibliotek
1234

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!