• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
12
 • 1.
  Charta öfver Kongel. Diurgården. : På kongel. Maijstets allernådigste befallning till dätt General landtmäterie contor (år 1791 d. 17 febr.) afmätet och renoverad år 1791 af ingeneurerne Berndes, Wideman och Calmberg. Effter samma charta i mindre schala transporterad som i högbemälte contor förvaras copierad år 1802 af F. A. Wiblingen.
  Berndes, Anton Ulrik, 1757-1844 (engineer)
  Kalmberg, Georg Fredrik, 1763-1808 (engineer)
  Videman, Paul Fredrik, 1768- (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1791
  Handritade kartor, Sverige, stort format 41712
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Charta öfver S:t Chatarina Kyrkogård : afmätt 1764 af stads ingenieuren Von der Burg. Renov 1799 af F. A. Wiblingen.
  Burg, Hieronymus von der, 1730-1811 (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (restorationist)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 41535
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Charta öfwer Christiannopel.
  Dahlbergh, Erik, 1625-1703 (creator)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map
  42474Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Karta över delar av Ångermanlands och Västerbottens kustland.
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map ca 1800
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Charta öfver trackterne emillan Stor- och Lakne sjöarbelägit i Jämteland.
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1809
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Tracktcharta öfwer Fogelwijks situation hwar på man författat en sådan dessein, som till orten bäst kan appliceras och af följande explication kan intagas nämbl [...].
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  45377
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Charta öfver Affairen vid Hörnefors den 5:te Julii 1809
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1809
  Sv. Krig [Kriget mot Ryssland 1808-1809] 30977
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Speciel charta öfver Marstrands stad och fästning Carlsten, med underliggande hamn ... : Carlsten den 30:e junii 1811. Gust. Ad. Horn, lieutnant.
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1811
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Karta öfver Klabböle by.
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 50315
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Utdrag af chartan öfver allmänningen Torsvi och Härjarö uddar; uti Upland, Trögds h:d, Torsvi och Wekholms socknar. : Författad 1698 af Landtmät. Carl Enberg. Afritad i K. G. Landtm. contoiret 1807 af N. G. Werming.
  Enberg, Karl, -1715 (surveyor)
  Werming, Nils Gustaf, 1769-1820 (surveyor)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1807
  Handritade kartor, Sverige. 48609
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Charta öfver en del af Gelliware socken i Luleå lappmark författad efter de under resor åren 1797, 1798 och 1799 gjorde anteckningar af C. M. Robsahm 1800.
  Forsell, Carl Gustaf af, 1783-1848 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1797-1799
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Topografisk karta öfver Gottland af G. Dahlström, lieutenant vid fältmätn. brigaden.
  Forsell, Carl Gustaf af, 1783-1848 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1800-talet
  Handritade kartor, Sverige, största format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  [Karta] öfver tomterne uti Åhus by, fordom stad, som är belägen uti Christiandstad län och Willans härad, affattad uti april och maii månader år 1770 af ordinarie landtmätaren Lars Lundblom.
  Lundbom, Lars, ca 1730-1780 (surveyor)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1800-talets början, kopia
  Handritade kartor, Sverige 45254
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Karta över gränstrakterna mellan Sverige och Norge mellan Vithågna och Vojmoälven. : Ritad av Nils Marelius
  Marelius, Nils, 1707-1791 (surveyor)
  Forsell, Carl Gustaf af, 1783-1848 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Charta öfwer riks-gräntsen emot Norrige för Bohuslähn, Dahlsland, Wermeland med en deel af Dalarne, hwarest landryggen träffas, sammandragen åhr 1769 af Nils Marelius.
  Marelius, Nils, 1707-1791 (surveyor)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1769
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Charta öfver lägret å Bonarps hed år 1795. : Med däromkring liggande byar, emellan skogen Södre ås kallad och åen Rön.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1795
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Charta öfver tracten omkring Örtofta, Ellinge och Widarp.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1800-talet
  Handritade kartor, Sverige 45279
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Carta öfver de vid exercicen i Skåne under Hans Kongl. Maj:ts egna höga ordres, intagne lägren vid Ellinge och Westra Karlaby, med tillhörige qvarter jämte marchen ifrån det förra til det senare lägret år 1774.
  Råbergh, C. (creator)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1774
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Inloppet till Carlscrona.
  Ström, Nils Johan (creator)
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1801
  Handritade kartor, Sverige 42336
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Stockholm anno 1626.
  Thome, Heinrich, första halvan av 1600-talet (cartographer)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1626
  Handritade kartor, Sverige 38487
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Brunkebergs grundritning åhr 1760. : A. J. Torslundh.
  Torslund, Jacob Anders, ?-1736 (surveyor)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Lüdeke, Johan Anton August, 1772-1838 (former owner)
  map 1760
  Handritade kartor, Sverige 40131
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Si[tua]tion charta öfwer Rewelsta säteri.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 48184
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Säteriet Elghammar i Björnlunda socken i Södermanland.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map
  Handritade kartor, Sverige, stort format 46025
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Karta öfver Tjuttorp i Risinge socken.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Karta över delar av staden mellan broarna. : Den 22 julius 1672 Hendrick de la Vallé.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1672
  Handritade kartor, Sverige 39079
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Charta öfwer Stockholm
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 38473
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Charta öfver Götha Elfs utlopp utur sjön Wenern. Mätt och afvägd af F. A. Hällström 1818.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1818
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Charta öfwer Träsksjön af Nicodemus Tessin. Copia af originalet i Berchs samlingar på Kongl. Biblioteket.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (creator, former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 39943
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Nybron och Ladugårdslandswiken.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner, creator)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 39944
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Stockholms belägenhet, afritad efter en gammal charta, som är gjord uti konung Carl den XI.tes tid.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1796
  Handritade kartor, Sverige 38339
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Karta öfver Kungsholmen år 1698. Upprättad efter en i Stockholms stads Jengeniörs kontors befindtlig "Kongzholms tompteafmäthningsbock" af Jacob Westin 1863.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (creator, former owner)
  map 1863
  Handritade kartor, Sverige 41158
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Karta öfver Clara församling.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (creator, former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 39931
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Spesiel karta öfver Carlberg med deromkring liggande trakter, ritad och till en del recognoserad af G. A. Wallqvist år 1805.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  drawing 1805-1800
  Handritade kartor, Sverige, stort format 47923
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Karta över Kungsholmen.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1855
  Handritade kartor, Sverige, största format 41160
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Falkenbergh a:o 1690. Cop. af Jac. Westin i mars 1857.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (creator, former owner)
  map 1857
  Handritade kartor, Sverige 43811
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Carta öfwer de nya strander som på den a[f]brände dehlen af Norremalm i underdånighet projecteras d. 27 juni 1751.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige, stort format 39979
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Karta över Klarakvarteren.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 39930
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  [Karta över Askersunds stads belägenhet.]
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 44320
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Plan af Calmar stad som wisar huru långt wådelden sträckt sig, som upkom den 18 octobr. 1765.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner, creator)
  map 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 45552
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Staden Carlshamn. : Copierad 1805.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1805
  Handritade kartor, Sverige 42319
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Staden Gefle. Originalet finnes uti Allmänna brand och försäkringsvärket.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 43360
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Gränna. : Originalet finnes i Brand- och försäkringswärket.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 45388
  Uppsala universitetsbibliotek
12

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!