• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
12
 • 1.
  Professor David Davidsson
  Davidsson, David, 1854-1952 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 19??
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Vaktmästare Forsling visar universitetet
  Forsling, Carl Johan, 1872-1952 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1932
  Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Vaktmästare Forsling visar universitetet
  Forsling, Carl Johan, 1872-1952 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1932?
  Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Vaktmästare Forsling
  Forsling, Carl Johan, 1872-1952 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1932?
  Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Domkyrkokomminister Ragnar Fredberger
  Fredberger, Ragnar, 1902-1971 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1958
  Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Nyårsvisiten : Anders Frigell
  Frigell, Anders, 1820-1897 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1960
  Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Professor Allvar Gullstrand
  Gullstrand, Allvar, 1862-1930 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1925
  Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Fil.lic. Ejnar Haglund
  Haglund, Ejnar, 1905-1991 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1958
  Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Professor August Hahr
  Hahr, August, 1868-1947 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1934
  Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Stadsbibliotekarie Paul Harnesk
  Harnesk, Paul, 1903-1965 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1957
  Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Regimskifte
  Hedén, Tycho, 1887-1962 (depicted)
  Lundin, Gösta, 1901-1969 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1960
  Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Professor P.A. Ingemar Hedenius
  Hedenius, Ingemar, professor i praktisk filosofi, 1908-1982 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1958
  Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Biskop Dick Helander
  Helander, Dick, 1896-1978 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1957
  Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Rådman K.W. Herdin
  Herdin, Karl Wilhelm, 1854-1940 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1930?-1940?
  Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Biskop Olle Herrlin
  Herrlin, Olle, 1914-1992 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1959
  Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Näckens polska : professor Bror Hjorth
  Hjorth, Bror, 1894-1968 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1957
  Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Landshövding Elis Håstad
  Håstad, Elis, politiker, publicist, 1900-1959 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1957
  Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Professor Axel Hägerström
  Hägerström, Axel, 1868-1939 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1925
  Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Professor Axel Hägerström
  Hägerström, Axel, 1868-1939 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1935
  Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Professor Vilhelm Lundstedt, professor Axel Hägerström och statsrådet Arthur Engberg
  Hägerström, Axel, 1868-1939 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1932
  Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Författaren Björn-Erik Höijer
  Höijer, Björn-Erik, 1907-1996 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1958
  Sv.portr.saml.Vanl. f.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Professor [Oscar] Juel
  Juel, Oscar, 1863-1931 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting början av 1900-talet
  Sv. handt. porträtt [Juel, Oscar]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Professor Emanuel Linderholm
  Linderholm, Emanuel, teolog, professor, 1872-1937 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1932
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Professor Johannes Emanuel Linderholm
  Linderholm, Emanuel, teolog, professor, 1872-1937 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1930-1937
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Landshövding Sigfrid Linnér
  Linnér, Sigfrid, landshövding, statsråd, riksdagsman, 1877-1963 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1932
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Professor J. A. Lundell
  Lundell, Johan August, språkforskare, 1851-1940 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1920-1940
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Johan August Lundell
  Lundell, Johan August, språkforskare, 1851-1940 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1900-1940
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Professor Åke Malmström
  Malmström, Åke, professor i civilrätt, 1905-1985 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1958
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Professor Henrik Munktell
  Munktell, Henrik (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1958
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Ola Månsson
  Månsson, Ola, 1900-1982 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1957
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Domkyrkan från Gamla Torget.
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1910-1983
  Sv. Top. handt. Uppsala [Domkyrkan: exteriör]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Parti av Fyrisån.
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1946
  Sv. Top. handt. Uppsala [Domkyrkan: exteriör]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Västgötaspången och Imperfectum
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1910-1983
  Sv. Top. handt. Uppsala [Broar]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Prins Gustafstatyn i Carolinaparken
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 19??
  Sv. Top. handt. Uppsala [Statyer/Minnesmärken]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Överliggaren "Baumbach" utanför "Sju helvetes gluggar", Uppsala
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1900-1983
  Sv. Top. handt. Uppsala [Östra Ågatan]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Självporträtt och "Koftan"
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist, depicted)
  Johansson, Axel, chefredaktör, 1868-1948 (depicted)
  drawing/painting 1910-1948
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Stadsarkitekt Gunnar Leche
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  Leche, Gunnar, 1891-1954 (depicted)
  drawing/painting ca 1940-1950
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Rektor Herbert Lundh
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  Lundh, Herbert, 1901-1988 (depicted)
  drawing/painting 1957
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Osthandlare Carl Mattsson
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  Mattsson, Carl, ca 1850-1950 (depicted)
  drawing/painting 1925
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Förste bibliotekarie Jonas L:son Samzelius
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  Samzelius, Jonas, 1886-1967 (depicted)
  drawing/painting 1940-1967
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Rektor Magnificus Torgny Segerstedt
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  Segerstedt, Torgny T:son, sociolog, 1908-1999 (depicted)
  drawing/painting 1957
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Ärkebiskop Nathan Söderblom
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  Söderblom, Nathan, ärkebiskop, 1866-1931 (depicted)
  drawing/painting ca 1925-ca 1930
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Domkyrkoorganist Henry Weman
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  Weman, Henry, 1897-1992 (depicted)
  drawing/painting 1957
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Generaltulldirektör Nils Wohlin.
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  Wohlin, N. R., 1881-1948 (depicted)
  drawing/painting 1920-1948
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Kvinnan bakom allt
  Naeslund, John, 1894-1972 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting ca 1910-1960
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Fil. dr Rolf Nordenstreng
  Nordenstreng, Rolf, skriftställare, 1878-1964 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1961
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Prof. Noréen och Prof. Stave
  Noreen, Adolf, språkforskare, professor i nordiska språk, 1854-1925 (depicted)
  Stave, Erik, teolog, 1857-1932 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1910-1925
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Tor-hinder av Nor-inder : Spridda skurar här och var utan åska
  Norinder, Harald, 1888-1969 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1933
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Överste Olle Norman
  Norman, Olle, 1894-1966 (depicted)
  Möllersvärd, Carl Lindorm, 1892-1983 (artist)
  drawing/painting 1958
  Sv. handt. porträtt
  Uppsala universitetsbibliotek
12

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!