• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
 • 1.
  Fornminnesföreningen / Bref angående Swenska Fornminnesföreningen : Brev till Gunno Magnus Almgren från prästen Bengt Andersson i Oppmanna angående Svenska fornminnesföreningen
  Almgren, Gunno Magnus, 1819-1904 (addressee)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  letter 1870-03-03 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 2.
  Fornminnesföreningen / Bref angående Swenska Fornminnesföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Joel Joseph John Ballin
  Ballin, Joel Joseph John, 1822-1885 (author)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter 1870-04-10 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 3.
  Fornminnesföreningen / Bref angående Swenska Fornminnesföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Gustaf Henrik Brusewitz med rekommendation att Magnus Lagerberg blir ombud för Svenska fornminnesföreningen
  Brusewitz, Gustaf Henrik, 1812-1899 (author)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Lagerberg, Adam Magnus Emanuel, 1844-1920 (associated name)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  Göteborgs musei myntkabinett (associated name)
  Göteborgs historiska museum (associated name)
  letter 1869-12-06 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 4.
  Fornminnesföreningen / Bref angående Swenska Fornminnesföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Sven Nilsson angående Svenska fornminnesföreningen
  Carlsson Leijonhufvud, Carl Gustaf, 1824-1905 (associated name)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (addressee, collector)
  Nilsson, Sven, 1787-1883 (author)
  Wennerberg, Gunnar, 1817-1901 (associated name)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  letter 1872-02-01 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 5.
  Teckning och tekniska skolan / Skrifvelser från Teckniska Skolan : Brev till Nils Månsson Mandelgren från styrelsen av Tekniska skolan i Stockholm
  Dahlander, Gustaf Robert, 1834-1903 (author)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  letter 1885-08-26 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 6.
  Teckning och tekniska skolan / Skrifvelser från Teckniska Skolan : Brev till Nils Månsson Mandelgren från styrelsen av Tekniska skolan i Stockholm
  Dahlander, Gustaf Robert, 1834-1903 (author)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (addressee, collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  letter 1886-06-07 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 7.
  Tavelsamling i Sverige / Q-R : Anteckning angående Ehrenstrals målningar på Rundgarn och Sandemar i Uppland
  Ehrenstrahl, David Klöcker, 1628-1698 (associated name)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 8.
  Anteckningar rörande samlingar, museer, bibliotek / Anekdåter. Forseglas och opnas ef + : Anekdoter om de danska poeterna Johannes Ewald och Johan Herman Wessel
  Ewald, Johannes, 1743-1781 (associated name)
  Wessel, Johan Herman Wessel, 1742-1785 (associated name)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 9.
  Betyg och ansökningar / Svenska betyg o pass till London : Intyg från Anton Ludvig Fahnehjelm att Nils Månsson Mandelgren har deltagit som "extra ledare" i Londonutställningen 1851
  Fahnehjelm, Anton Ludvig, 1807-1875 (author)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1865-11-22 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 11.
  Teckning och tekniska skolan / Skrifvelser från Teckniska Skolan : Brev till styrelsen för Tekniska skolan i Stockholm från Carl Gustav Hammarskjöld angående Nils Månsson Mandelgrens verk Praktisk lärokurs i teckning".
  Hammarskjöld, Carl Gustav, 1838-1898 (author)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (addressee)
  letter 1886-05-21 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 12.
  Slöjdskola och förening / Antekningar från Köpenhamm om skoer i T : Brev till Nils Månsson Mandelgren från (?)
  Henriques, Sally, 1815-1886 (associated name)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter 1845-08-17 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 13.
  Forskning Sverige B / 1867 : Motion nr 38 af Herr Landgren, om fortfarande anslag åt Artisten Mandelgren. Avskrift.
  Landgren, Lars, 1810-1888 (associated name)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, transcriber)
  1867-01-29 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 14.
  Anteckningar svensk kultur / Svenskt : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Claës Johan Ljungström angående folktyper i Västergötland
  Ljungström, Claës Johan, 1819-1882 (author)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter 1873-03-22 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 15.
  Till Akademien för de sköna konsterna
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 16.
  Meddelanden från Afrika af de Vylder
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (transcriber)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:1 - 17:17
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 17.
  Meddelanden af intendenten Malm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (transcriber)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:1-25
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 18.
  Skogsavverkning i Norrland och Dalarna : Herjeådalen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (transcriber)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:1-37
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 19.
  Åkerbruk och redskap. Efter Holmberg
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (annotator)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:3-45
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 20.
  Huru man onödigt bygger gärdesgårdar
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (annotator)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:3-44
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 21.
  Smörstack
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (annotator)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:3-64
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 22.
  Folkkaraktären i Borgvattnet i Jämtland
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (annotator)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  __ B.C.
  1:2-24
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 23.
  Biografier Monum Scandin / Brev från Almgren, Hentze m fl : Kuvert adresserat till Nils Månsson Mandelgren.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 24.
  Biografier Monum Scandin / Brev från Almgren, Hentze m fl
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 25.
  Biografier Monum Scandin / Bärentzen i Köpenhamn : Kuvert adresserat till Nils Månsson Mandelgren.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 26.
  Biografier Monum Scandin / Brev från Almgren, Hentze m fl : Brev till Nils Månsson Mandelgren från bokhandlare Per Herman Lang angående subskribenter för Monuments scandinaves.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter 1856-03-31 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 27.
  Biografier Monum Scandin / Levertin Sjöstedt : Faktura
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  invoice 1861 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 28.
  Biografier Monum Scandin / Brev från Almgren, Hentze m fl : Kuvert till Nils Månsson Mandelgren.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 29.
  Biografier Monum Scandin / Bärentzen i Köpenhamn : Kuvert adresserat till Nils Månsson Mandelgren.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter 1857 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 30.
  Biografier Monum Scandin / Levertin Sjöstedt : Brev till Nils Månsson Mandelgren från C. Meinander (?)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter 1861-10-18 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 31.
  Biografier Monum Scandin / Afären med Reunuard : Brev till Nils Månsson Mandelgren från (?)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter 1861-03-17 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 32.
  Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm : Brevutkast till Konstakademien i Antwerpen från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Académie royale des beaux-arts d'Anvers (addressee)
  letter 1871-03 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 33.
  Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm : Brevutkast till Real Academia de Bellas Artes de San Fernando i Madrid från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Real Academia de Nobles Artes de San Fernando (addressee)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 34.
  Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm : Kuvert adresserat till Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 35.
  Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 36.
  Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm : Brev till Nils Månsson Mandelgren från (?)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Det Kongelige Academie for de skjønne Kunster (associated name)
  letter 1861-11-09 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 37.
  Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm : Brev till Konstakademien San Fernando i Madrid från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Real Academia de Nobles Artes de San Fernando (addressee)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 38.
  Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm : Brevutkast till Konstakademien San Fernando i Madrid från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Real Academia de Nobles Artes de San Fernando (addressee)
  letter 1860-04-04 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 39.
  Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm : Brev till sekreteraren vid Konstakademien i München från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  letter 1861-08-17 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 40.
  Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1854-12-01 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 41.
  Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm : Kallelse till Nils Månsson Mandelgren om att infinna sig hos Kungliga beskickningen i Paris
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter 1861-03-05 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 42.
  Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 43.
  Biografier Monum Scandin / Svenska ministrar pass mm : Brev till Nils Månsson Mandelgren från (?)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  letter 1859-07-09 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 45.
  Biografier Monum Scandin / Ang Grange
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 46.
  Biografier Monum Scandin / Ang Grange
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  invoice Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 47.
  Biografier Monum Scandin / Ang Grange
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1861-09-12 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 48.
  Biografier Monum Scandin / Ang Grange : Räkning för Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  invoice 1861 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 49.
  Biografier Monum Scandin / Ang Grange
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 50.
  Biografier Monum Scandin / Ang Glasage : Faktura för Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  invoice 1861-03-17 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!