• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
 • 1.
  Forskning Sverige B / 1867 : Motion nr 38 af Herr Landgren, om fortfarande anslag åt Artisten Mandelgren. Avskrift.
  Landgren, Lars, 1810-1888 (associated name)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, transcriber)
  1867-01-29 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 2.
  Till Akademien för de sköna konsterna
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 3.
  Meddelanden från Afrika af de Vylder
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (transcriber)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:1 - 17:17
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 4.
  Meddelanden af intendenten Malm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (transcriber)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:1-25
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 5.
  Skogsavverkning i Norrland och Dalarna : Herjeådalen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (transcriber)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:1-37
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 6.
  Åkerbruk och redskap. Efter Holmberg
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (annotator)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:3-45
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 7.
  Huru man onödigt bygger gärdesgårdar
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (annotator)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:3-44
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 8.
  Smörstack
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (annotator)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  3:3-64
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 10.
  Folkkaraktären i Borgvattnet i Jämtland
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (annotator)
  Folklivsarkivet Lund (repository)
  __ B.C.
  1:2-24
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 11.
  Forskning Sverige B / 1865 : Nils Månsson Mandelgrens anmälan om förstörelse av fornlämningar i Järrestad socken.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  1865-07-31 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 12.
  Forskning Sverige B / Förslag till föreningen E : Inbjudning till Aktietekning.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  invitation 1865-04-26 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 13.
  Forskning Sverige B / Förslag till föreningen E : Skandinaviska Fornminnesföreningens handlingar.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1869 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 14.
  Forskning Sverige B / Förslag till föreningen E : Lista över deltagare och diskussionsfrågor för Nordiskt fornforskarmöte i Växjö 1870.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1870 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 15.
  Forskning Sverige B / Förslag till föreningen E : Anteckningar angående Svenska Fornminnesföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 16.
  Forskning Sverige B / Förslag till föreningen E : Project till stadgar för Föreningen för Svensk Konst och Kulturhistoria.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 17.
  Forskning Sverige B / Förslag till föreningen E : Program för Svenska Konst och Kulturhistoriska Föreningens Verksamhet.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 18.
  Forskning Sverige B / Förslag till föreningen E : Project till Stadgar för Föreningen för Svensk Konst och Kulturhistoria.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  list Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 19.
  Forskning Sverige B / Förslag till föreningen E : Project till Stadgar för Föreningen för Svensk Konst och Kulturhistoria.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 20.
  Resor / Resa Nyrenberg : Nyrenbergs Germanische Museum 1878. Anot i Biblioteket.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  list 1878 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 21.
  Resor / Resa Strasburg : Nils Månsson Mandelgrens redogörelse för sin resa till Strasbourg, 1878.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1878-08 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 22.
  Forskning Sverige B / Förslag till föreningen E : Stadgar för sällskapet Arbetets Historia.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  list Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 23.
  Resor / Resa Nyrenberg : Musik-Instrumenternas indelning.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 24.
  Resor / Resa Lybeck : Nils Månsson Mandelgrens redogörelse för sitt besök i Lübeck 1878.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  1878 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 25.
  Resor / Resa Nyrenberg : Nils Månsson Mandelgrens redogörelse för sitt besök i Nürnberg 1878.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1878 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 26.
  Resor / Resa Lybeck : Kort annotation.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 27.
  Resor / Resa Lybeck : Anteckning om konst och arkitektur i Lübeck och Bryssel.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 28.
  Resor / Reseanteckning 1872 : Rise anteckn 1872.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 29.
  Resor / Resa Dresten : Nils Månsson Mandelgrens beskrivning av Luthermonumentet i Worms.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1878 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 30.
  Resor / Reseanteckningar 1872 : Anteckningar från resa i Sverige och Danmark 1872.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1872 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 31.
  Resor / Strödda anteckningar från resan 1873 : Anteckningar från Nils Månsson Mandelgrens resa i Dalarna och Härjedalen.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 32.
  Resor / Strödda anteckningar från resan 1873 : Anteckningar från Nils Månsson Mandelgrens resa i Småland.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 33.
  Forskning Sverige B / 1872 : Prospekt öfver Atlas till Svenska Folkets Odlings-Historia ifrån äldsta Tider af n.m. mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1872 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 34.
  Forskning Sverige B / 1872 : Avskrift av Statsutskottets betänkande angående ett extra anslag för Nils Månsson Mandelgren för år 1873.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1872-03-11 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 35.
  Forskning Sverige B / 1875 : Osignerad uppmaning till "fosterlandets sanna vänner" att stödja Nils Månsson Mandelgren med ekonomiska bidrag.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1875 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 36.
  Forskning Sverige B / 1873 : Brevkoncept till Statskontoret från Nils Månsson Mandelgren angående utbetalning av statligt anslag.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  1873-01-18 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 39.
  Forskning / F : Kort anteckning om stenmonument i Skåne.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 40.
  Forskning/Antikingar Arkeologi : P.M. (om ringar i Bergen).
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1883-09-08 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 41.
  Forskning Sverige B / 1866 : P.M. Sten-Åldren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1866 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 42.
  Forskning Sverige B / 1866 : Förteckning på ställen som besökts under resor inom Sverge åren 1864- 65 och 66.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1866 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 43.
  Forskning Sverige B / 1867 : Brev till Konstakademien från Nils Månsson Mandelgren angående Akademiens stöd för att erhålla statligt understöd till att fortsätta utgivningen av sitt konsthistoriska arbete.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Konstakademien (addressee)
  Konstakademien (addressee)
  1867-01-11 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 44.
  Forskning Sverige B / 1869 : Begäran om att Nils Månsson Mandelgren får stadigvarande understöd av staten (osignerat). Version 2.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1869 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 45.
  Forskning Sverige B / 1868 : Instruktioner för kronofogdar och länsmän i Härnösand och Östersund att bistå artisten Nils Månsson Mandelgren under sina resor.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1868-06-22-1868-07-16 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 46.
  Forskning Sverige B / 1870 : Nils Månsson Mandelgrens pm angående Konstakademiens begäran om att han överlämnar de teckningar han har utfört 1846-1850.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  1870 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 47.
  Forskning Sverige B / 1870 : Kort anteckning om resorna 1846-1850.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1870-10-18 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 48.
  Forskning Sverige B / 1872 : Förteckning på de utmärkelser i utlandet tilldelade artisten N.M. Mandelgren.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab (associated name)
  Accademia nazionale San Luca (associated name)
  Accademia di Belle Arti di Firenze (associated name)
  Konstakademien i Amsterdam (associated name)
  Académie royale des beaux-arts d'Anvers (associated name)
  Real Academia de Nobles Artes de San Fernando (associated name)
  1872 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 49.
  Forskning Sverige B / 1872 : Förteckning på de lärda selskaper och Konst akademier, som i utlandet. Kallatt N.M Mandelgren Till Medlem-
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Accademia di Belle Arti di Firenze (associated name)
  Konstakademien i Amsterdam (associated name)
  Académie royale des beaux-arts d'Anvers (associated name)
  Real Academia de Nobles Artes de San Fernando (associated name)
  Accademia nazionale San Luca (associated name)
  Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab (associated name)
  1872 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 50.
  Forskning Sverige B / 1872 : Samlingar Till Sveriges odlings och konst-historia. Utgifna af Svenska fornminnesföreningen.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  1872-03 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!