• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Gestricia.
  Alrot, E (creator)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1720
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Brahestads grundritning : enligt den till Öfwerintendenscontoirets inlemmade ritning, afmät och förfatad af e.o. lantmätaren Jonas Cajanus år 1750
  Cajanus, Jonas, 1716-1785 (other)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1750-1795
  55573
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Charta öfver staden Gustavia på öen S:t Barthelemy : Enligt sista Mätningen slutad den 1 april 1791. af Samuel Fahlberg Doct. Medeci:
  Fahlberg, Samuel, 1758-1834 (cartographer)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (art copyist)
  map 1799
  58420
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Planta och geometrisk afrijttning upå Marstrands stads tompter, ... : Delienierat och afmätt in april a:o 1669 af Catullo Claudij Feltero.
  Felterus, Kettil Classon, ca 1620-ca 1695 (cartographer, creator)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (art copyist)
  map ca 1760- Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Charta öfver Marstrands stad, stapelstad uti Giötheborgs landhöfdingedöme i Söder härad och södra delen af Bohus län.
  Felterus, Kettil Classon, ca 1620-ca 1695 (cartographer, creator)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (art copyist)
  map 1798 Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Charta öfver Malmköpings stad. Belägen uti Lilla Malma sochn och Villåttinge h:ad uti Södermanland. Cop. 1787 af major L. Melin. Cop. 1798 af landtmät. Carl Christ. Graff. Ånyo ren. 1799 utaf F. A. Wiblingen.
  Graff, Carl Christian, 1769-1838 (surveyor)
  Viblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (engineer)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 46377
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Charta öfwer Stockh[o]lm och des situation åt öster
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige, största format 38333
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Wekholms socken uti Stockholms län och Håbo härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Wassunda socken uti Stockholms län och Håbo härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Wårfrukyrkae socken uti Upsala län och Åsunda härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Willberga socken uti Upsala län och Trögds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Charta öfver Fredrichsborgs fästning uti Stockholms höfdingedöme, Wermdö skepslag och socken af år 1792... Rit. C. D. G[yllenborg] 1807.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (autographer, former owner)
  map 1807
  Handritade kartor, Sverige 48153
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Ytter-Garn socken uti Upsala län och Håbo härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Ålands socken uti Upsala län och Hagunda socken [härad]
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Belägenheten af Ortala bruk uti Stockholms län, Wäddö skeppslag och socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 48148
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Wänge socken uti Upsala län och Ulleråkers härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Belägenheten af Eda skans uti Wermland, Jösse härad och Eda socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 50061
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Ratan eller Norrlands hamn uti Westerbotten.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 50374
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Öfver Gran socken uti Upsala län och Håbo härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Charta öfver Klefva socken uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Utdrag af chartan öfver Nederby uti Örebro län, Fällingsbro härad och socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 44418
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Wårkumla socken uti Skaraborgs län och Frökinds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Fårön uti Stockholms län, Frösåkers härad och Borstils socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Charta öfver Ullene socken uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Läget af Grönhults hammarsmedjor uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 50709
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Musla socken uti Skaraborgs län och Frökinds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Jordfall på hedens ägor
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 50795
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Skärfvom socken uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Smula socken uti Skaraborgs län och Frökinds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Sörby socken uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Charta öfver Bromös östra skog. : Författad år 1827 af Jul. Henr. Ebert, Kongl. öfverjägmästare.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1827
  Handritade kartor, Sverige 50549
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Charta öfver Marcka socken uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Sillesjö uti Elfsborgs län, Kinds härad och Ljushults socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 51491
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Kinneved socken
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Charta öfver Götheved socken; uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Jähla socken uti Skaraborgs l:n och Frökinds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Den del af Grolanda socken som är belägen uti Frökinds härad af Skaraborgs län.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Den del af Grolanda socken som är belägen i Willske härad af Skaraborgs län.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Gökhem socken uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Floby socken uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Bresmene socken uti Skaraborgs l:n och Frökinds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Charta öfver Trävatna socken uti Skaraborgs län och Willske härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Trakten omkring Färna uti Westmanland och Gunnilbo socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 52564
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Belägenheten af Fetebergs- och Sne-grufvan uti Örebro län, Grythytte bergslag och socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 52549
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Utdrag af chartan öfver Sundshyttelaget uti Örebro län, Grythytte härad och socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 53052
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Utdrag af chartan öfver Sundshyttelaget uti Örebro län, Grythytte härad och socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 53053
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Carta öfver Finska nationalkyrkan Fredrich kallad enligt den bland kyrkans handlingar warande carta
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1795
  39068Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Karta öfwer Enkiöping stad
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (cartographer)
  map 1733-1795
  47435Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Carta öfver Observatorium och des belägenhet
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (creator)
  map 1791
  40873Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Utdrag af chartan öfver Gässjö uti Westmanland, Norbergs bergslag och socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 52580
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!