• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
1234
 • 1.
  Gestricia.
  Alrot, E (creator)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1720
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Brahestads grundritning : enligt den till Öfwerintendenscontoirets inlemmade ritning, afmät och förfatad af e.o. lantmätaren Jonas Cajanus år 1750
  Cajanus, Jonas, 1716-1785 (other)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1750-1795
  55573
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Charta öfver staden Gustavia på öen S:t Barthelemy : Enligt sista Mätningen slutad den 1 april 1791. af Samuel Fahlberg Doct. Medeci:
  Fahlberg, Samuel, 1758-1834 (cartographer)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (art copyist)
  map 1799
  58420
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Charta öfver Marstrands stad, stapelstad uti Giötheborgs landhöfdingedöme i Söder härad och södra delen af Bohus län.
  Felterus, Kettil Classon, ca 1620-ca 1695 (cartographer, creator)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (art copyist)
  map 1798 Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Planta och geometrisk afrijttning upå Marstrands stads tompter, ... : Delienierat och afmätt in april a:o 1669 af Catullo Claudij Feltero.
  Felterus, Kettil Classon, ca 1620-ca 1695 (cartographer, creator)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (art copyist)
  map ca 1760- Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Charta öfver Malmköpings stad. Belägen uti Lilla Malma sochn och Villåttinge h:ad uti Södermanland. Cop. 1787 af major L. Melin. Cop. 1798 af landtmät. Carl Christ. Graff. Ånyo ren. 1799 utaf F. A. Wiblingen.
  Graff, Carl Christian, 1769-1838 (surveyor)
  Viblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (engineer)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 46377
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Gamla Upsala. Copia af Rudbeckens tap. 9 fig. 27 utaf des Attlantica.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 47521
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Hakstad socken uti Upsala län och Trögds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Haga socken uti Stockholms län och Håbo härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Hageby socken uti upsala län och Hagunda härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Gryta socken uti Upsala län och Hagunda härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Girista socken uti Upsala län och Lagunda härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Gamla Upsala socken uti Upsala län och Waxala härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Utdrag af chartan öfver Stenby uti Stockholms län, Färentuna härad och Adelsö socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige. 48507
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Jälsta socken uti Upsala län och Lagunda härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Dannemarks socken uti Upsala län och Waxala härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Bondkyrke socken uti Upsala län och Ulleråkers härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Biskopskulla socken uti Uppsala län och Lagunda härad
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Belägenheten af Runsa borg uti Stockholms län, Sollentuna härad och Eds socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 48234
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Boglösa socken uti Upsala län och Trögds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Börje socken; uti Upsala län och Ulleråkers härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Furusund; uti Stockholms län, Frötuna skeppslag och Länna socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 47515
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Bred socken uti Upsala län och Åsunda härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Dalby socken; uti Upsala län Hagunda härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Belägenheten af säteriet Lagmansö uti Södermanland, Oppunda härad och Lerbo socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46332
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Belägenheten af Dannemora Grufva och Upsala Län : Dannemora och Löfsta Tingslager
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  Handritade kartor, Sverige 47122
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Belägenheten af säteriet Hanstavik uti Stockholms län, Öknebo härad och Wester Telje socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 47832
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Kungsgården Bäckaskog uti Cristianstads län, Willands härad och Kiaby socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 44685
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Charta öfver situation på den delen af Motala ström som är emelan siöarne Norrby och Roxen jemte afvägningarne på marken. : Cop. octob. 1797 af C. D: Gyllenborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Målilla uti Kalmar län, Aspelands härad och Målilla socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map
  45688
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Belägenheten af säterierne Gårdsnäs och Flätna uti Södermanland, Jönåkers härad och S:ct Nicolai socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46235
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Belägenheten af säteriet Nesselsta uti Södermanland, Daga härad och Gryts socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46410
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Halla socken; uti Södermanland och Jönåkers härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Del af Björkviks socken; uti Södermanland och Jönåkers härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Belägenheten af Stäflö sätesgård uti kalmar län, Norra Möre härad och Åby socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  45773
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Svappavara koppar- och järn-ödegrufvor uti Westerbotten, Torneå lappmark och Juckasjervi socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige 44270
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Utdrag af 1776 års författade charta öfver Hofgården uti Stockholms län och Adelsö socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 47854
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Del af Björkön; uti Stockholms län, Färentuna härad och Adelsö socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 47039
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Utdrag af chartan öfver Lindby uti Stockholms län, Färentuna härad och Adelsö socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 48040
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Utdrag af chartan öfver Stenby; uti Södermanland, Åkers härad, Strängnäs socken och Tosterön.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46639
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Belägenheten af Helgö sätesg:d uti Södermanland, Rönö härad och Tystberga socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46249
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Belägenheten af säteriet Hedensö uti Södermanland, Öster Rekarnes härad och Näshulta socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46247
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Belägenheten af Rällinge skans uti Södermanland, Åkers härad och Helgarö socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46555
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Walfalla järngruva uti Södermanland, Oppunda härad och Floda socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46905
  Uppsala universitetsbibliotek
1234

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!