• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Planta och geometrisk afrijttning upå Marstrana stads tompter, gator, små gränder och berg med mera som notabelt kunna wara hvi[l]ket alt finnes på chartan.
  Felterus, Kettil Classon, ca 1620-ca 1695 (surveyor, copy after)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner, creator)
  map ca 1760-1811
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Belägenheten af Dannemora Grufva och Upsala Län : Dannemora och Löfsta Tingslager
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  Handritade kartor, Sverige 47122
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Belägenheten af Hörningsholm uti Södermanland, Hölebo härad och Mörkö socken
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46284
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Svappavara koppar- och järn-ödegrufvor uti Westerbotten, Torneå lappmark och Juckasjervi socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige 44270
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Belägenheten af Kjängis bruk, uti Westerbotten och öfver Torneå socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige 50307
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Utdrag af chartan öfver Nyhyttan uti Nerike, Sundbo härad och Hammar socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige 44419
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Karta över trakten kring Övertorneå.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige 50435
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Belägenheten af Kallströms skans uti Jämtland.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige 44107
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Belägenheten af Hesselkulla grufvor uti Nerike, Lekebergs härad och Wintrosa socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige 44389
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Charta öfver staden Westervik. Författad af landtmät. P. Didricksson. Cop. år 1800.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1800
  Handritade kartor, Sverige, stort format 45814
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Charta öfver staden Wisby på Gothland. Efter landtmätaren Schilders afmätning är denna charta renoverad af ord. landtmätaren Magnus Lallerius år 1799. Cop. 1800.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1800
  Handritade kartor, Sverige, stort format 43603
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Slagtarehuset med brons ock. Fiskaregångens belägenhet på norr. : Copie. feb. 1801 af C. D. Gyllenborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1801
  Handritade kartor, Sverige 39078
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Charta öfver Bromös östra skog. : Författad år 1827 af Jul. Henr. Ebert, Kongl. öfverjägmästare.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1827
  Handritade kartor, Sverige 50549
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Charta öfver Fredrichsborgs fästning uti Stockholms höfdingedöme, Wermdö skepslag och socken af år 1792... Rit. C. D. G[yllenborg] 1807.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (autographer, former owner)
  map 1807
  Handritade kartor, Sverige 48153
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Situationscharta öfver Carlberg och slott.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  drawing Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 47924
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Christinehamn
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  Handritade kartor, Sverige 50162Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Rönneby.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  Handritade kartor, Sverige 42501
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Charta öfver Piteå. : Afmätt 1750 af Math. Hackzell. [Kopierad] 1803.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1803
  Handritade kartor, Sverige 50365
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Charta öfver Norrtelie stad upprättad af landtmätaren Lars Kietzlingh. : Transp. af corneten Chr. Schultzen 1784. Cop. 1800.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1800
  Handritade kartor, Sverige 48130
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Wadstena.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  Handritade kartor, Sverige 54169
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Charta öfver staden Umeå. Cop. 1800 efter landtmätrarne Sundström och Bergners år 1780 uprättade charta.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1800
  Handritade kartor, Sverige 50406
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Charta öfver staden Westervik. : Författad af landtmät. P. Didricksson. Cop. år 1800.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1800
  Handritade kartor, Sverige 45814
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Charta öfver staden Wexiö afmätt 1783 af landtmätar Bergius. Cop. 1800.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1800
  Handritade kartor, Sverige 45842
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Cimbritshamn.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  Handritade kartor, Sverige 44728
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Skenninge.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  Handritade kartor, Sverige 54021Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Strömstad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  Handritade kartor, Sverige 42767
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Umeå.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  Handritade kartor, Sverige 50402
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Charta öfver Sundsvall affattad år 1776, förbättrad 1782 af J. Törensten. Cop. 1800.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1800
  Handritade kartor, Sverige 44304
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Söderköping. : N. G. Werming 1804.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1804
  Handritade kartor, Sverige 54119
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Projecterad planritning till Carlscrona stads reglerande af Feller, major wid artilleriet. Rit. dat. Carlscrona d. 2 august 1762. Ritt. d. 23 sept. 1800 af C. D. Gyllenborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner, creator)
  Fellers, Johan, 1727-1778 (cartographer)
  map 1800
  Handritade kartor, Sverige 42352
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Staden Laholm uti Halland afmätt år 1799 af landmät. Ant. And. Brandberg. Cop. 1800 af F. A. Wiblingen.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  map 1800
  Handritade kartor, Sverige, stort format 43891
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Charta öfver Kongeliga Djurgården. : Afmätt år 1791. Transporterad år 1802 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1802
  Handritade kartor, Sverige 41709
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Charta öfver nya och gamla staden Calmar uprättad år 1647. Renov. af Pher Chr. Wicaurin 1786. Cop. 1801 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1801
  Handritade kartor, Sverige 45549
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Charta öfver Kongeliga trägården vid S:t Jacob. Författad år 1774 af stadsingenieuren Hier. von der Burg. Copier. 1805 af Fred. Adolph Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  Von der Burg, Hieronymus, 1730-1811 (engineer)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1805
  Handritade kartor, Sverige 40593
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Generalplan öfver Kongeliga Humlegådden. Författad åhr 1774 af stadsingenieuren Von der Burg. Copier:t år 1805 af F. A. Wiblingen.
  Von der Burg, Hieronymus, 1730-1811 (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1805
  Handritade kartor, Sverige 40431
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!