• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
12
 • 1.
  Brahestads grundritning : enligt den till Öfwerintendenscontoirets inlemmade ritning, afmät och förfatad af e.o. lantmätaren Jonas Cajanus år 1750
  Cajanus, Jonas, 1716-1785 (other)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1750-1795
  55573
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Charta öfver staden Gustavia på öen S:t Barthelemy : Enligt sista Mätningen slutad den 1 april 1791. af Samuel Fahlberg Doct. Medeci:
  Fahlberg, Samuel, 1758-1834 (cartographer)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (art copyist)
  map 1799
  58420
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Planta och geometrisk afrijttning upå Marstrana [!] stads tompter, gator, små gränder och berg med mera som notabelt kunna wara hvi[l]ket alt finnes på chartan.
  Felterus, Kettil Classon, ca 1620-ca 1695 (surveyor, copy after)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner, creator)
  map ca 1760-1811
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Charta öfver Malmköpings stad. Belägen uti Lilla Malma sochn och Villåttinge h:ad uti Södermanland. Cop. 1787 af major L. Melin. Cop. 1798 af landtmät. Carl Christ. Graff. Ånyo ren. 1799 utaf F. A. Wiblingen.
  Graff, Carl Christian, 1769-1838 (surveyor)
  Viblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (engineer)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 46377
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Carta öfver Observatorium och des belägenhet
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (creator)
  map 1791
  40873Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Christinehamn. 1760.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1760
  50163Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Geo Hydrographisk charta öfwer [Gotland]
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1734
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Grundritning af den delen utaf Kymmenä strömmen som flyter igenom byen Hirfwenkåski [Hirvikoski] : hvarest ryssarne woro sinnade at gjöra dess desente
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1712?
  30951Hist. pl. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Carta öfwer Christiannopels stads belägenhet.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner, creator)
  map ca 1796
  42471Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Charta öfver situation på den delen af Motala ström som är emelan siöarne Norrby och Roxen jemte afvägningarne på marken. : Cop. octob. 1797 af C. D: Gyllenborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Jacobsstads grundritning och belägenhet
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55717
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Project till den nua stadens anläggande på Wästra-Kaskön i Närpis sochn och Österbottens län ...
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1775
  55733
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Jacobstads grundritning enlig den af Wikar författade carta af år 1735
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55719
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Christinaestads grundritning
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map ca 1794
  55772
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Generalcarta öfver Ålandh
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1772
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Charta öfwer största dehlen af Stor-Förstendömet Finland
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1772
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Grundritning öfwer Brahestad, : siöstad belägen 69 1/4 mil från Åbo, 8 1/4 mil från Uleå uti Uleåborgs län ...
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55572
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Nycarleby stads grundritning iemte des utseende
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55837
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Caiana stads grundritning : enlig den till Öfverintendenscontoiret inlemnade carta
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55726
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Christinaestads grundritning...
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map ca 1794
  55770
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Gamle Carleby stads grundritning enlig den til Öfverintendenscontoiret inlemnade carta
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55593
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Charta öfver en del af Savolax
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1781
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Karta öfwer Enkiöping stad
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (cartographer)
  map 1733-1795
  47435Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Carta öfver Finska nationalkyrkan Fredrich kallad enligt den bland kyrkans handlingar warande carta. : Rit. nov. 1795 af C. D. Gyllenborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other, former owner)
  map 1795
  Handritade kartor, Sverige 39068
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Plancarta öfver Kongl. Skeps och Castel Holmarne med en del af Kongl. Diurgården samt Blasieholmen och Skepsbron
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1792
  Handritade kartor, Sverige 41086
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Grundritning öfwer Stockholms stad enlig den i stadens archivo öfver hufvudstaden warande carta.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (creator, former owner)
  map 1794
  Handritade kartor, Sverige 38491
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Grundritning öfwer hufvudstaden Stockholm enligt den i stadens archiwo warande carta.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1794
  Handritade kartor, Sverige 38472
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Projecterad generalplan öfver Kongl. Artillerigården med dess der nedanföre tilhörige platser, som sträcka sig til Ladugårdslandsviken. : Stockholm den 8 augusti 1772. A. E. Gete.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1772
  Handritade kartor, Sverige 40915
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Planritning öfver Falu stad författad och afmätt år 1761 av Nils Kiellström och Ab. Siölin. Copia utaf C. D. Gyllenborg pinxit år 1792.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (creator, former owner)
  map 1792
  Handritade kartor, Sverige 42935
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Charta öfver Falsterbo afmädt 1751 af landtmät. Gotfred Ihn. Cop. 1799.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 44766
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Borås stad. Renov. 1789 af Vesterstrand. Cop. 1798.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1798
  Handritade kartor, Sverige 50522
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Askersund författad 1783.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1783
  Handritade kartor, Sverige 44324
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Charta öfver fyrbåkens, på Ölands södra udde belägenhet. : Rit. 1797 aug. af C. D. Gyllenborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Geometrisk charta öfwer Ekeby gård uti Upland, Wallentuna härad och Fresta sokn belägen; såsom den med sina 6 stycken torp finnes affattad och beskrifwen af framledne landtmätaren Carl Eneberg åhr 1700.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1750
  Handritade kartor, Sverige, stort format 473454
  Uppsala universitetsbibliotek
12

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!