• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Wägen till Waxtuna : Tecknadt efter naturen af A F Cederholm 1811.
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1811
  48808Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Till höger när man far till Drottningholm
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting ca 1810-ca 1825
  47330Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Cathrinelund på Lidingön
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1816
  47984Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Drottningholms Slott från Trädgårds-terassen
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1811
  47228Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Wägen till och ifrån Fahlun wid Strands Gästgifwaregård
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1811
  43259Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Fru Galodiers Gård wid Drottningholm
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting ca 1810-ca 1825
  47328Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Skärsätra? på Lidingön
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting ca 1810-ca 1825
  48445Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Hustigaholm på Lidingön
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1816
  47891Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Grängshammars Bruk
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1811
  43104Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Wid Grängshammars Bruk
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1811
  43107Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Ornäs
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1811
  43205Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Djurstad, Bondgård hitom Barkarby i Spånga Socken
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1811
  47157Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Södergarn på Lidingön
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1816
  48591Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Wid Ulricsdal
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1816
  48707Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Ulfsunda
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1816
  48633Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Solna Kyrka
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1816
  48896Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Wid Ulriksdal
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1811
  48732Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Vue i Kulla Socken : Tecknadt efter naturen af A F Cederholm 1811.
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1811
  48005Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Vue i Kulla Socken : Tecknadt efter naturen af A F Cederholm 1811.
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1811
  48002Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Huggboda : Tecknadt efter naturen af A F Cederholm 1814.
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1814
  47871Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Huggboda : Tecknadt efter naturen af A F Cederholm 1814.
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1814
  47872Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Wid Rosersberg : Tecknadt efter naturen af A F Cederholm 1816.
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1816
  48231Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Parken wid Rydboholm
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1811
  48243Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Utsigt af Hogelby tagen ifrån ett berg wid Skrefvelstad
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1816
  46270Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Utsigt af Sjön Ljustern och Säthers Stad
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1811
  43277Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Skräfvelstad en Bondgård i Botkyrka s:n.
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1816
  46596Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Ruin af Kjernbo Kyrcka
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1811
  46320, 46319, 46322, 46321Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Fall i större skala vid Säthers Bruk
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1811
  43282Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Frötuna Kyrcka ifrån Westra sidan
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1814
  47513Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  En gård i Säther (der ritaren bodde)
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1811
  43281Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Wattenfall vid Säthers Bruk
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1811
  43285Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Säthers Kyrka
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1811
  43275Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Vue i Drottningholms Trädgård : Tecknad efter naturen af A.F. Cederholm 1811
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1811
  47297Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Hällsunds udde midt emot Rydboholm : Tecknadt efter naturen af A F Cederholm 1816.
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1816
  47894Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Ett ställe i backen ofvanföre Tranabergs Bro
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting ca 1810-ca 1825
  48618Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Westra Yttringe på Lidingön
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1816
  48894Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Clara Kyrka och Kyrkogård i Stockholm
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1817
  40539Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Kungsträdgården
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1816
  40633Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Jacobsdal
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1811
  47908Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Wägen till och ifrån Fahlun wid Strands Gästgifwaregård
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1811
  43258Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Wid Ulricsdal
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting ca 1810-ca 1825
  48733Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Utsigt af Lidingewiken
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1817
  48035Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Grängshammars Bruk
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1811
  43106Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Säthers Stad
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1811
  43274Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Vue i Dalarna
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1811
  220Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Nya paviljongen vid Haga ifrån södra sidan.
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1816
  47722Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Vue i Dalarna
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1811
  218Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Grottan i Ulriksdals Trägård
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1811
  48708Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Wägen till Jacobsberg bortom Barkarby
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1813
  47905Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Östra Yttringe på Lidingön
  Cederholm, Axel Fredrik, 1780-1828 (artist)
  drawing/painting 1816
  48896Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!