• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Ordbok till Gustaf I:s bibel
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (associated name)
  1876 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 2.
  Gustav Vasas stadfästelsebrev för Peder Eriksson i Salsta på hans gods.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  government publication 1526-10-19
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 3.
  Gustav Vasa till Svante Sture, kallelse att infinna sig till riksdagen.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1560-05-17
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 4.
  Betänkande beträffande den dyra tiden och medel till nödens avhjälpande genom reglering av handel och hantverk
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  government publication 1546-04-04
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 5.
  Gustav Vasa till Nils Boije i Raseborg rörande lösen för klockor, kläder till soldaterna och köp av spannmål.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1530-10-19
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 6.
  Gustav Vasa till kammarskrivarna om redovisning av räntor.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1544-02-09
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 7.
  Stadfästelse av privilegierna för Västervik.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  government publication 1529-05-08
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 8.
  Öppet brev om jordaskifte mellan Gustav Vasa och Gudmund Persson på Tyresö.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  government publication, letter 1533-05-18
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 9.
  Öppet brev om Gustav Vasas och hans arvingars köp av Sjöö gods i Uppland från Jakob Västgötes hustru Anna Eriksdotter.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1541-01-04
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 10.
  Gustav Vasa till Jöran Jönsson på Kronoberg angående lönen till hans skyttar och fotfolk.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1544-12-19
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 11.
  Gustav Vasa till Nils Boije med förebråelser för hans och adelns oförnöjsamhet och anspråk på belöningar.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1540-06-16
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 12.
  Gustav Vasa till till Jöns Västgöte på Växjö med stämning till Stockholm.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1545-05-02
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 13.
  Gustav Vasa till Nils Boije angående förbud mot utförsel av varor från Åbo och Viborgs län.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1539-12-10
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 14.
  Gustav Vasa till Nils Boije om ryssarnas behov av havre och fetalier.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1556-02-17
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 15.
  Kvittens för Nils Boije å 2 ½ tusen daler utlagda för inköp av en del klenoder.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  receipt 1545-09-01
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 16.
  Gustav Vasa till fodermarsken Nils Boije om borgläger för rytteriet.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1537-03-29
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 17.
  Gustav Vasa till Nils Boije med bjudning till bröllop i Stockholm för flera adliga kontrahenter.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1548-08-24
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 18.
  Gustav Vasa till Gustaf Olofsson (Stenbock) om krigsfolk och lösen för fodring i Västergötland.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1543-07-09
  De la Gardieska arkivet: historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 19.
  Gustav Vasa till Jöns Västgöte med stämning ”andra resan” att svara mot Jöran Månsson om en del gods.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1551-04-24
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 20.
  Gustav Vasa till Rasmus Klooth på Västerås slott om register över kosthållet på rikets slott.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1544-12-02
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 21.
  Gustav Vasa till ridderskapet i Finland om avvärjandet av ryska röverier vid gränsen i fredstid.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1542-07-18
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 22.
  Livstidsförläning med frälserätt åt Jöns Västgöte av en del skattejord under Växiö gård i Finland.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1535-09-15
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 23.
  Gustav Vasa till bergsfogden Olof Jönsson att skaffa hemmansbrytaren Olof Olsson hans rätt.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1550-12-15
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 24.
  Gustav Vasa till Nils Västgöte om ”skövlingarna” (konfiskering av till kronan förverkat gods) inom hans distrikt.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1544-08-01
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 25.
  Stadfästelse av Gustav I:s privilegier för Västervik.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  government publication 1560-04-20 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 26.
  Gustav Vasa till Svante Sture med anmodan att motarbeta hertig Eriks tillärnade engelska resa.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  letter 1560-05-03
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 27.
  Gustav Vasa till Svante Sture om krigsfaran från Danmark.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (author)
  Sture, Svante, d.y., 1517-1567 (addressee)
  letter 1560-02-20
  De la Gardieska arkivet: Historiska handlingar 1:2
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!