• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  025. Runristning i puts Bunge kyrka, Bunge socken, Gotland : Reg. 025: Södra väggen
  Edle, Alfred, 1893-1965 (photographer)
  Friesen, Otto von, 1870-1942 (former owner)
  photograph 1936 Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  025a. Runristningar i puts G 330 a-g Bunge kyrka, Bunge socken, Gotland : Reg. 25a
  Edle, Alfred, 1893-1965 (photographer)
  Friesen, Otto von, 1870-1942 (former owner)
  photograph 1936 Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  025. Runristningar i puts G 329 a-e Bunge kyrka, Bunge socken, Gotland : Reg. 25
  Edle, Alfred, 1893-1965 (photographer)
  Friesen, Otto von, 1870-1942 (former owner)
  photograph 1936 Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Stenkista med runinskrift G 114 Ardre kyrka, Gotland : Nu på Historiska museet
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Stavkyrkoplankor från Guldrupe, Gotland : Förvaras på Gotlands museum
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Runsten U 1180 Åby, Östervåla socken, Uppland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Runsten Sm 36 Bolmaryd, Nöttja socken, Småland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Runsten Sm 13 Högnalöv, Uråsa socken, Småland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Runsten Sm 32 Hamneda gamla kyrka, Småland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Runsten U 241 Lingsberg, Vallentuna socken, Uppland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Runsten U 948 Danmarks by, Fålebro, Danmarks socken, Upplans
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Runsten Sm 19 Stojby, Gårdsby socken, Småland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Runsten G 135 Sjonhems kyrka, Sjonhems socken : Nu på Gotlands museum
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Runhäll U 348 Näs, Frösunda socken, Uppland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Sten med runliknande strukturer
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Runsten U 540 Husby-Lyhundra kyrka, Uppland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Runsten U 904 Västerby, Läby socken, Uppland, med Läby vad och Läby kyrka
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Runsten U 471 Segersta (Särsta), Knivsta socken, Uppland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Runsten U 455 Näsby, Odensala socken, Uppland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Runsten U 455 Näsby, Odensala socken, Uppland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Runsten U 389 Sigtuna, Uppland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Runsten U 454 Kumla, Odensala socken, Uppland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Runsten U 455 Näsby, Odensala socken, Uppland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Runsten Vg 108 Tängs gamla kyrka, Tängs socken, Västergötland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Runsten Sm 37 Rörbro, Nöttja socken, Småland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Runsten Sm 16 Nöbbele, Östra Torsås socken, Småland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Runsten Sm 16 Nöbbele, Östra Torsås socken, Småland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Dopfunt med runor DR 373 Aa kyrka, Aakirkeby, Bornholm. Fotografi ur bok.
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Runsten Vg 119 Sparlösa kyrka, Västergötland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Runsten Vg 119 Sparlösa kyrka, Västergötland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Runsten U 356 Ängby, Lunda socken (Sigtuna), Uppland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Runsten Hs 10 Hälsingtuna kyrka, Hälsingland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Runsten Sm 64 Västhorja, Värnamo socken, Småland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Runsten U 472 Skottsela (Skottsilla), Knivsta socken, Uppland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Uppland : Ärlinghundra
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  photograph Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Fragment av runsten U 399 S:t Pers ruin Sigtuna, Uppland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Runsten U 391 Villa Karlsro Sigtuna, Uppland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Runhäll U 347 Näs, Frösunda socken, Uppland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Runhäll U 348 Näs, Frösunda socken, Uppland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Runhäll U 347 Näs, Frösunda socken, Uppland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Runsten U 296 Skånela kyrka, Uppland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Runsten U 391 Villa Karlsro Sigtuna, Uppland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph 1908-11-28 Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Runsten DR 360 Björketorp, Listerby socken, Blekinge
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Runsten U 379 Sigtuna kyrkogården, Uppland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Runsten U 385 S:t Olovs kyrkoruin Sigtuna, Uppland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Runhällar U 347 och U 348 Näs, Frösunda socken, Uppland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  104 Runsten Sö 352 Linga, Överjärna socken : nu på Skansen i Stockholm
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Järnring med Runor Sm 26 Angelstads kyrka, Småland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Runsten Sm 11 Kårestad, Furuby socken, Småland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Runsten U 428 Viggeby, Norrsunda socken, Uppland
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (photographer, former owner)
  photograph Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!