• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
1234
 • 1.
  Charta öfver Christinaestad uti Österbotten och Wasa län
  Bergentin, Johan, 1721-1795 (other)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map 1797
  55771
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Charta öfver Kongel. Diurgården. : På kongel. Maijstets allernådigste befallning till dätt General landtmäterie contor (år 1791 d. 17 febr.) afmätet och renoverad år 1791 af ingeneurerne Berndes, Wideman och Calmberg. Effter samma charta i mindre schala transporterad som i högbemälte contor förvaras copierad år 1802 af F. A. Wiblingen.
  Berndes, Anton Ulrik, 1757-1844 (engineer)
  Kalmberg, Georg Fredrik, 1763-1808 (engineer)
  Videman, Paul Fredrik, 1768- (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1791
  Handritade kartor, Sverige, stort format 41712
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Charta öfver S:t Chatarina Kyrkogård : afmätt 1764 af stads ingenieuren Von der Burg. Renov 1799 af F. A. Wiblingen.
  Burg, Hieronymus von der, 1730-1811 (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (restorationist)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 41535
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Charta öfver Wasa stad
  Cajanus, Jonas, 1716-1785 (other)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map 1750
  56037
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Brahestad uti Öster-Bottn
  Cajanus, Jonas, 1716-1785 (other)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map 1750?
  55571
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Charta af staden Stockholm afmätt år 1763 uti apr. månad af Stadsingenieuren J. E. Carlberg. Efter originalchartan som i rådhuset förvaras copierad år 1805 af F. A. Wiblingen.
  Carlberg, Johan Eberhard, 1683-1773 (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  map 1805
  Handritade kartor, Sverige, stort format 39061
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Charta öfwer Christiannopel.
  Dahlbergh, Erik, 1625-1703 (creator)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map
  42474Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Charta öfver Helsingfors stad med närmaste belägenhet
  Fonseen, Ernst Leonard, 1748?-? (other)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map 1763
  55616
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Charta öfver Waxholms stad till qvarter, hustomter, gator och hamnar. : Författadt år 1796 af landtmätaren Gabriel Boding. Cop. år 1799 af F. A. Wiblingen.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  Boding, Gabriel, 1714-1790 (surveyor, copy after)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 48753
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Staden Laholm uti Halland afmätt år 1799 af landmät. Ant. And. Brandberg. Cop. 1800 af F. A. Wiblingen.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  map 1800
  Handritade kartor, Sverige, stort format 43891
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Charta öfver Lindes-berg. Afmätt af Carl Porat 1776 genom landtmätaren Jac. J. Renmark. Transp. 1798 af F. A. W.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1798
  Handritade kartor, Sverige 52700
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Charta öfver Askersunds stad affattadt 1783 af landtmät. Eriik Nyberg. Cop. 1798.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  map 1798
  Handritade kartor, Sverige 44323
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Borå[s] stad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 50521
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Charta öfver sjöstaden Umeå. : N:o XXIII. Efter landtmät. Hakzells mätning förbätrad med tilhökning 1780 af landtmätrarne Sundström och Bergner. Uti däta format uprätad 1797 af F. A. Wiblingen.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige 50407
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Charta öfver skiärgården utanför Stockholm. : Copieradt 1799 af F. A. Wiblingen.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Charta öfver Södertelie. : N:o LIII. Upprätad 1700. Copieradt 1797 af F. A. Wiblingen.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige 46759
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Charta öfver Torshälla. N. XLI. Uprättad 1783 af landtmät. Graf. Transp. 1784 af Schulzen. Cop. 1797 af F. A. Wiblingen.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige 46801
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Charta öfver Uddewalla författad 1783 af landtmätaren Lor. Wesborg. Transp. 1799 af F. A. Wiblingen.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 42790
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Charta öfver residentet [!] uti Heinola
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (other)
  Jandolin, Johan Jakob, 1734-1801 (other)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map 1785
  55598
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Charta öfver Residentet, uti, Heinola Planen afmätt af Commissarie Landtmät. J.J. Jadolin, Tomternes afdelte och Chartan ren ritad år 1785 af C P Hagström Renov: 1796 af F A Wiblingen
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (cartographer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (art copyist)
  1796
  B 81 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 22.
  Charta öfver Trosa stad. Författad 1703 af landtmätarne Eric Agner och Abra. Hesselgren. Efter dät original som nu förvaras vid magistraten är dänna charta lika lydande copi. 1797 af F. A. Wiblingen.
  Hesselgren, Abraham, 1675-1731 (surveyor)
  Agner, Eric, 1642-1727 (surveyor)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige 46811
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Heinola
  Jandolin, Johan Jakob, 1734-1801 (other)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map
  55600
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Charta öfver Skara stads tomter uti Skånings härad, Skaraborgs län. Afmätt år 1750 af Sven Leffler. Renoveradt 1796 af F. A. Wiblingen.
  Leffler, Sven, 1712-1771 (surveyor)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1796
  Handritade kartor, Sverige 51504
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Charta öfver Skara stads tomter uti Skånings härad och Skaraborgs lähn afmätt år 1750 af Sven Leffler. Renov: 1796 af F. A. Wiblingen
  Leffler, Sven, 1712-1771 (surveyor)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (cartographer)
  map Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 26.
  Charta öfver Eknäs stad uti Nyland, Raseborgs westra härad och Pojo sochen...
  Malmström, Adam, 1746-1821(1822?) (other)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map 1798
  55576
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Charta öfwer Ytterby uti Stockholms län, Danneryd skeppslag och Täby socken. : Författad til en del af lieut. och ord. landtmätaren Johan Nessner och 1742 fulländad af ord. landtmät. Gabriel Boding. Afritad i Kongl. Gen. landtmät.cont:t 1786 af F. A. Wiblingen.
  Nessner, Johan, 1673-1761 (surveyor)
  Boding, Gabriel, 1714-1790 (surveyor)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  map 1786
  Handritade kartor, Sverige. 48892
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Charta öfver Jacobsstad
  Nordencreutz, Fredrik Jakob, 1723- (other)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Wickar, Jackob Johan, 1700-talet- (other)
  map 1735
  55718
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Charta öfver Engelholm. : Copi. 1797 af F. A. Wiblingen.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige 44755
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Charta öfver Carlscrona. : Transporterad af F. A. Wiblingen.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 42355
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Charta öfwer Carlscrona. : Transporterat af F. A. Wiblingen.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 42354
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Charta Öfver Jacobs Stad På Herr Öfver Directeuren Nordencreutz. Ordres afmätt af Landtmätaren Joh: Vicar 1735, efter originalet som förvaras vid öfver intendents Cont: Copierad 1798 af F:A:W:
  Nordencreutz, Jacob, 1671-1747 (client)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (art copyist)
  1798
  B 89 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 34.
  Charta öfver Ystad : Ritad och afmätt 1693 af Lor. Chr. Stobeus. Copieradt 1799 af F. A. Wiblingen.
  Stobaeus, Lorens Kristofer, 1676-1756 (cartographer, creator)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (art copyist)
  map 1799
  45233
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Charta öfver Kong. Ammiralitets-platsen vid Kongl. Diurgården med dessein til gator och qvarter i görligaste måtto tagen efter nu allaredan der befentlige åbyggnader och tomter. : Författad år 1736 af stadsingenieuren P. Tillaeus. Renov. 1802 af F. A. Wiblingen.
  Tillaeus, Per, ca 1685-1754 (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1802
  Handritade kartor, Sverige, stort format 41726
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Charta öfver staden Biörneborg : efter lanshöfdingeembetets [!] ordres af den 13 junij 1799 afmätit och uprättadt samma år af landtmät. Isaac Tillberg
  Tillberg, Isak, 1763-1830 (other)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map 1799
  55552
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Staden Lidköping. Originalet finnes uti Allmänna brand och försäkringsvärket.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 51336
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Falkenborg. Originalet finnes uti Allmänna brand och försäkringsvärket.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 43808
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Staden Borås. Originalet finnes uti Brand och försäkringsvärket.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 50523
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Staden Skara. Originalet finnes i Brand och försäkringsvärket.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 51505
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Charta öfver Westerviks stad. : N:o XII. Författad 1781 af landtmät. P. Didricksson. Transp. 1784. Updragit 1797 af F. A. Wiblingen.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige 45815
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Plan chartor öfver åtskiliga städer i Sverige
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (cartographer)
  1700-talet Linköpings stadsbibliotek
 • 44.
  Charta öfver Avestad : Renov. 1797 af F. A. Wiblingen
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (cartographer)
  map 1797 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 45.
  Staden Åbo
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map ca 1780-ca 1799
  56084
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Staden Raumo
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map
  55880
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  N:o IX. Transporterad charta öfver Lowisa stad
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map 1797
  55805
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Charta öfver Torneå stad
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map 1782
  55994
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Staden Tavastehus
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map
  55964
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Charta öfver Jacobsstad
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map 1802
  55720
  Uppsala universitetsbibliotek
1234

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!