• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
123
 • 1.
  Charta öfver Christinaestad uti Österbotten och Wasa län
  Bergentin, Johan, 1721-1795 (other)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map 1797
  55771
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Charta öfver Kongel. Diurgården. : På kongel. Maijstets allernådigste befallning till dätt General landtmäterie contor (år 1791 d. 17 febr.) afmätet och renoverad år 1791 af ingeneurerne Berndes, Wideman och Calmberg. Effter samma charta i mindre schala transporterad som i högbemälte contor förvaras copierad år 1802 af F. A. Wiblingen.
  Berndes, Anton Ulrik, 1757-1844 (engineer)
  Kalmberg, Georg Fredrik, 1763-1808 (engineer)
  Videman, Paul Fredrik, 1768- (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1791
  Handritade kartor, Sverige, stort format 41712
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Charta öfver S:t Chatarina Kyrkogård : afmätt 1764 af stads ingenieuren Von der Burg. Renov 1799 af F. A. Wiblingen.
  Burg, Hieronymus von der, 1730-1811 (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (restorationist)
  map 1764
  Handritade kartor, Sverige 41535
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Charta öfver Wasa stad
  Cajanus, Jonas, 1716-1785 (other)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map 1750
  56037
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Brahestad uti Öster-Bottn
  Cajanus, Jonas, 1716-1785 (other)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map 1750?
  55571
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Charta af staden Stockholm afmätt år 1763 uti apr. månad af Stadsingenieuren J. E. Carlberg. Efter originalchartan som i rådhuset förvaras copierad år 1805 af F. A. Wiblingen.
  Carlberg, Johan Eberhard, 1683-1773 (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  map 1805
  Handritade kartor, Sverige, stort format 39061
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Charta öfwer Christiannopel.
  Dahlbergh, Erik, 1625-1703 (creator)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map
  42474Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Charta öfver Helsingfors stad med närmaste belägenhet
  Fonseen, Ernst Leonard, 1748?-? (other)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map 1763
  55616
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Staden Laholm uti Halland afmätt år 1799 af landmät. Ant. And. Brandberg. Cop. 1800 af F. A. Wiblingen.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  map 1800
  Handritade kartor, Sverige, stort format 43891
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Charta öfver Lindes-berg. Afmätt af Carl Porat 1776 genom landtmätaren Jac. J. Renmark. Transp. 1798 af F. A. W.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1798
  Handritade kartor, Sverige 52700
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Charta öfver Askersunds stad affattadt 1783 af landtmät. Eriik Nyberg. Cop. 1798.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  map 1798
  Handritade kartor, Sverige 44323
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Borå[s] stad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 50521
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Charta öfver residentet [!] uti Heinola
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (other)
  Jandolin, Johan Jakob, 1734-1801 (other)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map 1785
  55598
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Charta öfver Residentet, uti, Heinola Planen afmätt af Commissarie Landtmät. J.J. Jadolin, Tomternes afdelte och Chartan ren ritad år 1785 af C P Hagström Renov: 1796 af F A Wiblingen
  Hagström, Carl Peter, 1743-1807 (cartographer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (art copyist)
  1796
  B 81 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 16.
  Heinola
  Jandolin, Johan Jakob, 1734-1801 (other)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map
  55600
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Charta öfver Skara stads tomter uti Skånings härad och Skaraborgs lähn afmätt år 1750 af Sven Leffler. Renov: 1796 af F. A. Wiblingen
  Leffler, Sven, 1712-1771 (surveyor)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (cartographer)
  map Stifts- och landsbiblioteket i Skara
 • 18.
  Charta öfver Eknäs stad uti Nyland, Raseborgs westra härad och Pojo sochen...
  Malmström, Adam, 1746-1821(1822?) (other)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map 1798
  55576
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Charta öfwer Ytterby uti Stockholms län, Danneryd skeppslag och Täby socken. : Författad til en del af lieut. och ord. landtmätaren Johan Nessner och 1742 fulländad af ord. landtmät. Gabriel Boding. Afritad i Kongl. Gen. landtmät.cont:t 1786 af F. A. Wiblingen.
  Nessner, Johan, 1673-1761 (surveyor)
  Boding, Gabriel, 1714-1790 (surveyor)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  map 1786
  Handritade kartor, Sverige. 48892
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Charta öfver Jacobsstad
  Nordencreutz, Fredrik Jakob, 1723-? (other)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Wickar, Jackob Johan, 1700-talet- (other)
  map 1735
  55718
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Charta öfver Carlscrona. : Transporterad af F. A. Wiblingen.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 42355
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Charta öfwer Carlscrona. : Transporterat af F. A. Wiblingen.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 42354
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Charta Öfver Jacobs Stad På Herr Öfver Directeuren Nordencreutz. Ordres afmätt af Landtmätaren Joh: Vicar 1735, efter originalet som förvaras vid öfver intendents Cont: Copierad 1798 af F:A:W:
  Nordencreutz, Jacob, 1671-1747 (client)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (art copyist)
  1798
  B 89 De la Gardieska kartsamlingen
  Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 25.
  Charta öfver Ystad : Ritad och afmätt 1693 af Lor. Chr. Stobeus. Copieradt 1799 af F. A. Wiblingen.
  Stobaeus, Lorens Kristofer, 1676-1756 (cartographer, creator)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (art copyist)
  map 1799
  45233
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Charta öfver Kong. Ammiralitets-platsen vid Kongl. Diurgården med dessein til gator och qvarter i görligaste måtto tagen efter nu allaredan der befentlige åbyggnader och tomter. : Författad år 1736 af stadsingenieuren P. Tillaeus. Renov. 1802 af F. A. Wiblingen.
  Tillaeus, Per, ca 1685-1754 (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1802
  Handritade kartor, Sverige, stort format 41726
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Charta öfver staden Biörneborg : efter lanshöfdingeembetets [!] ordres af den 13 junij 1799 afmätit och uprättadt samma år af landtmät. Isaac Tillberg
  Tillberg, Isak, 1763-1830 (other)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map 1799
  55552
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Staden Lidköping. Originalet finnes uti Allmänna brand och försäkringsvärket.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 51336
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Falkenborg. Originalet finnes uti Allmänna brand och försäkringsvärket.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 43808
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Staden Borås. Originalet finnes uti Brand och försäkringsvärket.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 50523
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Plan chartor öfver åtskiliga städer i Sverige
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (cartographer)
  1700-talet Linköpings stadsbibliotek
 • 33.
  Charta öfver Avestad : Renov. 1797 af F. A. Wiblingen
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (cartographer)
  map 1797 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 34.
  Staden Åbo
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map ca 1780-ca 1799
  56084
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Staden Strängnäs : Originalet för vid Allmänna brand och försäkringsvärket
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (art copyist)
  map ca 1780-
  46659
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Staden Raumo
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map
  55880
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  N:o IX. Transporterad charta öfver Lowisa stad
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map 1797
  55805
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Charta öfver Torneå stad
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map 1782
  55994
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Staden Tavastehus
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map
  55964
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Charta öfver Jacobsstad
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map 1802
  55720
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Staden Cuopio
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map
  55782
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Åbo...
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map
  56085
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Charta öfver Helsingfors stad med tilstötande ägor
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map
  55618
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Plan till anläggningen af Kaskö stad
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map
  55734
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  N:o LXXII Charta öfver Gamla Carleby
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map 1750
  55594
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Hellsingfors
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map
  55617
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Charta öfver Gripsholms Kong. bräneritomt uti Södermanland. : Afmättit 1799 af landtmt. Cop 1800 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (engineer)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 46151
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Båstad, fordom stad uti Skåne belägen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (second party)
  map 1804
  Handritade kartor, Sverige 44682
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Nystad
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map
  55853
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Staden Lovisa
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map
  55806
  Uppsala universitetsbibliotek
123

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!