• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
12
 • 1.
  Charta öfver Kongel. Diurgården. : På kongel. Maijstets allernådigste befallning till dätt General landtmäterie contor (år 1791 d. 17 febr.) afmätet och renoverad år 1791 af ingeneurerne Berndes, Wideman och Calmberg. Effter samma charta i mindre schala transporterad som i högbemälte contor förvaras copierad år 1802 af F. A. Wiblingen.
  Berndes, Anton Ulrik, 1757-1844 (engineer)
  Kalmberg, Georg Fredrik, 1763-1808 (engineer)
  Videman, Paul Fredrik, 1768- (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1791
  Handritade kartor, Sverige, stort format 41712
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Charta öfver S:t Chatarina Kyrkogård : afmätt 1764 af stads ingenieuren Von der Burg. Renov 1799 af F. A. Wiblingen.
  Burg, Hieronymus von der, 1730-1811 (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (restorationist)
  map 1764
  Handritade kartor, Sverige 41535
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Charta af staden Stockholm afmätt år 1763 uti apr. månad af Stadsingenieuren J. E. Carlberg. Efter originalchartan som i rådhuset förvaras copierad år 1805 af F. A. Wiblingen.
  Carlberg, Johan Eberhard, 1683-1773 (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  map 1805
  Handritade kartor, Sverige, stort format 39061
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Staden Laholm uti Halland afmätt år 1799 af landmät. Ant. And. Brandberg. Cop. 1800 af F. A. Wiblingen.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  map 1800
  Handritade kartor, Sverige, stort format 43891
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Charta öfver Askersunds stad affattadt 1783 af landtmät. Eriik Nyberg. Cop. 1798.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  map 1798
  Handritade kartor, Sverige 44323
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Borå[s] stad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 50521
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Charta öfwer Ytterby uti Stockholms län, Danneryd skeppslag och Täby socken. : Författad til en del af lieut. och ord. landtmätaren Johan Nessner och 1742 fulländad af ord. landtmät. Gabriel Boding. Afritad i Kongl. Gen. landtmät.cont:t 1786 af F. A. Wiblingen.
  Nessner, Johan, 1673-1761 (surveyor)
  Boding, Gabriel, 1714-1790 (surveyor)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  map 1786
  Handritade kartor, Sverige. 48892
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Charta öfver Carlscrona. : Transporterad af F. A. Wiblingen.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 42355
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Charta öfwer Carlscrona. : Transporterat af F. A. Wiblingen.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 42354
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Charta öfver Kong. Ammiralitets-platsen vid Kongl. Diurgården med dessein til gator och qvarter i görligaste måtto tagen efter nu allaredan der befentlige åbyggnader och tomter. : Författad år 1736 af stadsingenieuren P. Tillaeus. Renov. 1802 af F. A. Wiblingen.
  Tillaeus, Per, ca 1685-1754 (engineer)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1802
  Handritade kartor, Sverige, stort format 41726
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Falkenborg. Originalet finnes uti Allmänna brand och försäkringsvärket.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 43808
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Staden Borås. Originalet finnes uti Brand och försäkringsvärket.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 50523
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Charta öfver Avestad : Renov. 1797 af F. A. Wiblingen
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (cartographer)
  map 1797 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 16.
  Charta öfver Gripsholms Kong. bräneritomt uti Södermanland. : Afmättit 1799 af landtmt. Cop 1800 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (engineer)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 46151
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Båstad, fordom stad uti Skåne belägen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (second party)
  map 1804
  Handritade kartor, Sverige 44682
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Charta öfver Alingsås stad författadt år 1750 af landtmätaren J. Striedbeck. Cop. enlig med originalet som förvaras uti Öfverintendentscontoiret år 1797 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige 50447
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Charta öfver staden Eksiö. Transporterad lika med dät större originalet som förvaras vid Kongl Generallandtmäteriecontoret år 1801.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map 1801
  Handritade kartor, Sverige 45364
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Charta öfver Kongel. lustslotet Drotningholm. Cop. 1799.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 47169
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Charta öfver Arboga stad. Fr. orig:et uprättad ung. 1737 enligt Lomans anmärkning.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 52472
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Charta öfwer Carlscrona. Copieradt i Carlscrona 1782 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor, creator)
  map 1782
  Handritade kartor, Sverige, stort format 42356
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Charta öfver Alingsås afmätt 1769 af J. Forsäll. Renov. 1799 af commissionslandtmätaren M. Meurlander. Ytterligare cop. samma år.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 50442
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Charta öfver Stockholms stad emellan Norr och Söder Ström cop. och författad den 12 april 1763 af stadsingenieuren J. E. Carlberg
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Carlberg, Johan Eberhard, 1683-1773 (cartographer)
  map 1798
  Handritade kartor, Sverige, stort format 39066
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Charta öfver Stockholms stad emellan Norr och Söder Ström. Cop. 1763 af stadsingenieuren J. E. Carlberg. Renv.. 1798.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Carlberg, Johan Eberhard, 1683-1773 (cartographer)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1798
  Handritade kartor, Sverige, stort format 39063
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Charta öfver Kongeliga Djurgården. : Afmätt år 1791. Transporterad år 1802 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1802
  Handritade kartor, Sverige 41709
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Kongeliga lustslottet Drotningholm med dess ägor uti Upland och Färentuna härad, lofö soken. Copierad efter den charta som finnes vid Kongl. Slottet förvarad lika lydande af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 47168
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Charta öfver nya och gamla staden Calmar uprättad år 1647. Renov. af Pher Chr. Wicaurin 1786. Cop. 1801 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1801
  Handritade kartor, Sverige 45549
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Charta öfver Sicklaön som inefattar Sickla, Järla, Dufnäs och Skuru afmätt af landtmätaren Gabriel Boding år 1805. Renoverad efter originalchartan som vid Kongl. Gen. landtmätericontoiret förvaras af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (cartographer)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  Boding, Gabriel, 1714-1790 (surveyor, copy after)
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige, stort format 48270
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Charta öfver Gefle stad. Origenalet till denna charta finnes uti commercierådet grefve Gyllenborgs samling. Cop. af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 43357
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Arbåga stad, uprätad ung. 1737 enligt Lomans utgifne ch. uti Arbåga mine. Cop 1798 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1798
  Handritade kartor, Sverige 52471
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Philipstad.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 50069
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Staden Falun.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 42933
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Staden Arbåga. Originalet finnes vid Allmänna brand och försäkringsvärket.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 52470
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Staden Askersund. Originalet finnes uti Allmänna brand och försäkringscontoiret.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 44325
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Staden Alingsås. Originalet finnes uti Öfverintendentsämbetet.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 50441
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Charta öfver gamla och nya Calmare stad uprättad år 1647. Renov. efter en år 1786 af Pher Christ. Wikaurin cop. charta. Ytterligare cop. år 1801 af F. A. W.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1801
  Handritade kartor, Sverige 45557
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Kongeliga lustparken Haga. Transporteradt i helften mindre scala efter Kongl. May:ts originalcharta af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (cartographer, art copyist)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige, stort format 47672
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Eksiö stad. Originalet finnes uti Allmänna brand och försäkringswärket.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 45365
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Charta öfver staden Wisiby på Gothland, författad 1696 & 1697 af landtmät. Math. Schilder. Renov. 1799 af ord. landtmät. Magnus Ir. Lallerius. Cop. år 1800 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1800
  Handritade kartor, Sverige, stort format 43606
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Charta öfver Kongel. lustslottet Drotningholm med däss ägor uti Upland, Färentuna härad, Lofö soken.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 47170
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Staden Falköping. Originalet finnes uti Generallandtmäteriecontoiret.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 50642
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Staden Falsterbo. Originalet finnes uti Öfver-Intendentsämbetet.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 44767
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Staden Enköping. Originalet finnes uti Konungens museum.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 47436
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Kongeliga lustparken Haga. Transporteradt efter Kongl. May:ts tilhöriga originalcharta uti hälften mindre scala af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (cartographer, art copyist)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map Sent 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige, stort format 47671
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Enkjöpings stad. Originalet till dänna copia finnes ibland baron Tillaces chartesamling som nu förvaras vid Konungens muceum. Copi. 1797 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (creator)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige 47434
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Charta öfver Kongeliga lustslottet Drotningholm med däss ägor uti Upland, Färentuna härad, Lofö soken. Afrittad 1799 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (other)
  Westin, Johan Petter, 1813-1881 (former owner)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 47171
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Generalplan af Kongeliga trägården wid S:t Jacob. Författad år 1774 af stadsingenieuren H. von der Burg. Efter originalchartan som förvaras vid stadens ingenieurcontoir copierad år 1805 af F. A. Wiblingen.
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (surveyor)
  Von der Burg, Hieronymus, 1730-1811 (engineer)
  map 1805
  Handritade kartor, Sverige 40594
  Uppsala universitetsbibliotek
12

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!