• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
123
 • 1.
  Brev från B Bang i Danmark, om att flytta planerat möte 1902 för att fler av danskarna skall kunna vara med
  Bang, Bernhard, 1848- (other)
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  1900 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 2.
  Skrivelse om mjältbrand av Länsvet Anders Bergstrand, Linköping
  Bergstrand, Anders, 1860-1923 (other)
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  1899 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 3.
  2 st särtryck ur Svensk Veterinärtidskrift 1942 "Något om veterinär instrumentkunskap"
  Christenson, Ivan, 1892- (other)
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  1942 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 4.
  Skrivelser, om veterinär Hedvalls uteslutning, till Svenska Veterinärläkareföreningen (2 st) och till distriktsveterinär Lindé
  Hedvall, Frans, 1836-1917 (other)
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  1906 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 5.
  Förteckning över Veterinärer på 1800-talet, gjord av länsvet Per Rudolf Hjort
  Hjorth, Per Rudolf, 1848-1896 (other)
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 6.
  Handlingar om veterinär Hjalmar Holmgren, betyg vid veterinär-examen, inbjudan om insamling till minnessten, protokoll vid auktion av böcker och instrument från db
  Holmgren, Hjalmar, 1858-1909 (other)
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 7.
  Veterinär Hjalmar Holmgrens betyg och intyg
  Holmgren, Hjalmar, 1858-1909 (other)
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 8.
  Skrivelser om veterinärernas bilar/djurtransporter
  Hultén, Nils Olsvald, 1886- (other)
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 9.
  Veterinär och agronom Johan Lindeqvists skriftväxling om husdjursavel
  Lindeqvist, Johan, 1823-1898 (other)
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 10.
  Kontrakt för distriktsveterinär R Rasmusson i Svedala veterinärdistrikt
  Rasmusson, Rasmus I, 1864-1938 (other)
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  1907 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 11.
  Brev till Frykholm från Schoug 1907, med bilaga "Några ord om vårt veterinärväsens utveckling"
  Schoug, Ernst, 1838-1930 (other)
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 12.
  Förteckning över Veterinärer länsvis på 1800-talet, gjord av vet Ernst Schoug, brev till Frykholm
  Schoug, Ernst, 1838-1930 (other)
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 13.
  "Konsten att handskas med sjuka djur"
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  1929 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 14.
  Handlingar rörande Veterinär Westmans oegentligheter mot Skandinaviska Kreaturförsäkringsbolaget
  Westman, N T D, 1846- (other)
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  1901 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 15.
  Recept "Upplivande spritblandningar, tinkturer och sammansatta pulver åt tävlingshästar"
  Widtskiöld, Otto, 1891- (other)
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 16.
  Råd och föreskrifter rörande boskapsskötseln mot sleksot (träd-ätare-sjukan) av Anders Ådén
  Ådén, Anders, 1811-1888 (other)
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  1847 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 17.
  Ådéns korrespondens
  Ådén, Anders, 1811-1888 (other)
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 18.
  Veterinärinrättningen i Skaras boksamling, rapport över arbetet med katalogisering och klassificering - gjord av Margareta Åkesson
  Åkesson, M, 1905- (other)
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  1948 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 19.
  Handlingar huvudsakligen från stiftelsens arbete och arbetet i museet
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 20.
  Inoch utgående skrivelser (d:nr 58/74 - 156/74)
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (donor)
  1974 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 21.
  Inoch utgående skrivelser (d:nr 1/74 - 56/74)
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (donor)
  1974 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 22.
  Inoch utgående skrivelser
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 23.
  Inoch utgående skrivelser
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 24.
  Inoch utgående skrivelser
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 25.
  Inoch utgående skrivelser 1971-1972
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 26.
  Inoch utgående skrivelser
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (donor)
  1975 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 27.
  Protokoll
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 28.
  Inoch utgående skrivelser (d:nr 40/76 - 60/76)
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (donor)
  1976 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 29.
  Inoch utgående skrivelser (d:nr 1/76 - 39/76)
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (donor)
  1976 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 30.
  Protokoll 1973-1976
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 31.
  Underrättelse från Kongl Sundhets Collegii, Vad kännemärken sjukdomar hos den större som mindre fänaden får att igenkännas varefter vederbörande sig rätta kunna, från februari 1722
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  1722 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 32.
  Journal och reseräkning vid mjältbrandsfarsot 1834
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 33.
  Kontrakt för veterinär C R Staberg i Sundbo Härad
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 34.
  Brev skrivet av Johan Larsson, bestridande av krav från veterinär då kon dog innan veterinären hann fram
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  1940 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 35.
  Handskrivet brev till Stormägtigste Allernådigste Konung (kladd?)
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 36.
  Brev till General Directiur Ekströmer om lungsjuka hos kreatur, skrivelse från Kongs Nederländska Utrikes Minister på franska
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  1853 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 37.
  Manus till "En minnesbok utgiven till firandet av Sveriges Veterinärförbunds 100-års jubileum den 6 oktober 1960" (kopia)
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  1960 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 38.
  Protokoll från Veterinär-Läkare-Föreningens första sammanträde i Stockholm, och även från 1861, 1862
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 39.
  Stadgar för Svenska Veterinärläkare Föreningen och dess fonder år 1900
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 40.
  Brev från Svenska Linnésällskapets sekr
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  1949 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 41.
  Tidningsurklipp ur Fädernelandet om Veterinärskolan i Skaras obehövlighet, troligen insändare till tidningen
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  1879 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 42.
  Folkmål
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  1970 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 43.
  Kallelse till Besiktningsveterinär Artur Melin och Veterinär Ivar Sandberg, utsedda till ledamöter i Svenska Veterinärläkareföreningen
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  1907 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 44.
  Post och Inrikes Tidningar, Thorsdagen den 19 April 1832, No 93
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  1832 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 46.
  Ansökan om understöd från Veterinärläkare Föreningen, ansökan av H K Kjellsson, A C Billing och Augusta Eriksson
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 47.
  Något om orsakerna till utbredningen af humbugsmedicin och kvacksalferi, av Henrik Hasselgren
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 48.
  Svenskt Land, tidskrift, artikel om svinstallet bl a
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  1918 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 49.
  Veterinärtaxa 1852 och 1909
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 50.
  Skrivelse ang frågan om veterinäradministrationens ordnande och beslut under veterinärläkareföreningens årsmöte
  Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning (other)
  1944 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
123

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!