• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

12
 • 1.
  Föreläsningsoch betygsjournal för husdjursinstitutionen höstterminen 1933 - vårterminen 1955 (Karl Eriksson)
  Eriksson, Karl, 1892- (other)
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 2.
  Föreläsningsjournal för Husdjurslära, Författningskunskap och Exteriör, höstterminen 1908 - höstterminen 1924
  Nyström, Edvard, 1863- (other)
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 3.
  Fickdagbok för besiktning av hästar 9/6 1906 - 27/11 1906, förd av professor Edv
  Nyström, Edvard, 1863- (other)
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  1906 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 4.
  Journal över hästbesiktningar 6/10 1906 - 12/11 1908, förd av professor Edv
  Nyström, Edvard, 1863- (other)
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 5.
  Fickdagbok över hästbesiktningar 7/12 1906 - 24/9 1907, förd av professor Edv
  Nyström, Edvard, 1863- (other)
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 6.
  Föreläsningsjournal för Exteriör, Husdjursskötsel och Författningskunskap 1900-1908
  Nyström, Edvard, 1863- (other)
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 7.
  Fickdagbok över hästbesiktningar 3/7 1907 - 22/9 1908, förd av professor Edv
  Nyström, Edvard, 1863- (other)
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 8.
  Föreläsningsjournal för husdjursämnena höstterminen 1924-höstterminen 1933 (Nyström, Eriksson)
  Nyström, Edvard, 1863- (other)
  Eriksson, Karl, 1892- (other)
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 9.
  Stencilerat häfte i folio: "Betänkande angående det statsunderstödda bekämpande av tuberkulos hos nötkreatur avgivet av medicinalstyrelsen och lantbruksstyrelsen."
  Sylvan, Hakon, 1883- (other)
  Höjer, Axel (other)
  Andersson, Bror O L, 1902- (other)
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  book 1940 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 10.
  Journal över hästbesiktningar 12/11 1919 - 7/10 1925, förd av tjänstgörande Veterinärkandidater
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 11.
  Kontrollräkenskaper 1/9 1917 - 31/8 1918
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 12.
  Vägningsresultat för besättningen vid Veterinärhögskolans försöksgård 4/3 1912 - 27/8 1915
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 13.
  Kontrollräkenskaper 1/9 1922 - 31/8 1923
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 14.
  Utfodringsförsök vid Veterinärhögskolans försöksladugård
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  1919 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 15.
  Handskriven journal över enskilda kors konto 20/11 1908 - 5/9 1912 vid Kefringe gård
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 16.
  Utfodringsförsök vid Veterinärhögskolans försöksladugård
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  1919 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 17.
  Stamrulla över nötkratursbesättningen vid Veterinärhögskolans försöksladugård 1912 - 1921
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 18.
  Journal över hästbesiktningar 5/ 1916 - 12/11 1919, förd av tjänstgörande Veterinärkandidater
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 19.
  Ladugårdsjournal med provmjölkningslistor 5/9 1925 - 23/8 1926
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 20.
  Ungdjursrulla 1/9 1914 - 31/8 1915
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 21.
  Rulla över ungdjur och stamtjurar vid Veterinärhögskolans försöksladugård
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 22.
  Ladugårdsjournal med provmjölkningslistor 15/9 1921 - 29/8 1922
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 23.
  Ladugårdsjournal 1/9 1919 - 31/8 1924
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 24.
  Årsräkenskaper 1/9 1912 - 31/8 1913
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 25.
  Kassbok sept 1926 - juni 1932
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 26.
  Sammandrag över avkastning och utfodring vid Veterinärhögskolans försöksladugård 1912 -1915
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 27.
  Beskrivningar och brev från Institutionen för Husdjur, speciellt rörande fodertilldelning under första världskriget mm
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 28.
  Värplista för 1915
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  1915 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 29.
  Redogörelser från den praktiska tjänstgörningen i försöksladugården 1923 -1924
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 30.
  Värplista för 1932
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  1932 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 31.
  Hönsgårdens dagbok 1919 - 1920
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 32.
  Årsräkenskaper för besättningen vid Kefringe gård 1911 - 1912
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 33.
  Utfodringsförsök vid Veterinärhögskolans försöksladugård, 10/10 1912 - 8/1 1913
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 34.
  Vägningslistor för besättningen vid Veterinärhögskolans försöksladugård 1/9 1927 - 23/9 1929
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 35.
  Kontrollräkenskaper 1924 -1925
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 36.
  Årsräkenskaper 1929-1930
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 37.
  Veterinärhögskolans försöksladugård, mjölkrapporter
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 38.
  Kontrollräkenskaper 1925 - 1926
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 39.
  Kontrollräkenskaper 1/9 1921 - 31/8 1922
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 40.
  Kontrollräkenskaper 1/9 191531/8 1916
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 41.
  Vägningslistor för besättningen vid Veterinärhögskolans försöksladugård 4/9 1917 - 2/9 1919
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 42.
  Kontrollbok för mjölkkor 1/9 1926 -31/8 1927
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 43.
  Ladugårdsjournal 1/9 1915 - 31/8 1919
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 44.
  Ladugårdsjournal med provmjölkningslistor 5/9 1922 - 17/8 1924
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 45.
  Ladugårdsjournal med provmjölkningslistor 6/9 1919 - 28/8 1920
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 46.
  Ladugårdsjournal med provmjölkningslistor 6/9 1926 - 29/8 1927
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 47.
  Ladugårdsjournal med provmjölkningslistor 5/9 1916 - 23/9 1917
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 48.
  Ungdjursoch stamtjurrulla 1/3 1912 - 31/8 1913
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 49.
  Ladugårdsjournal 1/3 1912 - 31/8 1915
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 50.
  Ungdjursrulla 1/9 1915 - 31/8 1916
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
12

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!