• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Parafilaria bovicola - grönt kött
  Bergsten, Gunnar, 1939- (other)
  Lundquist, Hans, 1934- (other)
  Wallgren, Tor-Björn, 1941- (other)
  Nordblom, Bengt, 1937- (other)
  Wierup, Martin, 1943- (other)
  Hugoson, Göran, 1933- (other)
  Lunsjö, Axel, 1932- (other)
  Lantbruksstyrelsens Informationsavdelning (donor)
  1982 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 2.
  A1 Karl-Arne Björsell och Ingmar Månsson: Veterinärutbildningspolitik i Norden
  Borg, Karl, 1917- (other)
  Öhlén, Brita, 1930- (other)
  Ekman, Lars, 1930- (other)
  Sandstedt, Karin, 1949- (other)
  Nyberg, Gösta, 1944- (other)
  Thafvelin, Bernt, 1926- (other)
  Henricson, Bengt, 1924- (other)
  Månsson, Ingmar, 1928- (other)
  Swensson, Thure, 1920- (other)
  Björsell, Karl-Arne, 1922- (other)
  Lantbruksstyrelsens Informationsavdelning (donor)
  1978 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 3.
  Veterinär-Aktuellt, utgivna av LVI (Lantbruksstyrelsens Informationsavdelning)
  Engström, Arne (other)
  Lantbruksstyrelsens Informationsavdelning (donor)
  1977 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 4.
  A1 Åke Hedhammar, Göran Hugoson och Martin Wierup: Hundpest, en ny sjukdom
  Engvall, Anders, 1948- (other)
  Wierup, Martin, 1943- (other)
  Hedhammar, Åke, 1945- (other)
  Hugoson, Göran, 1933- (other)
  Pehrson, Bo, 1934- (other)
  Ekesbo, Ingvar, 1928- (other)
  Lantbruksstyrelsens Informationsavdelning (donor)
  1980 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 5.
  Symposium till Hans-Jörgen Hansen den 10/6 1982
  Fagerberg, Rolf, 1921- (other)
  Lundbäck, Holger, 1924- (other)
  Engström, Arne (other)
  Thafvelin, Bernt, 1926- (other)
  Henricson, Bengt, 1924- (other)
  Hugoson, Göran, 1933- (other)
  Lantbruksstyrelsens Informationsavdelning (donor)
  1982 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 6.
  Vad gör man på baktieriologiska avdelningen på SVA? A1 Bengt Hurvell: Presentattion av avdelningen
  Franklin, Anders, 1943- (other)
  Gunnarsson, Anders, 1942- (other)
  Robertsson, Jan Åke, 1948- (other)
  Bergman, Rune, 1943- (other)
  Holmberg, Olof, 1931- (other)
  Sandstedt, Karin, 1949- (other)
  Bölske, Göran, 1946- (other)
  Hurvell, Bengt, 1935- (other)
  Söderlind, Olof, 1926- (other)
  Lantbruksstyrelsens Informationsavdelning (donor)
  1980 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 7.
  Samtal med veterinärer vid djursjukhuset i Skara
  Gustafsson, Eva, 1941- (other)
  Beckman, Björn, 1947- (other)
  Gustafson, Lars, 1948- (other)
  Persson, Yngve, 1936- (other)
  Wolving, Gösta, 1941- (other)
  Werner, Roland, 1946- (other)
  Björck, Gustaf, 1921- (other)
  Lantbruksstyrelsens Informationsavdelning (donor)
  1979 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 8.
  Vad gör man på Farmakologen? A1 Carl G Schmiterlöw: Presentation av institutionen
  Hedhammar, Åke, 1945- (other)
  Schubert, Bertil, 1934- (other)
  Eberhardson, Bo, 1948- (other)
  Forslund, Kristina, 1948- (other)
  Brandt, Ingvar, 1946- (other)
  Appelgren, Lars-Erik, 1936- (other)
  Schmiterlöw, Carl G (other)
  Lantbruksstyrelsens Informationsavdelning (donor)
  1979 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 9.
  A1 Katarina Hennichs: Risker för kor under högspänningsledning? A2 Harry Lindstedt: Nytt vacin mot colienterit
  Holmberg, Torbjörn, 1953- (other)
  Ahlström, Göran, 1944- (other)
  Bengtsson, Gösta, 1929- (other)
  Nordblom, Bengt, 1937- (other)
  Lindstedt, Harry, 1944- (other)
  Hennichs, Katarina, 1954- (other)
  Lantbruksstyrelsens Informationsavdelning (donor)
  1981 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 10.
  A1 Ulrica Borg: Aktuellt om vitaminer
  Hugoson, Göran, 1933- (other)
  Borg, Ulrica, 1917- (other)
  Pehrson, Bo, 1934- (other)
  Nilsson, Olle, 1934- (other)
  Jönsson, Göran, 1929- (other)
  Lantbruksstyrelsens Informationsavdelning (donor)
  1978 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 11.
  A1 Sven Reiland och Göran Bölske: Skandinavisk "Workshop" om aktuella svinsjukdomar A2 Hans-Jörgen Hansen: Skaksjuka - cerebellär hypoplasi
  Jacobsson, Sten-Olof, 1932- (other)
  Holtenius, Paul, 1926- (other)
  Bölske, Göran, 1946- (other)
  Reiland, Sven, 1935- (other)
  Funke, Hans, 1922-2015 (other)
  Hansen, Hans-Jörgen, 1920- (other)
  Lantbruksstyrelsens Informationsavdelning (donor)
  1977 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 12.
  A1 Britta Öhlén, Åke Hedhammar och Sten Brag: Från British Small Animal Veterinary Congress 1980
  Klingeborn, Berndt, 1942- (other)
  Hamring, Astrid, 1929- (other)
  Hedhammar, Åke, 1945- (other)
  Borg, Karl, 1917- (other)
  Öhlén, Brita, 1930- (other)
  Thafvelin, Bernt, 1926- (other)
  Hugoson, Göran, 1933- (other)
  Brag, Sten, 1917- (other)
  Lantbruksstyrelsens Informationsavdelning (donor)
  1980 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 13.
  A1 Otto Ronéus: Larva migrans hos barn - ett allvarligt problem? A2 Washington Moreno-Lãpez: Hybrid DNA teknik vid framställning av vaccin mot papillomatos - ett försök
  Kvart, Clarence, 1949- (other)
  Moreno-Lãpez, Washing, 1941- (other)
  Jönsson, Göran, 1929- (other)
  Ronéus, Otto, 1918- (other)
  Lantbruksstyrelsens Informationsavdelning (donor)
  1981 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 14.
  Institutionen för husdjurshygien med hovslagarskolan, Skara - vad gör man där? A1 Innehållsförteckning
  Linder, Anders, 1948- (other)
  Jensen, Per, 1956- (other)
  Högsved, Olof, 1932- (other)
  Algers, Bo, 1950- (other)
  Andersson, Lennart SO, 1949- (other)
  Plym, Forshell Kersti, 1947- (other)
  Ekesbo, Ingvar, 1928- (other)
  Lantbruksstyrelsens Informationsavdelning (donor)
  1979 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 15.
  A1 Gunnar Fogdegård, Lars Lundborg, Bengt Hurvell och Göran Hugoson: Anthrax, en ovanlig men alltid aktuell sjukdom
  Lundborg, Lars, 1947- (other)
  Fogdegård, Gunnar, 1921- (other)
  Hugoson, Göran, 1933- (other)
  Green, Bernt, 1945- (other)
  Pettersson, Harry, 1933- (other)
  Hurvell, Bengt, 1935- (other)
  Lantbruksstyrelsens Informationsavdelning (donor)
  1981 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 16.
  Konsulenterna vid SVA - behövs dom? A1 Nils Olof Lindgren: Chef för konsulentavdelningen
  Mejerland, Torbjörn, 1938- (other)
  Ljungberg, Olle, 1932- (other)
  Högsved, Olof, 1932- (other)
  Rutqvist, Lars, 1920- (other)
  Nordkvist, Magnus, 1923- (other)
  Lindgren, Nils Olof, 1919- (other)
  Lantbruksstyrelsens Informationsavdelning (donor)
  1982 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 17.
  1A och B Lars Möllerberg: Fårens sjukdomar II (lammsjukdomar)
  Möllerberg, Lars, 1935- (other)
  Lantbruksstyrelsens Informationsavdelning (donor)
  1980 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 18.
  A1 Agneta Brasch: Något om fårskötseln i Sverige
  Möllerberg, Lars, 1935- (other)
  Brasch, Agneta (other)
  Lantbruksstyrelsens Informationsavdelning (donor)
  1978 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 19.
  A1 Clarence Kvart: Blodtrycksmätning på häst
  Olsson, Sven-Ove, 1942- (other)
  Kvart, Clarence, 1949- (other)
  Pettersson, Harry, 1933- (other)
  Swensson, Thure, 1920- (other)
  Hurvell, Bengt, 1935- (other)
  Funke, Hans, 1922-2015 (other)
  Lantbruksstyrelsens Informationsavdelning (donor)
  1981 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 20.
  A1 Karl-Erik Dolk: Den nya kungörelsen om transport av levande djur
  Sjösten, Claes-Göran, 1948- (other)
  Kvart, Clarence, 1949- (other)
  Holtenius, Paul, 1926- (other)
  Dolk, Karl-Erik, 1906-2002 (other)
  Lantbruksstyrelsens Informationsavdelning (donor)
  1982 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 21.
  A1 Kerstim Plym Forshell: Utbrott av colimastit i några större nötkreatursbesättningar
  Swensson, Thure, 1920- (other)
  Martinsson, Kjell, 1941- (other)
  Pehrson, Bo, 1934- (other)
  Andersson, Lennart SO, 1949- (other)
  Plym, Forshell Kersti, 1947- (other)
  Lantbruksstyrelsens Informationsavdelning (donor)
  1977 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 22.
  A1 Eric Skoglund: Nya bestämmelser om försöksdjur
  Törnquist, Mats, 1945- (other)
  Waller, Tage, 1934- (other)
  Knudsen, Odd, 1922- (other)
  Mörner, Torsten, 1952- (other)
  Skoglund, Eric (other)
  Lantbruksstyrelsens Informationsavdelning (donor)
  1980 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 23.
  A1a Ingmar Månsson: Internordiskt mastitsymposium b HansJörgen Hansen: c Kjell Larsson: d Lars Weistedt: B2 Paul Holtenius: Löpmagsdislokation med ljudillustrationer
  Weistedt, Lars, 1945- (other)
  Larsson, Kjell, 1948- (other)
  Månsson, Ingmar, 1928- (other)
  Holtenius, Paul, 1926- (other)
  Jönsson, Göran, 1929- (other)
  Hansen, Hans-Jörgen, 1920- (other)
  Lantbruksstyrelsens Informationsavdelning (donor)
  1981 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 24.
  A1 Harry Pettersson och Bernt Green: Parasitär kolik hos häst A2 Per Liberg: Två tester för diagnos av inflammatoriska tillstånd hos nötkreatur
  Åström, Göran, 1932- (other)
  Einarsson, Stig, 1940- (other)
  Lindell, Jan-Otto, 1941- (other)
  Liberg, Per, 1945- (other)
  Green, Bernt, 1945- (other)
  Pettersson, Harry, 1933- (other)
  Ekesbo, Ingvar, 1928- (other)
  Lantbruksstyrelsens Informationsavdelning (donor)
  1978 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!