• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  S 4/6 1984 Konstituering: K Olsson v ordf, B Morein sekr, L E Appelgren kassör, M L Danielsson-Tham klubbmästare
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1984 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 2.
  10/3 1977 B Öberg: Aspekter på kontrollen av blodkapillärernas funktion
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1977 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 3.
  23/10 1975 Sällskapets pris tilldelades K Iwarsson och L E Edquist
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1975 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 4.
  22/10 1968 L Hagenfeldt: Muskelns metabolism under arbete
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1968 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 5.
  15/12 1982 Protokoll saknas - endast närvarolista
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1982 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 6.
  14/12 1960 K A Karlsson, K Bakos och E Hanko: Infektiös laryngotracheit hos höns
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1960 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 7.
  5/10 1967 D Ottoson: Luktsinnets funktionella betydelse hos olika djurarter
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1967 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 8.
  S 24/10 1984 Beslut om bidrag till 50-års-promotionsjubileet
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1984 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 9.
  6/10 1971 K Fossum: Industriel produksjon av mikrobielt protein
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1971 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 10.
  17/10 1963 A L Obel: Sarkoidos - en aktuell folksjukdom
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1963 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 11.
  13/11 1938 Sahlstedt: Kväveoxiduloch kvävebedövning av slaktdjur vid skäktning
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1938 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 12.
  25/4 1974 R Lindberg: Kronisk granulomatös enterit med hypoalbuminämi hos häst
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1974 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 13.
  26/4 1978 V M Shille: Reproduction in the cat
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1978 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 14.
  25/3 1963 Inval av 25 nya medlemmar
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1963 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 15.
  S 4/11 1981
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1981 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 16.
  16/11 1945 K Erisson: Några synpunkter på arvssjukdomar hos husdjuren
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1945 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 17.
  16/9 1947 S Arrhenius, A Bane och C G Schmiterlöw invaldes
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1947 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 18.
  11/11 1955 15 personer invalda
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1955 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 19.
  S 17/1 1974 Förslag med 17 föredragshållare till världsveterinärkongressen i Thessaloniki
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1974 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 20.
  12/11 1939 Hülphers: Undersökningar av förekomst av tuberkelbaciller i hönsägg
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1939 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 21.
  S 13/9 1965 Remiss ang gemensam nordisk arbetsmarknad för veterinärer
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1965 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 22.
  25/1 1959 Invaldes 5 nya medlemmar
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1959 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 23.
  S 9/3 1954 Valdes N Lannek till sekr
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1954 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 26.
  26/11 1970 I Ekesbo, O Högsved, B Vilson och J O Lindqvist: Stallmiljö - djurhälsa
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1970 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 27.
  AU 9/3 1943 Invalsförslag: T Björkman, G Danelius, A Johannsen, F Löfstedt
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1943 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 28.
  24/5 1957 Elis Sandberg: Thymusterapi vid cancer
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1957 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 29.
  AU 7/2 1938
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1938 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 30.
  S 27/1 1964 Remissyttrande till Veterinärförbundet
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1964 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 31.
  2/11 1950 Valdes Y Zotterman till ordf, H Hedström v ordf samt ledamöterna K Sjöberg, A Isaksson, N Lannek
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1950 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 32.
  24/4 1938 Henschen: Om kärlendotelets roll vid patologiska processer
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1938 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 33.
  S 24/2 1949
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1949 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 34.
  20/3 1975 U Lindahl och I Björk presenterade forskningsverksamheten vid Inst för Medicinsk kemi vid BMC
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1975 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 35.
  S 9/9 1975
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1975 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 36.
  9/5 1984 Styrelseval: S Einarsson ordf samt L E Appelgren, M L Danielsson-Tham, B Morein och M Wierup
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1984 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 37.
  10/5 1957 H Herken (Berlin-Dahlem): Die Rolle des Vasopressins in der Pathogenese des Oedems
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1957 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 38.
  14/12 1967 N E Jensen: Kemiska antifertilitetsmedel
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1967 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 39.
  22/11 1984 P Nansen: Trematoder hos djur och människor
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1984 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 40.
  S 14/2 1961 Om facklig verksamhet
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1961 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 41.
  AU 6/4 1938
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1938 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 42.
  20/10 1971 B Funkquist: Akutbehandling av hundar med omedelbart livshotande sjukdom
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1971 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 43.
  Ex 21/1 1946 H Holm: Leptospirosens klinik H Holm: Kliniska iakttagelser angående valpsjuka hos hund
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1946 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 44.
  S 14/2 1956 Omdisposition av medel för bättre avkastning
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1956 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 45.
  AU 18/11 1941
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1941 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 46.
  S 17/2 1977
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1977 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 47.
  AU 8/3 1939
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1939 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 49.
  De äldsta tryckta stadgarna i litet format med sällskapets Ex Libris på omslaget, 11 trycksidor
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1938 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 50.
  Årsberättelse för 1962
  Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning (donor)
  1962 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!