• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  "Hofbeslagsskolan i Dresden från Circusstrasse. September 1901"
  Bergman, Arvid, 1872-1923 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1901 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 2.
  "Hofbeslagsskolan i Dresden. Sept. 1901"
  Bergman, Arvid, 1872-1923 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1901 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 3.
  "Vanliga seldon i södra och mellersta Tyskland. Clausa i Sachsen-Altenburg. September l901"
  Bergman, Arvid, 1872-1923 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1901 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 4.
  Tavla med serieslipsnitt av framtänder från häst, monterade i följd på mörk bakgrund
  Billström, Axel, 1841-1892 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  1926 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 5.
  Figurerna 2A, 3A och 7 ur samma källa som föregående
  Forssell, Gerhard, 1882-1964 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 6.
  Dresden: Johne's Denkmal i obduktionssalen
  Johne, Albert (other)
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 7.
  En serie teckningar av de normala formoch strukturförändringarna av extremitetssenorna på hästens framoch bakben vid böjprov
  Kolmodin, Per, 1911- (other)
  Ganting, Gösta, 1910- (other)
  Swahn, Olof, 1911- (other)
  Forssell, Gerhard, 1882-1964 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  drawing Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 8.
  Försök för utrönande av spänningsriktningen i huden hos hund och häst
  Krantz, Gunnar, 1911- (other)
  Forssell, Gerhard, 1882-1964 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  drawing Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 9.
  Justus-Liebig Universutet Giessen
  Pfeiffer, Wilhelm, 1867-1959 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 10.
  Ingår i samlingarna från Veterinärhögskolans kirurgiska klinik
  Rydberg, C (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Före 1950 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 11.
  Ingår i samlingarna från Veterinärhögskolans kirurgiska klinik
  Rydberg, C (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Före 1950 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 12.
  Ingår i samlingarna från Veterinärhögskolans kirurgiska klinik
  Rydberg, C (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  1915 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 13.
  Ingår i samlingarna från Veterinärhögskolans kirurgiska klinik
  Rydberg, C (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Före 1932 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 14.
  Ingår i samlingarna från Veterinärhögskolans kirurgiska klinik
  Rydberg, C (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Före 1932 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 15.
  Ingår i samlingarna från Veterinärhögskolans kirurgiska klinik
  Rydberg, C (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Före 1932 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 16.
  Ingår i samlingarna från Veterinärhögskolans kirurgiska klinik
  Rydberg, C (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Före 1938 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 17.
  Ingår i samlingarna från Veterinärhögskolans kirurgiska klinik
  Rydberg, Curt, 1915- (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Före 1932 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 18.
  Leipzig: Eber's laboratorium, hörnet
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 19.
  Leipzig: Rum för sterilisering, serumavdelningen
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 20.
  Leipzig: Rum för beredning av näringssubstrat
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 21.
  Dresden: Bord, avstjälpningsbehållare i härdavdelningen, anatomiska institutionen
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 22.
  Leipzig: Rum i laboratoriet för smittfarliga bakterier
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 23.
  Dresden: Kirurgiskt stall
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 24.
  Leipzig: Spiltor i stallet
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 25.
  Bland det material, som kom från Kirurgiska kliniken, Veterinärhögskolan i Stockholm, och som under en lång följd av år där förvarats på en höskulle, fanns överst i en låda ett antal glasplåtar i formatet 9x12
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 26.
  Leipzig: En del av operationssalen
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 27.
  Dresden: Anatomisalen
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 28.
  Dresden: Mönsterladugården
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 29.
  Dresden: Auditorieplats för demonstration i bakteriologiska avd
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 30.
  Dresden: Krubbkonstruktion i mönsterladugården
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 31.
  Leipzig: Från bakteriologiska laboratoriet
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 32.
  Leipzig: Bord i rum för beredning av näringssubstrat
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 33.
  Leipzig: Hörsalen (amfiteatern)
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 34.
  Dresden: Operationssalen, kirurgiska kliniken för större djur
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 35.
  Dresden: Bordet i hudavdragningsrummet
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 36.
  Leipzig: Stora laboratoriet, fönstervägg
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 37.
  Leipzig: Eber's laboratorium
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 38.
  Dresden: Exteriörbild
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 39.
  Leipzig: Undersökningsoch operationsrum, hundkliniken
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 40.
  M¤nchen: Samlingarna, smedjan
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 41.
  Leipzig: Stora laboratoriet, ena långväggen
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 42.
  Leipzig: Boxar i stallet
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 43.
  Dresden: Smedjan
  Vennerholm, John, 1858-1931 (other)
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1905 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 44.
  "Berlins slagthus. Hallen för småboskap. Oktober 01"
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1901 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 45.
  "Slagthuset i Berlin. Okt 1901"
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1901 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 46.
  "Berlin. Vanliga anspänningen för arbetshästar. Okt 1901."
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1901 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 47.
  "Hofbeslagsskolan i Dresden, gårdssidan. Oktober 1901"
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph 1901 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 48.
  En samling röntgenbilder från Kirurgiska kliniken, Veterinärhögskolan
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  photograph Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 49.
  Spänningsriktningen på ovansidan huvudet och örats yttersida hos hund
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  drawing Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 50.
  Spänningsriktningen på nedre delen av extremitet hos häst
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  drawing Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!