• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Kranium av häst med vågbett samt presenil exkavation P3
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 2.
  Spenkniv enligt Vennerholm, av förnicklat järn
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 3.
  Kranium från häst med komminuta frakturer i höjd med orbitalhålornas främre begränsning
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 4.
  Överkäke från häst med tandmissbildning och tandtumör
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 5.
  Incisivdel, normalbett från mycket gammal häst
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 6.
  Incisivdel, normalbett från 5-6-årig häst
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 7.
  Incisivdel, tänder från mycket gammal häst
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 8.
  Ovarier från nymfomaniska ston
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 9.
  Urinblåsa med konkrement från 9-årig nordamerikansk hingst som 5 år tidigare opererats
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  1944 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 10.
  Kranium från häst med komminuta frakturer i höjd med orbitalhålornas främre begränsning
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 11.
  Kranium från treårig häst som byter mjölktänder, och där en skålla av mjölktand finns kvar på P2 i överkäkens båda sidor
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 12.
  Underkäke med diastas mellan tänderna, vilket medfört sekundär foderinpackning och alveolarperiostit
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 13.
  Kranium med skallbasfraktur
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 14.
  Överkäke från häst med polyodonti genom övertalig molar
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 15.
  Underkäke från häst med stjälkat osteom mellan bete och P3 i underkäken
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 16.
  Underkäke från häst med felaktig anslutning mellan P1 och M1
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 17.
  Överkäke från häst med sabett - vågbett
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 18.
  Främmande kropp
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  1935 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 19.
  Underkäke från nötkreatur med längsfrakturerat rörben fastkilat över samtliga kindtänder i vänster käkhalva
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 20.
  Underkäke med P1 på höger sida säte för rotspetsinfektion med abscedering och kraftig reaktion i käkbenet
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 21.
  Överbett med kraftigt förvuxna överkäksincisiver, saxoch vågbett i underkäken
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 22.
  Underkäke med kraftig förslitning av samtliga premolarer och glattbett
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 23.
  Kranium med impressionsfraktur över os frontale på vänster sida
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 24.
  Underkäke med M3 på båda sidor förvuxen med hakbildning
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 25.
  Underkäke med knytnävstort sarkom på vänster sida
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 26.
  Tväroch längdsnitt av Glans penis
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 27.
  Reumatoid gonit
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  1914 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 28.
  Kranium från häst med oligodonti
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 29.
  Ledmus från patellarled
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  1940 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 30.
  Revbensfistel
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  1916 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 31.
  Brott på penis
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  1936 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 32.
  Hästunderkäke med oligodonti
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  1882 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 33.
  Överkäke från häst med övertalig premolar
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 34.
  Kranium av häst med vågbett samt presenil exkavation P3
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 35.
  Kranium med överkäkens båda M2 felställda och sekundär foderinpackning
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 36.
  Kranium från häst med höggradigt trappbett i vänster sidas molardel
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 37.
  Överkäke från häst med diastaser mellan P1 och M1 samt mellan M2 och M3
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 38.
  Kranium av häst med frampreparerade sinusiteter
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 39.
  Kranium från häst med oligodonti, 5 kindtänder
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 40.
  Överkäke från häst med polyodonti
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 41.
  Incisivdel, normalbett från häst
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 42.
  Teratom
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  1936 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 43.
  Membran i mjölkcistern
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 44.
  Kranium av häst med deformerande arthros i vänster sidas käkled
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 45.
  Underkäke från häst med frampreparerad normal tandställning i höger sidas underkäke
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 46.
  Underkäke från häst med trappbett, förorsakat av M1 i underkäkens båda sidor
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 47.
  Kranium av häst med kraftigt hakbett, förorsakat av M3
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 48.
  Papillom
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  1940 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 49.
  Tuberkulos
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  1940 Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 50.
  Stödskena av smidesjärn, svartmålad
  Kirurgiska kliniken vid Albano (donor)
  Veterinärmuseet i Skara, Sveriges lantbruksuniversitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!