• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

12
 • 1.
  Gustaf Wasa (sedermera Konung GUSTAF den Förste) dold i ett halmlass, räddas, genom en dalkarls fintlighet, undan Danskarnes förföljelse.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (depicted)
  J. A. Björk (printer)
  print 1852
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Gustaf Wasa hos Anders Pehrsson i Rankhyttan.
  Gustav Vasa, 1496-1560 (depicted)
  J. A. Björk (printer)
  print 1853, 1854, 1855
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Utsigt af en del af Stockholms Stad och Kongl. Slottet, från Gustaf Adolfs Torg och Norrbro.
  Gylling, Anders Fredrik, 1809-1834 (engraver)
  J. A. Björk (printer)
  print 1855
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Christus Törnekrönt.
  Gylling, Anders Fredrik, 1809-1834 (engraver)
  J. A. Björk (printer)
  print 1852
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Carl Ludvig Eugene : Sveriges och Norriges Kronprins.
  Karl XV, kung av Sverige och Norge, 1826-1872 (depicted)
  J. A. Björk (printer)
  print 1853, 1855
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Konung CARL den Elftes Syn på Riks-Salen i Stockholm, kort före hans död.
  Karl XI, 1655-1697 (depicted)
  J. A. Björk (printer)
  print 1853, 1855
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Oscar den I:ste, Konung af Sverige och Norrige. : Krönt i Stockholm d. 28 Sept. 1844.
  Oscar I, kung av Sverige och Norge, 1799-1859 (depicted)
  J. A. Björk (printer)
  print 1852, 1853, 1855
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Gustaf Wasa hos Anders Pehrsson i Rankhyttan
  J. A. Björk (printer)
  print 1853 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 10.
  Frälsarens Jesu Christi lidande, död och segerrika uppståndelse
  J. A. Björk (printer)
  print 1852 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 11.
  Jesus av Nasaret, judarnas konung
  J. A. Björk (printer)
  print 1852 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 12.
  Konung Carl den elftes syn på riks-salen i Stockholm, kort före hans död
  J. A. Björk (printer)
  print 1856 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 13.
  Gustaf Wasa (sedermera konung Gustaf den förste) räddas, genom en dalqwinnas rådighet, undan danskarnes förföljelser
  J. A. Björk (printer)
  print 1856 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 14.
  Jesus döpes af Johannes
  J. A. Björk (printer)
  print 1856 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 15.
  Christus läres att bedja
  J. A. Björk (printer)
  print 1856 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 16.
  De fem wisa och de fem fåvitska jungfrur
  J. A. Björk (printer)
  print 1852 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 17.
  Jesus botar de tio spetälske män
  J. A. Björk (printer)
  print 1854 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 19.
  Passions-klocka, eller timme-visare och wäck-ur af Christi lidande
  J. A. Björk (printer)
  print 1852 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 20.
  Petri gång på wattnet
  J. A. Björk (printer)
  print 1853 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 21.
  Dessa heders-kransar tillegnas hwarje redig och rättskaffens swensk bonde
  J. A. Björk (printer)
  print 1853 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 23.
  Menniskans lifs-åldrar
  J. A. Björk (printer)
  print 1856 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 24.
  Kristus törnekrönt
  J. A. Björk (printer)
  print 1856 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 25.
  Märk, O menniska! Doms-klockan skrider långt inpå 12:te timman!
  J. A. Björk (printer)
  print 1853 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 26.
  Jesus af Nazaret Judarnes Konung.
  J. A. Björk (printer)
  print 1852
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Christus på korset.
  J. A. Björk (printer)
  print 1853, 1854, 1855
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Kärlekens Träd bestormas af åtta giftaslystna Flickor.
  J. A. Björk (printer)
  print 1852
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Carl Ludvig Eugene, kronsprins av Swerige och Norrige / Wilhemina Fredrika Alexandra Anna Lovisa
  J. A. Björk (printer)
  print 1856 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 30.
  Oscar den I:ste, Konung af Sverige och Norrige
  J. A. Björk (printer)
  print 1852 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 31.
  Jesus omtalar sin förestående Död, Instiftar den Heliga Nattwarden, samt förutsäger att Judas skall Förråda honom.
  J. A. Björk (printer)
  print 1852, 1854, 1855
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Kärlekens tempel
  J. A. Björk (printer)
  print 1852 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 33.
  Jesu Bön i Gethsemane.
  J. A. Björk (printer)
  print 1852
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Jesus Christus inför stora rådet i Jerusalem, eller romerska landshöfdingen Pontii Pilati blods-dom
  J. A. Björk (printer)
  print 1852 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 35.
  Kärlekens Tempel.
  J. A. Björk (printer)
  print 1852, 1853, 1855
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Jesu bön i Gethsemane
  J. A. Björk (printer)
  print 1852 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 37.
  Jobs swåra lidande och tålamod. / Profeten Daniel i Lejonkulan.
  J. A. Björk (printer)
  print 1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Christus läres att bedja.
  J. A. Björk (printer)
  print 1852
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  De fem Wisa och de fem Fåwitska Jungfrur.
  J. A. Björk (printer)
  print 1852
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Jesus Botar de Tio Spetälske Män.
  J. A. Björk (printer)
  print 1852, 1854
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Jesus anförtror Petrus Himmelrikets nycklar. / Jesu samtal med den Samaritanska Quinnan wid Jacobs Brunn i Sichar.
  J. A. Björk (printer)
  print 1852, 1853, 1855
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Menniskans Lifs-Åldrar.
  J. A. Björk (printer)
  1853
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Petri gång på wattnet.
  J. A. Björk (printer)
  print 1853, 1855
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Jungfru Marie Bebådelse, eller Jesu Mandoms Anammelse. / Frälsarens Jesu Födelse i Betlehem.
  J. A. Björk (printer)
  print 1852, 1853, 1854
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Christus i Grafwen.
  J. A. Björk (printer)
  print 1852, 1853, 1855
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Jesus Christus, Werldens Frälsare.
  J. A. Björk (printer)
  print 1852, 1853, 1855 Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Frälsarens Jesu Christi Lidande, Död och segerrika Uppståndelse.
  J. A. Björk (printer)
  print 1852 Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Josef säljes af sina Bröder åt Midianitiske Köpmän. / Josef emottager sina Bröder, i Egypten, utan att af dem wara igenkänd.
  J. A. Björk (printer)
  print 1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Passions-Klocka, eller Timme-Wisare och Wäck-Ur af Christi Lidande, : De swagare Korsbröder till tjenst och uppmuntran.
  J. A. Björk (printer)
  print 1852
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
12

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!