• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Betyg och ansökningar / : Brev till Kommerskollegium från Nils Månsson Mandelgren med försvar mot anklagelser från styrelsen av Slöjdskolan i Stockholm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Kommerskollegium (addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 2.
  Biografier och personalia / Mandelgrens redogörelse till Commerse Collegium 1873 : Nils Månsson Mandelgrens rapport till Kommerskollegium angående sin resa till världsutställningen i Wien, 1873
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Kommerskollegium (addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  letter 1873 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 3.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Brev till Slöjdskolans styrelse i Stockholm från Nils Månsson Mandelgren angående startandet av ett konst- och industrimuseum
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Slöjdskolan i Stockholm (addressee)
  letter 1868-02-07 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 4.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Kvitto på att Nils Månsson Mandelgren emottagit 50 riksdaler för frakt- och insamlingskostnader för museiföremål till historiska industrimuseet
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  receipt 1868-06-06 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 5.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Brev till Svenska slöjdföreningen från styrelsen för Slöjdskolan i Stockholm angående upprättandet av ett museum för konst- och industrihistoria i skolans lokaler, 1868
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (author)
  letter 1868-05-28 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 6.
  Slöjdföreningen / Föredrag m m angående Svenska Slöjdföreningen : Avskrifter av uttag av kol från kolförrådet vid Stockholms slöjdskola
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  1871 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 7.
  Slöjdföreningen / Intyg från Wenngren m fl : Anteckning angående Stockholms slöjdskolas misslyckande med att ta medalj vid industriutställningen i Köpenhamn, 1872
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  promemoria 1872 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 8.
  Slöjdföreningen / Intyg från Wenngren m fl : Erkännande från flera personer att de mot betalning hämtat stenkol från Slöjdskolan i Stockholm under 1870 och 1871
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  letter 1871-09-15 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 9.
  Slöjdföreningen / Rörande slöjdskolans historia : P.m. angående Slöjdskolans historia (Förord)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 10.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Avskrift ur Aftonbladet 23 december 1845 angående Slöjdskolan i Stockholm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  article 1845-12-23 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 11.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 12.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Brev till Svenska Slöjdföreningen från Nils Månsson Mandelgren angående Slöjdskolan i Stockholm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  letter 1845 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 13.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Brev till Svenska Slöjdföreningen från Nils Månsson Mandelgren angående överlämnandet av den av han grundade slöjdskolan
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  letter 1847-05-26 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 14.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Anteckning angående annons
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 15.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Faktura för annonsering
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 16.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Antekning af N.M.M. 1845
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  Stockholms Borgarskola (associated name)
  promemoria 1845 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 17.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Brev till Svenska Slöjdföreningen från Nils Månsson Mandelgren angående överlåtandet av Slöjdskolan
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  letter 1847-05-26 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 18.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Förteckning över elever vid Söndagsritskolan 1845
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  inventory 1845-09-01 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 19.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : P.M. af N M. M. 1843
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  promemoria 1843 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 20.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Anteckning angående annonsering
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  promemoria 1845 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 21.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : P.M. af N.M.M 1845
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  promemoria 1845 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 22.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Utkast till anmälan till undervisning vid Nils Månsson Mandelgrens ritskola
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  promemoria 1844-02-02 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 23.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Förteckning på de Elefver som begagna den af N.M. Mandelgren inrättade Söndags-ritskola i Kongl Akademien för de fria konsternas lokal vid Rådabodarna
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  inventory, list 1844-1845 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 24.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Anteckning angående annonsering
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 25.
  Slöjdskola och förening / Svenska Slöjdföreningen 1870 : Inbjudan till invigningen av Slöjdskolan i Stockholms nya byggnad, 1868
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (author)
  invitation 1868-01-11 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 26.
  Slöjdskola och förening / Svenska Slöjdföreningen 1870 : Anteckning angående Nils Månsson Mandelgrens besök elevutställning vid Slöjdskolan i Stockholm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  promemoria 1877-06-01 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 27.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Förteckning över elever vid Söndagsritskolan efter yrke + Plancher tillhörande Carl Ahlborn och G. Berlin
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Ahlborn, Carl, 1819-1895 (author)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  government publication 1845-11-28-1845-11-30 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 28.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Symbolum för Undervisningen i Söndags Ritskolan i Kongl. Akademien för de fria konsternas hus
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Ahlborn, Carl, 1819-1895 (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 29.
  Slöjdskola och förening / Svenska Slöjdföreningen 1870 : Brev till Svenska Slöjdföreningen från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Ahlborn, Carl, 1819-1895 (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  letter 1845-11-28 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 30.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Om Svenska Slöjdföreningens Skola. Föredrag i Bildnings Cirkelen i Stockholm Söndagen d 12 nov 1848 af Joh. Fredr Andersson
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Andersson, Johan Fredrik, 1816-1854 (author)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  Stockholms Bildningscirkel (associated name)
  lecture 1848-11-12 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 31.
  Slöjdföreningen / Cirkulär m m : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Alf Björkman
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Björkman, Jakob Alf Gustaf, 1819-1900 (author)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  letter 1872-02-10 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 32.
  Slöjdskola och förening / Bref rönde Slöjdskolan 1868-1873 : P.M. Slöjdskolan under Kapten Björkmans Tid
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Björkman, Jakob Alf Gustaf, 1819-1900 (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  promemoria 1871 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 33.
  Slöjdföreningen / Intyg från Wenngren m fl : Anteckning angående den undermåliga undervisningen vid Slöjdskolan i Stockholm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Björkman, Jakob Alf Gustaf, 1819-1900 (associated name)
  Blackstadius, Johan Zacharias, 1816-1898 (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 34.
  Slöjdföreningen / Intyg från Wenngren m fl : Intyg från Paul Wenngren angående föreståndaren för Slöjdskolan i Stockholm Alf Björkman och vaktmästaren A. Lindberg, 1874
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Björkman, Jakob Alf Gustaf, 1819-1900 (associated name)
  Wenngren, Paul, 1843-1922 (author)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  letter 1874-04-10 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 35.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : PM. af N M. M - 1847
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Cronstrand, Baltzar, 1794-1876 (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  promemoria 1847 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 36.
  Slöjdskola och förening / Svenska Slöjdföreningen 1870 : P,M, af N. M. M. för 1851 den 13 aprill
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Cronstrand, Baltzar, 1794-1876 (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  promemoria 1851-04-13 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 37.
  Slöjdföreningen / Gofwor till statens samling 1869 : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Wilhelm Edgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Edgren, Wilhelm, 1809-1895 (author)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  letter 1869-09-27 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 38.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Brev till ståthållaren på Uppsala slott, Adolf Ludvig Hamilton, från Nils Månsson Mandelgren angående förfrågan att nyttja slottets lokaler till museum
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Hamilton, Adolf Ludvig, 1820-1896 (addressee)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  letter 1868-12-28 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 39.
  Slöjdföreningen / Reseant 1868 : Brev från Bror Emil Hildebrand angående föremål han har valt ut till Statens historiska museum
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (author)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  Statens historiska museum (associated name)
  letter 1868-12-07 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 40.
  Slöjdföreningen / Intyg från Wenngren m fl : Intyg från Paul Wenngren att skönskrivaren E. Winblad vid Slöjdskolan i Stockholm flera gånger befunnit sig inlåst tillsammans med en kvinnlig elev, 1870-71
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Wenngren, Paul, 1843-1922 (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  1874-03-27 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!