• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
12
 • 1.
  Teckning och tekniska skolan / Skrifvelser från Teckniska Skolan : Brev till Nils Månsson Mandelgren från styrelsen av Tekniska skolan i Stockholm
  Dahlander, Gustaf Robert, 1834-1903 (author)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  letter 1885-08-26 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 2.
  Teckning och tekniska skolan / Skrifvelser från Teckniska Skolan : Brev till Nils Månsson Mandelgren från styrelsen av Tekniska skolan i Stockholm
  Dahlander, Gustaf Robert, 1834-1903 (author)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (addressee, collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  letter 1886-06-07 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 3.
  Teckning och tekniska skolan / Skrifvelser från Teckniska Skolan : Brev till styrelsen för Tekniska skolan i Stockholm från Carl Gustav Hammarskjöld angående Nils Månsson Mandelgrens verk Praktisk lärokurs i teckning".
  Hammarskjöld, Carl Gustav, 1838-1898 (author)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (addressee)
  letter 1886-05-21 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 4.
  Teckning och tekniska skolan / Consepter och skrifvelse rörande min ritkurs : Förteckning på Elever som begagna Undertecknads Söndags skola i Kongl Akademien for de Fria Konsternas lokal vid Röda Boderna som börjades den 20 Ocktober 1844
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  inventory, list 1844 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 5.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Brev till Slöjdskolans styrelse i Stockholm från Nils Månsson Mandelgren angående startandet av ett konst- och industrimuseum
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (addressee)
  letter 1868-02-07 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 6.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 7.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Brev till Svenska Slöjdföreningen från Nils Månsson Mandelgren angående överlämnandet av den av han grundade slöjdskolan
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  letter 1847-05-26 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 8.
  Slöjdskola och förening / Svenska Slöjdföreningen 1870 : Inbjudan till invigningen av Slöjdskolan i Stockholms nya byggnad, 1868
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (author)
  invitation 1868-01-11 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 9.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : P.M. af N.M.M 1845
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  promemoria 1845 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 10.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Brev till Svenska Slöjdföreningen från Nils Månsson Mandelgren angående Slöjdskolan i Stockholm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  letter 1845 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 11.
  Slöjdföreningen / Intyg från Wenngren m fl : Anteckning angående Stockholms slöjdskolas misslyckande med att ta medalj vid industriutställningen i Köpenhamn, 1872
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  promemoria 1872 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 12.
  Slöjdskola och förening / Svenska Slöjdföreningen 1870 : Anteckning angående Nils Månsson Mandelgrens besök elevutställning vid Slöjdskolan i Stockholm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  promemoria 1877-06-01 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 13.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Förteckning över elever vid Söndagsritskolan 1845
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  inventory 1845-09-01 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 14.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Anteckning angående annonsering
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 15.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Faktura för annonsering
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 16.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Utkast till anmälan till undervisning vid Nils Månsson Mandelgrens ritskola
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  promemoria 1844-02-02 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 17.
  Betyg och ansökningar / : Brev till Kommerskollegium från Nils Månsson Mandelgren med försvar mot anklagelser från styrelsen av Slöjdskolan i Stockholm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Kommerskollegium (addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 18.
  Slöjdskola och förening / Svenska Slöjdföreningen 1870 : P.M. af N. M. M. rörande Sammankomsten från den 7 april
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  promemoria 1844–1845 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 19.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Avskrift ur Aftonbladet 23 december 1845 angående Slöjdskolan i Stockholm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  article 1845-12-23 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 20.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Brev till Svenska Slöjdföreningen från Nils Månsson Mandelgren angående överlåtandet av Slöjdskolan
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  letter 1847-05-26 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 21.
  Slöjdföreningen / Rörande slöjdskolans historia : P.m. angående Slöjdskolans historia (Förord)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 22.
  Slöjdskola och förening / Sv Slöjdfo fr 1870-73--- : P.M. Slöjdskolan
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  promemoria 1874 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 23.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Kvitto på att Nils Månsson Mandelgren emottagit 50 riksdaler för frakt- och insamlingskostnader för museiföremål till historiska industrimuseet
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  receipt 1868-06-06 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 24.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Antekning af N.M.M. 1845
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Stockholms Borgarskola (associated name)
  promemoria 1845 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 25.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : P.M. af N M. M. 1843
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  promemoria 1843 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 26.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Anteckning angående annons
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 27.
  Slöjdföreningen / Föredrag m m angående Svenska Slöjdföreningen : Avskrifter av uttag av kol från kolförrådet vid Stockholms slöjdskola
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  1871 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 28.
  Slöjdföreningen / Intyg från Wenngren m fl : Erkännande från flera personer att de mot betalning hämtat stenkol från Slöjdskolan i Stockholm under 1870 och 1871
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  letter 1871-09-15 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 29.
  Biografier och personalia / Mandelgrens redogörelse till Commerse Collegium 1873 : Nils Månsson Mandelgrens rapport till Kommerskollegium angående sin resa till världsutställningen i Wien, 1873
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Kommerskollegium (addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  letter 1873 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 30.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Förteckning på de Elefver som begagna den af N.M. Mandelgren inrättade Söndags-ritskola i Kongl Akademien för de fria konsternas lokal vid Rådabodarna
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  inventory, list 1844-1845 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 31.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Brev till Svenska slöjdföreningen från styrelsen för Slöjdskolan i Stockholm angående upprättandet av ett museum för konst- och industrihistoria i skolans lokaler, 1868
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (author)
  letter 1868-05-28 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 32.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Anteckning angående annonsering
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  promemoria 1845 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 33.
  Teckning och tekniska skolan / Skrifvelser från Teckniska Skolan : Brevutkast till styrelsen för Tekniska skolan i Stockholm från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (addressee)
  letter 1885-05 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 34.
  Teckning och tekniska skolan / Skrifvelser från Teckniska Skolan : Utdraget af protokollet hållet hos Styrelsen för tekniska skolan i Stockholm den 30 Maj 1885.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  government publication 1885-05-30 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 35.
  Personalia / Nr IX-XIII Personalia : Mandelgrens ansökan hos Konstakademien om tillstånd att i dess lokaler få hålla söndagsskola i teckning för hantverkare 1844
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Konstakademien (addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  letter, application 1844-09-29 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 36.
  Personalia / Nr IX-XIII Personalia : Utdrag ur protokollet från kyrkostämma i Umeå stadsförsamling angående deposition av äldre kyrkliga föremål till Slöjdskolan i Stockholms museum
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  government publication 1868-07-21-1868-07-26 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 37.
  Personalia / Nr IX-XIII Personalia : Utdrag ur protokollet vid kyrkostämman från Ås församling angående donation av äldre kyrkliga föremål till Slöjdskolan i Stockholms museum
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  government publication 1868-08-23 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 38.
  Teckning och tekniska skolan / Skrifvelser från Teckniska Skolan : Brev till styrelsen för Tekniska skolan i Stockholm från kung Oskar II (Oscar II) angående Nils Månsson Mandelgrens nya metod i ritundervisningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oscar II, konung av Sverige och Norge, 1829-1907 (author)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (addressee)
  letter 1884-04-25 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 39.
  Teckning och tekniska skolan / Skrifvelser från Teckniska Skolan : Brev till kung Oskar II (Oscar II) från Nils Månsson Mandelgren angående Mandelgrens nya metod för ritundervisning
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Oscar II, konung av Sverige och Norge, 1829-1907 (addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  letter 1884-01-09 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 40.
  Slöjdskola och förening / Slöjdskolan i Stockholm för ten stadgar 1862-74 : Brev till Bror Viktor Adler från Nils Månsson Mandelgren angående överlämnandet av ett fotografi till Tekniska skolan.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Adler, Bror Viktor, 1848-1910 (addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  letter 1887-03-03 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 41.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Förteckning över elever vid Söndagsritskolan efter yrke + Plancher tillhörande Carl Ahlborn och G. Berlin
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Ahlborn, Carl, 1819-1895 (author)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  government publication 1845-11-28-1845-11-30 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 42.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Symbolum för Undervisningen i Söndags Ritskolan i Kongl. Akademien för de fria konsternas hus
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Ahlborn, Carl, 1819-1895 (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 43.
  Slöjdskola och förening / Svenska Slöjdföreningen 1870 : Brev till Svenska Slöjdföreningen från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Ahlborn, Carl, 1819-1895 (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  letter 1845-11-28 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 44.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Om Svenska Slöjdföreningens Skola. Föredrag i Bildnings Cirkelen i Stockholm Söndagen d 12 nov 1848 af Joh. Fredr Andersson
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Andersson, Johan Fredrik, 1816-1854 (author)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Stockholms Bildningscirkel (associated name)
  lecture 1848-11-12 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 45.
  Slöjdföreningen / Cirkulär m m : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Alf Björkman
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Björkman, Jakob Alf Gustaf, 1819-1900 (author)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  letter 1872-02-10 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 46.
  Slöjdskola och förening / Antekningar från Köpenhamm om skoer i T : Slöjdskolan
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Björkman, Jakob Alf Gustaf, 1819-1900 (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  promemoria 1867 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 47.
  Slöjdskola och förening / Sv Slöjdfo fr 1870-73--- : P.M. Slöjdskolan – 1874
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Björkman, Jakob Alf Gustaf, 1819-1900 (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  promemoria 1874 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 48.
  Slöjdskola och förening / Bref rönde Slöjdskolan 1868-1873 : P.M. Slöjdskolan under Kapten Björkmans Tid
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Björkman, Jakob Alf Gustaf, 1819-1900 (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  promemoria 1871 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 49.
  Slöjdskola och förening / Sv Slöjdfo fr 1870-73--- : Anteckning angående Alf Björkman
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Björkman, Jakob Alf Gustaf, 1819-1900 (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 50.
  Teckning och tekniska skolan / Skrifvelser från Teckniska Skolan : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Tekniska skolans styrelse angående Mandelgrens nya metod för ritundervisning
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Björkman, Jakob Alf Gustaf, 1819-1900 (author)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  letter 1884-06-30 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
12

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!