• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Slöjdföreningen / Föredrag m m angående Svenska Slöjdföreningen : Tidningsartikel angående Slöjdskolan i Stockholm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  periodical 1872-01-08 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 2.
  Slöjdskola och förening / Slöjdskolan 1870-1873 : Kapten Puff.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  periodical 1874-02-21 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 3.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Lektions-katalog öfver undervisningen vid Kongl. Akademiens för de Fria Konsterne Läroverk under Vinterterminen 1844 och Vårterminen 1845.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  calendar 1844-1845 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 4.
  Slöjdföreningen / Progr från 1866 till 1879 : Slöjdskolan i Stockholm. Undervisningstabell för manliga lärjungar, skolåret 1873-74
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  1873-1874 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 5.
  Biografier och personalia / Från N M Mandelgrens 80 års dag 1893 07 17 : Telegram till Nils Månsson Mandelgren från Arvid Wännerdahl med gratulation på 80-årsdagen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  1893-07-17 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 6.
  Slöjdskola och förening / Tidningar som omtala slöjdskolan : Slöjdskolan i Stockholms bemötande av kritik från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  periodical, article, newspaper 1874 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 7.
  Slöjdföreningen / Progr från 1866 till 1879 : Undervisnings-tabell för Svenska Slöjdföreningens Skola Höstterminen 1860 + Ordnings-reglor för Lärjungarne i Svenska Slöjdföreningens Skola
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  print 1860 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 8.
  Slöjdföreningen / Progr från 1866 till 1879 : Slöjdskolan i Stockholm. Undervisningstabell för manliga lärjungar, skolåret 1867-68
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  print 1867-1868 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 10.
  Slöjdföreningen / Progr från 1866 till 1879 : Undervisnings-tabell för Svenska Slöjdföreningens Skola under Skol-året 1865-1866 + Ordnings-reglor för Lärjungarne i Svenska Slöjdföreningens Skola
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  1865-1866 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 11.
  Slöjdskola och förening / Svenska Slöjdföreningen 1870 : Hymn på invigningen af Slöjdskolans i Stockholm läroverksbyggnad.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  print Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 12.
  Slöjdskola och förening / Slöjdskolan 1870-1873 : Kasper.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  periodical 1874-02-21 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 13.
  Slöjdskola och förening / Slöjdskolan 1870-1873 : Söndags-Nisse.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Göteborgs slöjdförening (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  1874-02-22 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 14.
  Slöjdföreningen / Progr från 1866 till 1879 : Slöjdskolan i Stockholm. Undervisningstabell för qvinnliga lärjungar, skolåret 1870-71
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  1870-1871 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 15.
  Slöjdskola och förening / Stadgar m m från 1871 för Sv slj-f : Till Kongl. Maj:t underdånigast angående byggnad för Svenska slöjdföreningens Tekniska söndags- och aftonskola af föreningens direktion
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  print 1857 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 16.
  Slöjdskola och förening / Stadgar m m från 1871 för Sv slj-f : Ordning för Svenska Slöjdföreningens Skola.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  print 1856-1857 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 17.
  Slöjdskola och förening / Stadgar m m från 1871 för Sv slj-f : Tekniska Skolan i Stockholm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Tekniska skolan (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  print Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 18.
  Teckning och tekniska skolan / Skrifvelser från Teckniska Skolan : Tekniska Skolan i Stockholm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  print 1880-talet Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 19.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Elever vid Slöjdskolan i Stockholm 1845
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Blom, Fredrik, 1781-1853 (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  1845 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 20.
  Slöjdskola och förening / Svenska Slöjdföreningen 1870 : Svenska Slöjdföreningens Skola, Vinterhalfåret 1850–51
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Cronstrand, Baltzar, 1794-1876 (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  print 1850-1851 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 21.
  Slöjdskola och förening / Tidningar som omtala slöjdskolan : Öfverste C. Ståls föredrag vid invigningen af Stockholms Slöjdskolas nya läroverkshus
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Stål, Carl, 1803-1884 (author)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  1868-01-13 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!