• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
12
 • 1.
  Södermanlands runinskrifter
  Brate, Erik, 1857-1924 (author)
  Wessén, Elias, 1889-1981 (author)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (publisher)
  book 1924-1936 Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk
 • 2.
  Forskning Sverige A / Resan 1846 : Kort anteckning angående överlämnande av ritningar.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 3.
  Forskning Sverige A / Resan 1850 : Brevutkast från Nils Månsson Mandelgren till Kungliga Vitterhetsakademien.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (correspondent)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 4.
  Forskning Sverige A / Resan 1846 : Brevkoncept till Kungliga Vitterhetsakademin från Nils Månsson Mandelgren angående hans 1846 års utförda resa i Sverige i syfte att inventera kyrkor och kulturarv.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (addressee)
  1847-02 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 5.
  Forskning Sverige A / Resan 1851 : Dagboksutdrag från Kungliga Vitterhetsakademiens sammankomst den 2 december 1851.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1851-12-02 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 6.
  Forskning Sverige A / Resan 1846 : Brevkoncept till Kungliga Vitterhetsakademin från Nils Månsson Mandelgren angående hans 1846 års utförda resa i Sverige i syfte att inventera kyrkor och kulturarv.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (addressee)
  1847 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 7.
  Forskning Sverige A / Resan 1848 : Brevkoncept till Kungliga Vitterhetsakademien från Nils Månsson Mandelgren angående hans företagna resa 1847 och om hans oförmåga att fortsätta sina resor för det statliga anslag han beviljats. Version 2.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name, correspondent)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 8.
  Forskning Sverige A / Resan 1848 : Brevkoncept till Kungliga Vitterhetsakademien från Nils Månsson Mandelgren angående hans företagna resa 1847 och om hans oförmåga att fortsätta sina resor för det statliga anslag han beviljats. Version 1.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name, correspondent)
  1848 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 9.
  Forskning Sverige A / Resan 1849 : Brevkoncept från Nils Månsson Mandelgren till Kungliga Vitterhetsakademien, mars 1849.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1849-03 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 10.
  Forskning Sverige A / Resan 1849 : Brev till Kungliga Vitterhetsakademien från Nils Månsson Mandelgren (utkast).
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (correspondent)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 11.
  Forskning Sverige B / 1863 : Brev till kung Karl XV (Carl XV) från Kungliga vitterhetsakademien med utlåtande om Nils Månsson Mandelgrens ansökan om fast anställning som intendent vid Nationalmuseum.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Karl XV, kung av Sverige och Norge, 1826-1872 (correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (correspondent)
  1863-03-24 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 12.
  Forskning Sverige A / Resan 1851 : Brev från Kungliga Vitterhetsakademien till kung Oskar I (Oscar I) angående Nils Månsson Mandelgrens vägran att lämna ifrån sig de ritningar han har lånat.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Beskow, Bernhard, 1796-1868 (correspondent)
  Strinnholm, Anders Magnus, 1786-1862 (correspondent)
  Oskar I, 1799-1859 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1851-12-16 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 13.
  Forskning Sverige A / Resan 1846 : Annotation angående en överenskommelse mellan Riksantikvarie Bror Emil Hildebrand och Nils Månsson Mandelgren angående Mandelgrens ersättning för kostnadsutlägg.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 14.
  Forskning Sverige A / Resan 1846 : Instruktion för Artisten N.M. Mandelgren, under dess med offentligt understöd företagna resa inom Ostergötland och tillgränsande provinser, år 1846.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name, signer)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 15.
  Forskning Sverige A / Resan 1853 : Brev från Bror Emil Hildebrand till Nils Månsson Mandelgren angående Mandelgrens försummelse av sina förpliktelser att redovisa för sina forskningsresor och återlämna lånat material.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1853-11-04 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 16.
  Forskning Sverige A / Resan 1849 : Kungliga Vitterhetsakademiens dagbok angående kostnader och arvode för Nils Månsson Mandelgrens resa.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1849-04-15 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 17.
  Forskning Sverige A / Resan 1851 : Brev från Nils Månsson Mandelgren till Bror Emil Hildebrand angående anledningen till att Mandelgren inte vill lämna tillbaka de teckningar han har lånat av Kungliga Vitterhetsakademien.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1851-11-29 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 18.
  Forskning Sverige A / Resan 1851 : Brev från Bror Emil Hildebrand till Nils Månsson Mandelgren angående en begäran att Mandelgren återlämnar sina teckningar till Kungliga Vitterhetsakademien.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1851-11-28 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 19.
  Forskning Sverige A / Resan 1851 : Brev från Bror Emil Hildebrand till Nils Månsson Mandelgren angående Kungliga Vitterhetsakademiens beslut att anmäla Mandelgren till kungen för vägran att återlämna ritningar.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1851-12-08 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 20.
  Forskning Sverige A / Resan 1853 : Brev från Bror Emil Hildebrand till Nils Månsson Mandelgren angående kungens avslag på Mandelgrens ansökan om statligt understöd för utgivandet av sitt konsthistoriska verk.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (correspondent)
  Oskar I, 1799-1859 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1853-03-31 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 21.
  Forskning Sverige A / Resan 1847 : Avskrift av Kungliga Vitterhetsakademins rapport till kung Oskar I (Oscar I) angående Nils Månsson Mandelgrens utförda resa 1847 i syfte att inventera kyrkor och kulturarv. Version 3.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Oskar I, 1799-1859 (correspondent)
  Hohenhausen, Mikael Silvius von, 1790-1849 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1848-05-16 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 22.
  Forskning Sverige A / Resan 1847 : Avskrift av Kungliga Vitterhetsakademins rapport till kung Oskar I (Oscar I) angående Nils Månsson Mandelgrens utförda resa 1847 i syfte att inventera kyrkor och kulturarv. Version 2.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Oskar I, 1799-1859 (correspondent)
  Hohenhausen, Mikael Silvius von, 1790-1849 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1848-05-16 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 23.
  Forskning Sverige A / Resan 1847 : Avskrift av Kungliga Vitterhetsakademins rapport till kung Oskar I (Oscar I) angående Nils Månsson Mandelgrens utförda resa 1847 i syfte att inventera kyrkor och kulturarv. Version 1.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Oskar I, 1799-1859 (correspondent)
  Hohenhausen, Mikael Silvius von, 1790-1849 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1848-05-16 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 24.
  Forskning Sverige A / Resan 1849 : Avskrift av rapport till Oskar I (Oscar I) från Kungliga Vitterhetsakademien angående Nils Månsson Mandelgrens resa i Sverige, 1848, i syfte att inventera kyrkor och kulturarv.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Oskar I, 1799-1859 (correspondent)
  Manderström, Ludvig, 1806-1873 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1849-05-22 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 25.
  Forskning Sverige A / Resan 1847 : Bilaga till Akademiens Dagbok för d. 27 April 1847. Anförande i Kongl Witter. Historie och Antiquits Akademien d. 27 April 1847.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (signer, associated name)
  Reuterdahl, Henrik, 1795-1870 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1847-04-27 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 26.
  Forskning Sverige A / Resan 1849 : Utdrag ur Ant: Ak: Dagbok för 1849. Akademiens Sammankomst Tisdagen den 20 Mars 1849 + Samman komsten den 8 maj 1849.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Reuterdahl, Henrik, 1795-1870 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 27.
  Forskning Sverige A / Resan 1851 : Brev från Nils Månsson Mandelgren till Bror Emil Hildebrand om anledningen till att han inte återlämnar de ritningar som han har lånat av Kungliga Vitterhetsakademien.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (correspondent)
  Wallenstråle, Paul Emil, 1820-1897 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1851-12-03 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 28.
  Forskning Sverige A / Resan 1848 : B.E. Hildebrands yttrande af d. 2 Maj 1848 + Sammankomsten för Tisdagen d. 2 Maj 1848.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Wallenstråle, Paul Emil, 1820-1897 (associated name)
  Butsch, Johan Albert, 1800-1875 (associated name)
  Reuterdahl, Henrik, 1795-1870 (associated name)
  Lindgren, Nils, 1803-1877 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 29.
  Forskning Sverige A / Resan 1853 : Brevutkast från Nils Månsson Mandelgren till Kungliga Vitterhetsakademien angående utgivningen av hans konsthistoriska verk.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Höyen, 1798-1870 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (correspondent)
  1853-07-12 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 30.
  Forskning Sverige A / Resan 1848 : Brevutkast från Nils Månsson Mandelgren till kung Oskar I (Oscar I) angående förhöjt årligt anslag för sina resor.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Oskar I, 1799-1859 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 31.
  Forskning Sverige A / Resan 1849 : Brev till kung Oskar I (Oscar I) från Nils Månsson Mandelgren angående gratifikation för hans forskningsresa för år 1848. 21 maj, 1849.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Oskar I, 1799-1859 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1849-05-21 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 32.
  Forskning Sverige A / Resan 1849 : Nils Månsson Mandelgrens ansökan till kung Oskar I (Oscar I) för statligt understöd till en forskningsresa sommaren 1849.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Oskar I, 1799-1859 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1849-04 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 33.
  Forskning Sverige A / Resan 1846 : Afskrift af Kongl: W.H. och Antiq: Akad: den 11 maj 1847, utlåtande till Kongl: Majst, öfver Mandelgrens resa 1846.-
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oskar I, 1799-1859 (addressee)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (correspondent)
  1847-05-11 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 34.
  Forskning Sverige A / Resan 1849 : Brev till kung Oskar I (Oscar I) från Nils Månsson Mandelgren angående extra anslag efter 1848 års resa. 16 mars 1849.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Oskar I, 1799-1859 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1849-03-16 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 35.
  Forskning Sverige A / Resan 1853 : Brevkoncept från Nils Månsson Mandelgren till kung Oskar I (Oscar I) angående statligt anslag för att kunna fortsätta sitt konsthistoriska arbete.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Oskar I, 1799-1859 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 36.
  Forskning Sverige A / Resan 1848 : Brevutkast till kung Oskar I (Oscar I) från Nils Månsson Mandelgren angående otillräckligt reseanslag för sina forskningsresor i syfte att inventera Sveriges kyrkor och kulturarv.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oskar I, 1799-1859 (addressee)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 37.
  Forskning Sverige A / Resan 1852 : Brev från Nils Månsson Mandelgren till kung Oskar I (Oscar I) angående sina forskningsresor åren 1846-1850 samt konflikten med Kungliga Vitterhetsakademien.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Oskar I, 1799-1859 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 38.
  Forskning Sverige A / Resan 1852 : Avskrift av brev från kung Oskar I (Oscar I) till Kungliga Vitterhetsakademien angående Nils Månsson Mandelgrens ansökan om statligt anslag och hans vägran att lämna ifrån sig sina teckningar. Utdrag.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oskar I, 1799-1859 (correspondent)
  Genberg, Paulus, 1811-1875 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (correspondent)
  1852-02-21 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 39.
  Forskning Sverige A / Resan 1848 : Avskrift av ett brev till Kungliga Vitterhetsakademien från kung Oskar I (Oscar I) angående förhöjt anslag till Nils Månsson Mandelgrens forskningsresa.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oskar I, 1799-1859 (correspondent)
  Genberg, Paulus, 1811-1875 (associated name)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (correspondent)
  1848-10-10 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 40.
  Forskning Sverige A / Resan 1846 : Avskrift av ett brev från kung Oskar I (Oscar I) till Kungliga vitterhetsakademin angående statligt understöd till Nils Månsson Mandelgren för att åtaga sig en resa i Sverige och inventera Kyrkor och kulturarv.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oskar I, 1799-1859 (correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (proofreader)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (addressee)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (addressee)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 41.
  Forskning Sverige A / Resan 1856 : Utlåtande från Kungliga Vitterhetsakademien till kung Oskar I (Oscar I) om att inte bevilja Nils Månsson Mandelgren statligt anslag innan han har fullgjort sina förpliktelser.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oskar I, 1799-1859 (correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (correspondent)
  Anjou, Lars Anton, 1803-1884 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (correspondent)
  1856-11-18 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 42.
  Forskning Sverige A / Resan 1852 : Avskrift av brev från kung Oskar I (Oscar I) till Kungliga Vitterhetsakademien angående Nils Månsson Mandelgrens ansökan om statligt anslag och hans vägran att lämna ifrån sig sina teckningar. Full version.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oskar I, 1799-1859 (correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Genberg, Paulus, 1811-1875 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (correspondent)
  1852-02-21 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 43.
  Forskning Sverige A / Resan 1849 : Avskrift av rapport till kung Oskar I (Oscar I) från Kungliga Vitterhetsakademien angående Nils Månsson Mandelgrens forskningsresa 1848 i syfte att inventera kyrkor och kulturarv. Version 1.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oskar I, 1799-1859 (correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Manderström, Ludvig, 1806-1873 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1849-05-22 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 44.
  Forskning Sverige A / Resan 1850 : Avskrift av brev till kung Oskar I (Oscar I) från Kungliga Vitterhetsakademien angående statligt anslag till utgivandet av Nils Månsson Mandelgrens illustrationer.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oskar I, 1799-1859 (correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (correspondent)
  Rydqvist, Johan Erik, 1800-1877 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1850-11-12 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 45.
  Forskning Sverige A / Resan 1849 : Avskrift av rapport till kung Oskar I (Oscar I) från Kungliga Vitterhetsakademien angående Nils Månsson Mandelgrens forskningsresa 1848 i syfte att inventera kyrkor och kulturarv. Version 2.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oskar I, 1799-1859 (correspondent)
  Manderström, Ludvig, 1806-1873 (correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1849-05-22 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 46.
  Forskning Sverige A / Resan 1853 : Brev från Kungliga Vitterhetsakademien till kung Oskar I (Oscar I) med avrådan att bevilja Nils Månsson Mandelgren statligt anslag för sitt konsthistoriska arbete.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oskar I, 1799-1859 (correspondent)
  Manderström, Ludvig, 1806-1873 (correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1853-01-04 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 47.
  Forskning Sverige A / Resan 1853 : Utdrag ur Kongl. Witterhets Historie och Antiqvithets Akademiens till Kongl. Maj:t ingifna utlåtande af den 4 Januarii 1853.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oskar I, 1799-1859 (correspondent)
  Manderström, Ludvig, 1806-1873 (associated name)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Höyen, 1798-1870 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (correspondent)
  Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 48.
  Forskning Sverige A / Resan 1848 : Afskrift af ett af Kongl. Witterhets, Historie och Antiquitets Akademiens den 11 Maj 1847 underdånigt utlåtande, till Kong Majt öfver Artisten N M Mandelgrens resor år 1846 för undersökning af Kyrkornas märkvärdigheter.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oskar I, 1799-1859 (associated name)
  Skogman, Carl David, 1786-1856 (associated name)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 49.
  Forskning Sverige A / Resan 1846 : Uppdragsrapport till kung Oskar I (Oscar I) från Nils Månsson Mandelgren, angående sin 1846 års utförda resa genom Sverige i syfte att inventera kyrkor och kulturarv.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oskar I, 1799-1859 (addressee)
  Trolle-Bonde, Gustaf, 1773-1855 (associated name)
  Sandberg, Johan Gustaf, 1782-1854 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1847-02-15 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 50.
  Forskning Sverige A / Resan 1846 : Utkast till uppdragsrapport till Oskar I (Oscar I) från Nils Månsson Mandelgren angående hans 1846 års utförda resa genom Sverige i syfte att inventera kyrkor och kulturarv.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oskar I, 1799-1859 (addressee)
  Trolle-Bonde, Gustaf, 1773-1855 (associated name)
  Sandberg, Johan Gustaf, 1782-1854 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
12

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!