• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
12
 • 1.
  Södermanlands runinskrifter
  Brate, Erik, 1857-1924 (author)
  Wessén, Elias, 1889-1981 (author)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (publisher)
  book 1924-1936 Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk
 • 2.
  Betyg och ansökningar / Betyg för Restaurering : Ansökan till Kungliga vitterhetsakademien från Nils Månsson Mandelgren om att få rengöra och konservera ett altarkläde
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (addressee)
  application 1849-04 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 3.
  Forskning Sverige A / Resan 1846 : Kort anteckning angående överlämnande av ritningar.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 4.
  Forskning Sverige A / Resan 1850 : Brevutkast från Nils Månsson Mandelgren till Kungliga Vitterhetsakademien.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (correspondent)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 5.
  Forskning Sverige A / Resan 1846 : Brevkoncept till Kungliga Vitterhetsakademin från Nils Månsson Mandelgren angående hans 1846 års utförda resa i Sverige i syfte att inventera kyrkor och kulturarv.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (addressee)
  1847-02 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 6.
  Forskning Sverige A / Resan 1851 : Dagboksutdrag från Kungliga Vitterhetsakademiens sammankomst den 2 december 1851.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1851-12-02 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 7.
  Forskning Sverige A / Resan 1846 : Brevkoncept till Kungliga Vitterhetsakademin från Nils Månsson Mandelgren angående hans 1846 års utförda resa i Sverige i syfte att inventera kyrkor och kulturarv.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (addressee)
  1847 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 8.
  Forskning Sverige A / Resan 1848 : Brevkoncept till Kungliga Vitterhetsakademien från Nils Månsson Mandelgren angående hans företagna resa 1847 och om hans oförmåga att fortsätta sina resor för det statliga anslag han beviljats. Version 2.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name, correspondent)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 9.
  Forskning Sverige A / Resan 1848 : Brevkoncept till Kungliga Vitterhetsakademien från Nils Månsson Mandelgren angående hans företagna resa 1847 och om hans oförmåga att fortsätta sina resor för det statliga anslag han beviljats. Version 1.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name, correspondent)
  1848 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 10.
  Forskning Sverige A / Resan 1849 : Brevkoncept från Nils Månsson Mandelgren till Kungliga Vitterhetsakademien, mars 1849.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1849-03 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 11.
  Forskning Sverige A / Resan 1849 : Brev till Kungliga Vitterhetsakademien från Nils Månsson Mandelgren (utkast).
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (correspondent)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 12.
  Slöjdföreningen / Rörande Hildebrands beteende Emot Mandelgren och Slöjdföreningen : Kongl. Witterhets Historie och Antiqvitets akademien
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  promemoria, inventory, invoice 1868-11-30 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 13.
  Slöjdföreningen / Handlingar och fört ang gofver till slöjdmuseum : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Hedström om att Baron von Essen befinner sig i Uppsala + Brevutkast till Kungliga Vitterhetsakademien från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author, addressee)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (addressee)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  letter 1868-12-26 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 14.
  Slöjdföreningen / Handlingar och fört ang gofver till slöjdmuseum : Brev till Vitterhetsakademien från Nils Månsson Mandelgren angående fornsaker han har mottagit av klockare Carlsson i Fivelstads socken för att doneras till Statens historiska museum
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (addressee)
  letter 1867-03-06 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 15.
  Slöjdföreningen / Handlingar och fört ang gofver till slöjdmuseum : Brev till Kungliga Vitterhetsakademien från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (addressee)
  letter 1868 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 16.
  Biografier och personalia / Tankar vid afskedet af mitt fadernesland : Föremål som genom Nils Månsson Mandelgrens ombesörjande donerats till Vitterhetsakademien, Gripsholms porträttsamling och Nationalmuseum
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Nationalmuseum (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  inventory Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 17.
  Fornminnesföreningen / Kallelser och inbjudan till sammanträden : Riks Antiqvariatet och Svenska Fornforskningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  Riksantikvarieämbetet (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  speech Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 18.
  Forskning Sverige B / 1863 : Brev till kung Karl XV (Carl XV) från Kungliga vitterhetsakademien med utlåtande om Nils Månsson Mandelgrens ansökan om fast anställning som intendent vid Nationalmuseum.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Karl XV, kung av Sverige och Norge, 1826-1872 (correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (correspondent)
  1863-03-24 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 19.
  Betyg och ansökningar / Skrifvelser till Konl Majt och Antiq utlåtande : Brev till kung Oscar II från Kungliga vitterhetsakademien med rekommendation om att inte tilldela anslag för Nils Månsson Mandelgrens verk "Atlas till Sveriges odlingshistoria"
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oscar II, konung av Sverige och Norge, 1829-1907 (addressee)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (author)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  letter 1875-11-30 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 20.
  Betyg och ansökningar / Stormäktigste Aller Nådigste Konung : Brev till kung Oscar II från Bror Emil Hildebrand med utlåtande om Nils Månsson Mandelgrens planerade verk "Atlas till Sveriges odlingshistoria"
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oscar II, konung av Sverige och Norge, 1829-1907 (addressee)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (author)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  letter 1875-11-15 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 21.
  Forskning Sverige A / Resan 1851 : Brev från Kungliga Vitterhetsakademien till kung Oskar I (Oscar I) angående Nils Månsson Mandelgrens vägran att lämna ifrån sig de ritningar han har lånat.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Beskow, Bernhard, 1796-1868 (correspondent)
  Strinnholm, Anders Magnus, 1786-1862 (correspondent)
  Oskar I, King of Sweden and Norway from 8 March 1844 until 1859, 1799-1859 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1851-12-16 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 22.
  Fornminnesföreningen / Bref angående Swenska Fornminnesföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Nils Gabriel Djurklou angående sin tid som antikvitetsintendent och relationen till Kungliga vitterhetsakademien
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Djurklou, Gabriel, 1829-1904 (author)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  letter 1872-02-26 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 23.
  Betyg och ansökningar / Betyg för Restaurering : Intyg från Christian Forssell (?) angående konstverk som har räddats undan förstörelse tack vare Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Forssell, Christian Didrik, 1777-1852 (author)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1848-01-31 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 24.
  Betyg och ansökningar / Betyg : Intyg från Christian Forssell (?) angående konstverk som har räddats undan förstörelse tack vare Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Forssell, Christian Didrik, 1777-1852 (author)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1848-01-31 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 25.
  Forskning Sverige A / Resan 1846 : Annotation angående en överenskommelse mellan Riksantikvarie Bror Emil Hildebrand och Nils Månsson Mandelgren angående Mandelgrens ersättning för kostnadsutlägg.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 26.
  Forskning Sverige A / Resan 1846 : Instruktion för Artisten N.M. Mandelgren, under dess med offentligt understöd företagna resa inom Ostergötland och tillgränsande provinser, år 1846.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name, signer)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 27.
  Forskning Sverige A / Resan 1853 : Brev från Bror Emil Hildebrand till Nils Månsson Mandelgren angående Mandelgrens försummelse av sina förpliktelser att redovisa för sina forskningsresor och återlämna lånat material.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1853-11-04 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 28.
  Forskning Sverige A / Resan 1849 : Kungliga Vitterhetsakademiens dagbok angående kostnader och arvode för Nils Månsson Mandelgrens resa.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1849-04-15 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 29.
  Forskning Sverige A / Resan 1851 : Brev från Nils Månsson Mandelgren till Bror Emil Hildebrand angående anledningen till att Mandelgren inte vill lämna tillbaka de teckningar han har lånat av Kungliga Vitterhetsakademien.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1851-11-29 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 30.
  Forskning Sverige A / Resan 1851 : Brev från Bror Emil Hildebrand till Nils Månsson Mandelgren angående en begäran att Mandelgren återlämnar sina teckningar till Kungliga Vitterhetsakademien.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1851-11-28 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 31.
  Forskning Sverige A / Resan 1851 : Brev från Bror Emil Hildebrand till Nils Månsson Mandelgren angående Kungliga Vitterhetsakademiens beslut att anmäla Mandelgren till kungen för vägran att återlämna ritningar.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1851-12-08 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 32.
  Slöjdföreningen / Rörande Hildebrands beteende Emot Mandelgren och Slöjdföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Bror Emil Hildebrand angående en förteckning över vilka föremål som har valts ut till Statens historiska museum ur Mandelgren insamlade material
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (author)
  Statens historiska museum (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  letter 1868-12-08 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 33.
  Slöjdföreningen / Rörande Hildebrands beteende Emot Mandelgren och Slöjdföreningen : Brev till riksantikvarie Bror Emil Hildebrand från Nils Månsson Mandelgren med påminnelse om att han vill ha kvitto på de föremål som har tagits ut till Statens historiska museum
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (addressee)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  letter 1868-12 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 34.
  Slöjdföreningen / Rörande Hildebrands beteende Emot Mandelgren och Slöjdföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Bror Emil Hildebrand angående föremål som han har valt ut till Statens historiska museum ur Mandelgrens insamlade material
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (author)
  Statens historiska museum (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  letter, inventory, list 1868-12-10 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 35.
  Slöjdföreningen / Handlingar och fört ang gofver till slöjdmuseum : Brev till Nils Månsson Mandelgren från bror Emil Hildebrand angående en bärnstenspärla som donerats till Statens historiska museum
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (author)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  Statens historiska museum (associated name)
  letter 1868-12-22 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 36.
  Betyg och ansökningar / Stormäktigste Aller Nådigste Konung : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Kungliga Vitterhetsakademien med en avskrift av kungens instruktioner för överflyttandet av kyrkornas fornsaker till stiftsstädernas museer och samlingar
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (author)
  Karl XV, kung av Sverige och Norge, 1826-1872 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (author)
  letter 1864-03-18-1864-06-04 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 37.
  Forskning Sverige A / Resan 1853 : Brev från Bror Emil Hildebrand till Nils Månsson Mandelgren angående kungens avslag på Mandelgrens ansökan om statligt understöd för utgivandet av sitt konsthistoriska verk.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (correspondent)
  Oskar I, King of Sweden and Norway from 8 March 1844 until 1859, 1799-1859 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1853-03-31 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 38.
  Forskning Sverige A / Resan 1847 : Avskrift av Kungliga Vitterhetsakademins rapport till kung Oskar I (Oscar I) angående Nils Månsson Mandelgrens utförda resa 1847 i syfte att inventera kyrkor och kulturarv. Version 1.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Oskar I, King of Sweden and Norway from 8 March 1844 until 1859, 1799-1859 (correspondent)
  Hohenhausen, Mikael Silvius von, 1790-1849 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1848-05-16 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 39.
  Forskning Sverige A / Resan 1847 : Avskrift av Kungliga Vitterhetsakademins rapport till kung Oskar I (Oscar I) angående Nils Månsson Mandelgrens utförda resa 1847 i syfte att inventera kyrkor och kulturarv. Version 3.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Oskar I, King of Sweden and Norway from 8 March 1844 until 1859, 1799-1859 (correspondent)
  Hohenhausen, Mikael Silvius von, 1790-1849 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1848-05-16 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 40.
  Forskning Sverige A / Resan 1847 : Avskrift av Kungliga Vitterhetsakademins rapport till kung Oskar I (Oscar I) angående Nils Månsson Mandelgrens utförda resa 1847 i syfte att inventera kyrkor och kulturarv. Version 2.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Oskar I, King of Sweden and Norway from 8 March 1844 until 1859, 1799-1859 (correspondent)
  Hohenhausen, Mikael Silvius von, 1790-1849 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1848-05-16 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 41.
  Forskning Sverige A / Resan 1849 : Avskrift av rapport till Oskar I (Oscar I) från Kungliga Vitterhetsakademien angående Nils Månsson Mandelgrens resa i Sverige, 1848, i syfte att inventera kyrkor och kulturarv.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Oskar I, King of Sweden and Norway from 8 March 1844 until 1859, 1799-1859 (correspondent)
  Manderström, Ludvig, 1806-1873 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1849-05-22 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 42.
  Forskning Sverige A / Resan 1847 : Bilaga till Akademiens Dagbok för d. 27 April 1847. Anförande i Kongl Witter. Historie och Antiquits Akademien d. 27 April 1847.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (signer, associated name)
  Reuterdahl, Henrik, 1795-1870 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1847-04-27 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 43.
  Forskning Sverige A / Resan 1849 : Utdrag ur Ant: Ak: Dagbok för 1849. Akademiens Sammankomst Tisdagen den 20 Mars 1849 + Samman komsten den 8 maj 1849.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Reuterdahl, Henrik, 1795-1870 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 44.
  Forskning Sverige A / Resan 1851 : Brev från Nils Månsson Mandelgren till Bror Emil Hildebrand om anledningen till att han inte återlämnar de ritningar som han har lånat av Kungliga Vitterhetsakademien.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (correspondent)
  Wallenstråle, Paul Emil, 1820-1897 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1851-12-03 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 45.
  Forskning Sverige A / Resan 1848 : B.E. Hildebrands yttrande af d. 2 Maj 1848 + Sammankomsten för Tisdagen d. 2 Maj 1848.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Wallenstråle, Paul Emil, 1820-1897 (associated name)
  Butsch, Johan Albert, 1800-1875 (associated name)
  Reuterdahl, Henrik, 1795-1870 (associated name)
  Lindgren, Nils, 1803-1877 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 46.
  Fornminnesföreningen / Reserfvationer mot styrelsemötes protokoll : Brev till Gunnar Olof Hyltén-Cavallius från Sven Nilsson angående riksantikvarien Bror Emil Hildebrand, 1871
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, transcriber)
  Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof, 1818-1889 (addressee)
  Nilsson, Sven, 1787-1883 (author)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  letter 1871-11-17 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 47.
  Forskning Sverige A / Resan 1853 : Brevutkast från Nils Månsson Mandelgren till Kungliga Vitterhetsakademien angående utgivningen av hans konsthistoriska verk.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Höyen, 1798-1870 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (correspondent)
  1853-07-12 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 48.
  Fornminnesföreningen / Bref angående Swenska Fornminnesföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Sven Nilsson
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Nilsson, Sven, 1787-1883 (author)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof, 1818-1889 (associated name)
  Bergstrand, Per Emanuel, 1834-1890 (associated name)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  letter 1871-03-07 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 49.
  Forskning Sverige A / Resan 1846 : Afskrift af Kongl: W.H. och Antiq: Akad: den 11 maj 1847, utlåtande till Kongl: Majst, öfver Mandelgrens resa 1846.-
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oskar I, King of Sweden and Norway from 8 March 1844 until 1859, 1799-1859 (addressee)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (correspondent)
  1847-05-11 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 50.
  Forskning Sverige A / Resan 1848 : Brevutkast till kung Oskar I (Oscar I) från Nils Månsson Mandelgren angående otillräckligt reseanslag för sina forskningsresor i syfte att inventera Sveriges kyrkor och kulturarv.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oskar I, King of Sweden and Norway from 8 March 1844 until 1859, 1799-1859 (addressee)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
12

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!