• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Betyg och ansökningar / Betyg för Restaurering : Ansökan till Kungliga vitterhetsakademien från Nils Månsson Mandelgren om att få rengöra och konservera ett altarkläde
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (addressee)
  application 1849-04 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 2.
  Betyg och ansökningar / Betyg för Restaurering : Intyg från Christian Forssell (?) angående konstverk som har räddats undan förstörelse tack vare Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Forssell, Christian Didrik, 1777-1852 (author)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1848-01-31 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 3.
  Betyg och ansökningar / Betyg : Intyg från Christian Forssell (?) angående konstverk som har räddats undan förstörelse tack vare Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Forssell, Christian Didrik, 1777-1852 (author)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1848-01-31 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 4.
  Betyg och ansökningar / Ansökan om Intyg för Atlas ftoH : Brev till Nils Vult von Steyern från Nils Månsson Mandelgren om att inte överlämna Mandelgrens verk "Atlas till Sveriges odlingshistoria" till Vitterhetsakademien på grund av fiendskap med Riksantikvarie Bror Emil Hildebrand
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Vult von Steyern, Nils Henrik, 1839-1899 (addressee)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  Ecklesiastikdepartementet (associated name)
  letter 1878-10-16 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 5.
  Forskning Sverige A / Resan 1846 : Brevkoncept till Kungliga Vitterhetsakademin från Nils Månsson Mandelgren angående hans 1846 års utförda resa i Sverige i syfte att inventera kyrkor och kulturarv.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (addressee)
  1847-02 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 6.
  Forskning Sverige A / Resan 1851 : Dagboksutdrag från Kungliga Vitterhetsakademiens sammankomst den 2 december 1851.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1851-12-02 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 7.
  Forskning Sverige A / Resan 1846 : Brevkoncept till Kungliga Vitterhetsakademin från Nils Månsson Mandelgren angående hans 1846 års utförda resa i Sverige i syfte att inventera kyrkor och kulturarv.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (addressee)
  1847 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 8.
  Forskning Sverige A / Resan 1848 : Brevkoncept till Kungliga Vitterhetsakademien från Nils Månsson Mandelgren angående hans företagna resa 1847 och om hans oförmåga att fortsätta sina resor för det statliga anslag han beviljats. Version 1.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name, correspondent)
  1848 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 9.
  Forskning Sverige A / Resan 1853 : Brev från Bror Emil Hildebrand till Nils Månsson Mandelgren angående Mandelgrens försummelse av sina förpliktelser att redovisa för sina forskningsresor och återlämna lånat material.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1853-11-04 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 10.
  Forskning Sverige A / Resan 1853 : Brevutkast från Nils Månsson Mandelgren till Kungliga Vitterhetsakademien angående utgivningen av hans konsthistoriska verk.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Höyen, 1798-1870 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (correspondent)
  1853-07-12 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!