• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
1234
 • 1.
  Forskning Sverige A / Resan 1853 : Brev från Bror Emil Hildebrand till Nils Månsson Mandelgren angående Mandelgrens försummelse av sina förpliktelser att redovisa för sina forskningsresor och återlämna lånat material.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1853-11-04 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 2.
  Forskning Sverige A / Resan 1847 : Bilaga till Akademiens Dagbok för d. 27 April 1847. Anförande i Kongl Witter. Historie och Antiquits Akademien d. 27 April 1847.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (signer, associated name)
  Reuterdahl, Henrik, 1795-1870 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1847-04-27 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 3.
  Forskning Sverige A / Resan 1847 : Witter. Historie och Antiquitets Akademins protokol för år 1847. Tisdagen den 2 Mars 1847 - Justerat d. 16 Mars.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Reuterdahl, Henrik, 1795-1870 (associated name)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1847 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 4.
  Forskning Sverige A / Resan 1849 : Kungliga Vitterhetsakademiens dagbok angående kostnader och arvode för Nils Månsson Mandelgrens resa.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1849-04-15 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 5.
  Forskning Sverige A / Resan 1851 : Brev från Nils Månsson Mandelgren till Bror Emil Hildebrand om anledningen till att han inte återlämnar de ritningar som han har lånat av Kungliga Vitterhetsakademien.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (correspondent)
  Wallenstråle, Paul Emil, 1820-1897 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1851-12-03 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 6.
  Forskning Sverige A / Resan 1851 : Brev från Nils Månsson Mandelgren till Bror Emil Hildebrand angående anledningen till att Mandelgren inte vill lämna tillbaka de teckningar han har lånat av Kungliga Vitterhetsakademien.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1851-11-29 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 7.
  Forskning Sverige A / Resan 1851 : Brev från Bror Emil Hildebrand till Nils Månsson Mandelgren angående en begäran att Mandelgren återlämnar sina teckningar till Kungliga Vitterhetsakademien.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1851-11-28 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 8.
  Forskning Sverige A / Resan 1851 : Brev från Bror Emil Hildebrand till Nils Månsson Mandelgren angående Kungliga Vitterhetsakademiens beslut att anmäla Mandelgren till kungen för vägran att återlämna ritningar.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1851-12-08 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 9.
  Forskning Sverige B / 1863 : Brev till kung Karl XV (Carl XV) från Kungliga vitterhetsakademien med utlåtande om Nils Månsson Mandelgrens ansökan om fast anställning som intendent vid Nationalmuseum.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Karl XV, kung av Sverige och Norge, 1826-1872 (correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (correspondent)
  1863-03-24 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 10.
  Betyg och ansökningar / Skrifvelser till Konl Majt och Antiq utlåtande : Brev till kung Oscar II från Kungliga vitterhetsakademien med rekommendation om att inte tilldela anslag för Nils Månsson Mandelgrens verk "Atlas till Sveriges odlingshistoria"
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oscar II, konung av Sverige och Norge, 1829-1907 (addressee)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (author)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  letter 1875-11-30 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
1234

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!