• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Forskning Sverige B / 1863 : Brev till kung Karl XV (Carl XV) från Kungliga vitterhetsakademien med utlåtande om Nils Månsson Mandelgrens ansökan om fast anställning som intendent vid Nationalmuseum.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Karl XV, kung av Sverige och Norge, 1826-1872 (correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (correspondent)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (correspondent)
  1863-03-24 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 2.
  Betyg och ansökningar / Stormäktigste Aller Nådigste Konung : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Kungliga Vitterhetsakademien med en avskrift av kungens instruktioner för överflyttandet av kyrkornas fornsaker till stiftsstädernas museer och samlingar
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (author)
  Karl XV, kung av Sverige och Norge, 1826-1872 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (author)
  letter 1864-03-18-1864-06-04 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!