• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Forskning Sverige A / Resan 1851 : Brev från Nils Månsson Mandelgren till Bror Emil Hildebrand om anledningen till att han inte återlämnar de ritningar som han har lånat av Kungliga Vitterhetsakademien.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Hildebrand, Bror Emil, 1806-1884 (correspondent)
  Wallenstråle, Paul Emil, 1820-1897 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1851-12-03 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 2.
  Forskning Sverige A / Resan 1848 : Statsutskottets utlåtande angående en motion om förhöjt årligt anslag för Nils Månsson Mandelgrens resor i syfte att inventera kyrkor och kulturarv i Sverige. Version 1.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Reuterdahl, Henrik, 1795-1870 (associated name)
  Lindgren, Nils, 1803-1877 (associated name)
  Butsch, Johan Albert, 1800-1875 (associated name)
  Wallenstråle, Paul Emil, 1820-1897 (associated name)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (associated name)
  1848-04-13 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!