• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Uppland Hässelby Slott östra flygeln Plåt 1654 AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1913
  D_X170
  Kungl. Konsthögskolan
 • 2.
  Uppland Steninge slott dörr i huvudbyggnaden Plåt 715 AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1913
  D_X271
  Kungl. Konsthögskolan
 • 3.
  Uppland Steninge Slott Interiör i östra flygeln Plåt 717 AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1913
  D_X263
  Kungl. Konsthögskolan
 • 4.
  Uppland Lemshaga Flygelbyggnad Plåt 406 AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1911
  D_X297
  Kungl. Konsthögskolan
 • 5.
  Uppland Lillmärsta bondgård Plåt 403 AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1911
  D_X298
  Kungl. Konsthögskolan
 • 6.
  Uppland Skokloster Nord. Mus. Plåt 7 Ba. AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1904
  D_X248
  Kungl. Konsthögskolan
 • 7.
  Uppland Skokloster Det. av stucktak Plåt 238 AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph
  D_X254
  Kungl. Konsthögskolan
 • 8.
  Uppland Skoklosters SN Nordöstra hörntornet Plåt 1632 AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1910
  D_X236
  Kungl. Konsthögskolan
 • 9.
  Uppland Steninge Gamla Kavaljersflygeln AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1944
  D_X267
  Kungl. Konsthögskolan
 • 10.
  Uppland Karlbergs slott Rum intill slottskapellet AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph
  D_X284
  Kungl. Konsthögskolan
 • 11.
  Sjöö Teckning till Svecia TOM. I 138 AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph
  D_X227
  Kungl. Konsthögskolan
 • 12.
  Uppland Krusenbergs herrgård flygelbyggnad Nord. mus. Plåt 5 B.u. AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1904
  D_X293
  Kungl. Konsthögskolan
 • 13.
  Uppland Sjöö Målad takfris i vån. 2 tr. upp Nord. Mus. Plåt 6 J.q
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1904
  D_X232
  Kungl. Konsthögskolan
 • 14.
  Uppland Krusenberg flygelbyggnad Nord. Mus. Plåt 11 Pt. AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1909
  D_X292
  Kungl. Konsthögskolan
 • 15.
  Uppland Näsby Slott exteriör Plåt 1108 AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph
  D_X343
  Kungl. Konsthögskolan
 • 16.
  Näsby fasad av stenhuset AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph
  D_X345
  Kungl. Konsthögskolan
 • 17.
  Uppland Näsby Slott exteriör Plåt 1109 AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph
  D_X344
  Kungl. Konsthögskolan
 • 18.
  Uppland Penningby norra sidan Nord. Mus Plåt 13 Jk AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1912
  D_X352
  Kungl. Konsthögskolan
 • 19.
  Uppland Rydboholm Öppen spis i biljardsalen i vån. 1 tr. upp Nord. mus. Plåt 4 Dj AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1903
  D_X374
  Kungl. Konsthögskolan
 • 20.
  Rosersbergs slott avmätt efter karta i L.S.A. AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1708
  D_X357
  Kungl. Konsthögskolan
 • 21.
  Uppland Ora gård Faringe SN Exteriör Plåt 350 AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1911
  D_X349
  Kungl. Konsthögskolan
 • 22.
  Uppland Tunagård Tensta SN Huvudbyggnad fasad mot gårdsplanen Plåt 770 AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1913
  D_X434
  Kungl. Konsthögskolan
 • 23.
  Uppland Penningby Spisöverstycke av sandsten Nord.mus. Plåt 13 Jp AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1912
  D_X353
  Kungl. Konsthögskolan
 • 24.
  Svartsjö Slott Västmanland Förslag till tillbyggnad av bottenvåningen K.H.S. 392 A Slottsarkivet AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph
  D_X395
  Kungl. Konsthögskolan
 • 25.
  Uppland Ulvsunda Detalj av kamin Nord. mus. Plåt 5 B.d. AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1903
  D_X441
  Kungl. Konsthögskolan
 • 26.
  Uppland Runsa slott framfasad Nord. Mus. Plåt 20 Caj AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1915
  D_X366
  Kungl. Konsthögskolan
 • 27.
  Uppland Ulfsunda Dörr Nord. mus. Plåt 5 B.o. AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1903
  D_X450
  Kungl. Konsthögskolan
 • 28.
  Uppland Ulfsunda Alkov i 1680-tal. Nu i Nord. mus. Plåt 5 B.f. AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1903
  D_X454
  Kungl. Konsthögskolan
 • 29.
  Uppland Salsta Ext. fr. gårdsidan Plåt 847 AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph
  D_X480
  Kungl. Konsthögskolan
 • 30.
  [Titel saknas]
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph
  D_X526
  Kungl. Konsthögskolan
 • 31.
  Uppland Österby bruk huvudbyggnad från gårdssidan Plåt 1275 AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph
  D_X530
  Kungl. Konsthögskolan
 • 32.
  Uppland Österby huvudbyggnaden från trädgårdssidan Nord. mus. Påt 8 G.m. AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph
  D_X551
  Kungl. Konsthögskolan
 • 33.
  Uppland Östanå teckning till Svecia TOM. I 121 M Spiler? Plan över östanå AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph
  D_X594
  Kungl. Konsthögskolan
 • 34.
  Uppland Stora Wäsby Väsby dörröverstycke i sängkammaren Nord. mus. Plåt 14 Al.ä. AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1911
  D_X658
  Kungl. Konsthögskolan
 • 35.
  Uppland Stora Wäsby Väsby dörr i salen Nord.mus. Plåt 1 G.q. AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1906
  D_X650
  Kungl. Konsthögskolan
 • 36.
  Uppland Venngarns slott Fasaden från sydväst Plåt 1642 AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1913
  D_X614
  Kungl. Konsthögskolan
 • 37.
  Uppland Årby Rasbokil SN Huvudfasaden med flyglarna Plåt 109 AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1913
  D_X678
  Kungl. Konsthögskolan
 • 38.
  Uppland Åkeshofs slott Västra flygeln från sydöst Plåt 1655 AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1913
  D_X676
  Kungl. Konsthögskolan
 • 39.
  Uppland Stora Wäsby Väsby Från parken Nord. mus. Plåt 4 W.q. AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1903
  D_X671
  Kungl. Konsthögskolan
 • 40.
  Uppland Årby Fönstersmyg i rum 7 Plåt 707 AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1913
  D_X690
  Kungl. Konsthögskolan
 • 41.
  Uppland Årby Portal Plåt 694 AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1913
  D_X692
  Kungl. Konsthögskolan
 • 42.
  Uppland Venngarns slott parken Plåt 1646 AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1913
  D_X619
  Kungl. Konsthögskolan
 • 43.
  Dalarna Stjärnsund Lilla salongen i trappa upp Plåt 1703 AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1916
  D_X727
  Kungl. Konsthögskolan
 • 44.
  Värmland Södra Saxåns herrgård Dörröverstycke Nord. mus. Plåt 13 fb AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph
  D_X710
  Kungl. Konsthögskolan
 • 45.
  Värmland Uddeholm Salongen Nord. mus. Plåt 6 Cl.q AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1900 eller 1910
  D_X719
  Kungl. Konsthögskolan
 • 46.
  Dalarnda Stjärnsund Plåt 106 AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph
  D_X741
  Kungl. Konsthögskolan
 • 47.
  Värmland Apertin AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph
  D_X699
  Kungl. Konsthögskolan
 • 48.
  Värmland Södra Saxå Kakelugn Nord. mus. Plåt 13 fd AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph
  D_X707
  Kungl. Konsthögskolan
 • 49.
  Dalarna Stjärnsund Stora salongen 1 trappa upp Plåt 1695 AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph 1916
  D_X773
  Kungl. Konsthögskolan
 • 50.
  Dalarna Stjärnsund brukskontoret efter teckning av R.H. AMF
  Arkitekturminnesföreningen (photographer)
  photograph
  D_X805
  Kungl. Konsthögskolan

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!