• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Forskning Sverige B / 1867 : Brev till Konstakademien från Nils Månsson Mandelgren angående Akademiens stöd för att erhålla statligt understöd till att fortsätta utgivningen av sitt konsthistoriska arbete.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Konstakademien (addressee)
  Konstakademien (addressee)
  1867-01-11 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 2.
  Forskning Sverige B / 1870 : Nils Månsson Mandelgrens pm angående Konstakademiens begäran om att han överlämnar de teckningar han har utfört 1846-1850.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  1870 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 3.
  Forskning Sverige A / Resan 1855 : Brevkoncept från Nils Månsson till Konstakademien med begäran om ett utlåtande om Mandelgrens planerade konsthistoriska verk.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Konstakademien (correspondent)
  1855 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 4.
  Forskning Sverige B / 1867 : Avskrift av brev till Konstakademien från kung Karl XV (Carl XV) angående beviljat anslag åt Nils Månsson Mandelgren till en forskningsresa år 1868.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Karl XV, kung av Sverige och Norge, 1826-1872 (correspondent)
  Carlson, FF, 1811-1887 (transcriber)
  Konstakademien (correspondent)
  Konstakademien (correspondent)
  1867-05-24 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 5.
  Forskning Sverige B / 1866 : Avskrift av brev till Konstakademien från kung Karl XV (Carl XV) angående beviljat statligt anslag åt Nils Månsson Mandelgren.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Karl XV, kung av Sverige och Norge, 1826-1872 (correspondent)
  Carlson, FF, 1811-1887 (transcriber)
  Nyström, Axel, 1793-1868 (associated name)
  Konstakademien (correspondent)
  Konstakademien (correspondent)
  1866-06-29 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 6.
  Forskning Sverige B / 1863 : Brev till kung Karl XV (Carl XV) från Konstakademien med utlåtande om Nils Månsson Mandelgrens ansökan om fast anställning som intendent vid Nationalmuseum.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Karl XV, kung av Sverige och Norge, 1826-1872 (correspondent)
  Nyström, Axel, 1793-1868 (correspondent)
  Söderberg, Gustaf, 1799-1875 (correspondent)
  Konstakademien (correspondent)
  1863-05-30 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 7.
  Forskning Sverige B / 1871 : Avskrift av brev från till Konstakademien från kung Karl XV angående beviljat understöd på 1500 riksdaler årligen åt Nils Månsson Mandelgren för fortsättandet av sina konsthistoriska forskningsresor.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Karl XV, kung av Sverige och Norge, 1826-1872 (author)
  Scholander, Fredrik Wilhelm, 1816-1881 (associated name)
  Konstakademien (addressee)
  Konstakademien (addressee)
  1871-06-09 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 8.
  Forskning Sverige B / 1868 : Avskrift av brev till Konstakademien från Kungliga Ecklesiastikdepartementet om att Nils Månsson Mandelgren har beviljats statligt understöd på 1500 riksdaler för år 1869.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Carlson, FF, 1811-1887 (author)
  Scholander, Fredrik Wilhelm, 1816-1881 (signer)
  Konstakademien (addressee)
  Konstakademien (addressee)
  Ecklesiastikdepartementet (author)
  1868-09-15 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 9.
  Forskning Sverige B / 1868 : Vitsord från överintendent Fritz von Dardel för värdet av Nils Månsson Mandelgrens konsthistoriska arbete.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Dardel, Fritz Ludvig von, 1817-1901 (author)
  Konstakademien (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  1868-02-04 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 10.
  Forskning Sverige B / 1865 : Rekommendation från överintendent Fritz von Dardel om att låta Nils Månsson Mandelgren erhålla allmänna medel till att fortsätta sitt konsthistoriska arbete.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Dardel, Fritz Ludvig von, 1817-1901 (correspondent)
  Konstakademien (associated name)
  1865-11-08 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 11.
  Forskning Sverige B / 1868 : Utdrag af Kongl Akademiens för de fria konsterna handlingar, Registraturet, Nr 79, år 1868. Skrifvelse till Kongl Majt rörande anslag åt Artisten och Riddaren N.M. Mandelgren.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Dardel, Fritz Ludvig von, 1817-1901 (author)
  Scholander, Fredrik Wilhelm, 1816-1881 (author)
  Konstakademien (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  1868-09-01 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 12.
  Forskning Sverige A / Reseberättelser till Kogl Målar Aka : Nils Månsson Mandelgrens rapport till Konstakademien om sin företagna forskningsresa.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Gulleson, Haaken, Verksam första hälften av 1500-talet (associated name)
  Gadh, Måns, Verksam första hälften av 1500-talet (associated name)
  Ekdahl, Nils Johan, 1799-1870 (associated name)
  Konstakademien (correspondent)
  efter 1868 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 13.
  Forskning Sverige B / 1865 : Brev till Kungliga Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) från Nils Månsson Mandelgren.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Lindgren, Henrik Gerhard, 1801-1879 (associated name)
  Konstakademien (correspondent)
  1865-11 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 14.
  Forskning Sverige B / 1867 : Bekräftelse från Axel Nyström att Nils Månsson Mandelgren inlämnat 4 ritningar, föreställande en stuga på Tova i Ripsa församling, till Konstakademien.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Nyström, Axel, 1793-1868 (correspondent)
  Konstakademien (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  1867-12-31 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 15.
  Forskning Sverige B / 1866 : Bekräftelse från Axel Nyström att Nils Månsson Mandelgren har lämnat 4 teckningar föreställande Rikssalen i Örebro till Konstakademien.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Nyström, Axel, 1793-1868 (correspondent)
  Konstakademien (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  1866-12-31 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 16.
  Forskning Sverige B / 1865 : Bekräftelse från Konstakademien att Nils Månsson Mandelgren har lämnat 5 ritningar.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Nyström, Axel, 1793-1868 (correspondent)
  Konstakademien (associated name)
  1865-12-28 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 17.
  Forskning Sverige B / 1867 : Utdrag af protokollet, hållet i Kongl Akademien för de fria konsterna den 23 Februari 1867.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Nyström, Axel, 1793-1868 (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  1867-02-23 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 18.
  Forskning Sverige B / 1864 : Utlåtande om att Nils Månsson Mandelgren har lämnat två ritningar av ett tak på Hägerstads kyrka till Konstakademien.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Nyström, Axel, 1793-1868 (signer)
  Konstakademien (associated name)
  1864-12-29 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 19.
  Forskning Sverige B / 1866 : Utdrag ur protokollet hållet vid Kongl Akademiens sammankomst den 24 februari 1866.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Nyström, Axel, 1793-1868 (signer)
  Konstakademien (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  1866-02-24 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 20.
  Forskning Sverige A / Resan 1854 : Avskrift av brev från Konstakademien till kung Oskar I (Oscar I) angående utlåtande över Nils Månsson Mandelgrens konsthistoriska arbete.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oskar I, 1799-1859 (correspondent)
  Nyström, Axel, 1793-1868 (correspondent)
  Anckarsvärd, Michael Gustaf, 1792-1878 (correspondent)
  Konstakademien (associated name)
  1854-11-25 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 21.
  Forskning Sverige B / 1872 : Bekräftelse från Fredrik Wilhelm Scholander att Nils Månsson Mandelgren till Konstakademien lämnat in elva planscher föreställande valvmålningar i Tortuna kyrka i Västerås stift + beskrivning.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Scholander, Fredrik Wilhelm, 1816-1881 (author)
  Konstakademien (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  1872-01-30 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 22.
  Forskning Sverige B / 1873 : Bekräftelse från Fredrik Wilhelm Scholander att Nils Månsson Mandelgren inlämnat till Konstakademien 5 planscher föreställande väggmålningar i Kaga och Lackalänga kyrkor.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Scholander, Fredrik Wilhelm, 1816-1881 (author)
  Konstakademien (associated name)
  1873-01-14 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 23.
  Forskning Sverige B / 1870 : Bekräftelse från Konstakademien att Nils Månsson Mandelgren har lämnat in 5 ritade planscher föreställande valvmålningar i Ytterlännäs gamla kyrka i Ångermanland + reseberättelse för 1869.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Scholander, Fredrik Wilhelm, 1816-1881 (author)
  Konstakademien (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  1870-01-21 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 24.
  Forskning Sverige B / 1870 : Avskrift av en bekräftelse från Konstakademien att Nils Månsson Mandelgren har lämnat in 5 ritade planscher föreställande valvmålningar i Ytterlännäs kyrka i Ångermanland.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Scholander, Fredrik Wilhelm, 1816-1881 (author)
  Konstakademien (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  1870-01-21 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 25.
  Forskning Sverige B / 1870 : Avskrift av Konstakademiens utlåtande angående fortsatt statligt understöd åt Nils Månsson Mandelgren.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Scholander, Fredrik Wilhelm, 1816-1881 (author)
  Konstakademien (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  1870-08-30 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 26.
  Forskning Sverige B / 1870 : Intyg från Fredrik Wilhelm Scholander att Nils Månsson Mandelgren har lånat arkivhandlingar från Konstakademien.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Scholander, Fredrik Wilhelm, 1816-1881 (author)
  Konstakademien (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  1870-12-19 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 27.
  Forskning Sverige B / 1868 : Bekräftelse från Fredrik Wilhelm Scholander att Nils Månsson Mandelgren har lämnat fem ritningar till Konstakademien.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Scholander, Fredrik Wilhelm, 1816-1881 (author)
  Konstakademien (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  1868-12-29 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 28.
  Forskning Sverige B / 1870 : Avskrift av brev till Konstakademien från Ecklesiastikminister Gunnar Wennerberg om att Nils Månsson Mandelgren har blivit beviljad statligt understöd.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Wennerberg, Gunnar, 1817-1901 (author)
  Scholander, Fredrik Wilhelm, 1816-1881 (associated name)
  Konstakademien (addressee)
  Konstakademien (addressee)
  1870-09-10 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!