• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
12
 • 1.
  Betyg och ansökningar / Betyg före 1838 : Intyg att Nils Månsson Mandelgren undervisats vid Konstakademien
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  1838-05-30 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 2.
  Betyg och ansökningar / Betyg : Intyg att Nils Månsson Mandelgren har undervisats i Konstakademiens artistskola
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  1837-11-17 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 3.
  Betyg och ansökningar / Betyg före 1838 : Intyg från Konstakademien om att Nils Månsson Mandelgren under fyra års tid har undervisats där
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (author)
  1838-06-05 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 4.
  Betyg och ansökningar / Betyg före 1838 : Intyg att Nils Månsson Mandelgren har undervisats vid Konstakademiens artistskola
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  1837 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 5.
  Betyg och ansökningar / Svenska betyg o pass till London : Intyg att Nils Månsson Mandelgren har undervisats i Konstakademiens teckningsskola
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  1834-05-15 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 6.
  Betyg och ansökningar / A Mottioner : Anteckningar angående anslag för Nationalmuseum, Konstakademien och Vitterhetsakademien
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Nationalmuseum (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  Vitterhetsakademien (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 7.
  Betyg och ansökningar / Ansökan om Intyg för Atlas ftoH : Brevutkast till Konstakademien från Nils Månsson Mandelgren med begäran om ett omdöme över sitt verk "Atlas till Sveriges odlingshistoria"
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Konstakademien (addressee)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 8.
  Forskning Sverige B / 1867 : Brev till Konstakademien från Nils Månsson Mandelgren angående Akademiens stöd för att erhålla statligt understöd till att fortsätta utgivningen av sitt konsthistoriska arbete.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Konstakademien (addressee)
  Konstakademien (addressee)
  1867-01-11 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 9.
  Forskning Sverige B / 1870 : Nils Månsson Mandelgrens pm angående Konstakademiens begäran om att han överlämnar de teckningar han har utfört 1846-1850.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  1870 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 10.
  Forskning Sverige A / Resan 1855 : Brevkoncept från Nils Månsson till Konstakademien med begäran om ett utlåtande om Mandelgrens planerade konsthistoriska verk.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, correspondent)
  Konstakademien (correspondent)
  1855 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 11.
  Anteckningar rörande samlingar, museer, bibliotek / Konst Aka Historia A : De fria konsternas akademis anslag
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Konstakademien (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 12.
  Anteckningar rörande samlingar, museer, bibliotek / Konst Aka Historia A : Brevutkast till Konstakademien från Nils Månsson Mandelgren angående begärt utlåtande över Mandelgrens arbete
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Konstakademien (addressee)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 13.
  Anteckningar rörande samlingar, museer, bibliotek / Konst Aka Historia A : Akademins Statistik
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Konstakademien (associated name)
  promemoria 1850 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 14.
  Anteckningar rörande samlingar, museer, bibliotek / Konst Aka Historia A : P.M. rörande Akademien för de fria konsternas byggnad
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Konstakademien (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 15.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Brevutkast till Konstakademien från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Konstakademien (addressee)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 16.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Brev till direktören vid Konstakademien från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Konstakademien (addressee)
  letter 1845-03-12 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 17.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Brevutkast till Konstakademien från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Konstakademien (addressee)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 18.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Brevutkast till Konstakademien
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (addressee)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 19.
  Biografier och personalia / Mandelgren 1813-1832 och 1842 : Namnlista med elever vid Konstakademien i Stockholm 1833-1838
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  list, inventory 1833-1838 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 20.
  Biografier och personalia / Förseglade anteckningar till 25 år efter N M Mandelgrens DÖD (1924) : P.m. angående "Leander", en elev vid Konstakademiens principskola
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Konstakademien (associated name)
  promemoria 1875 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 21.
  Biografier och personalia / Om Akademie Byggnad : Dokumenter rörande Akademiens för de fria konsterna försäljning av gipser, tillhörande staten
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  government publication 1847 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 22.
  Biografier och personalia / Om Akademie Byggnad : Akademiens annonser om försäljning af åtskilliga gipsstatuer
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  1847 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 23.
  Biografier och personalia / Om Akademie Byggnad : Förteckning över konstföremål som målarmästare Hallgren köpt från Konstakademien, 1847
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (seller, associated name)
  inventory 1847 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 24.
  Biografier och personalia / Om Akademie Byggnad : Förteckning över konstföremål som bildhuggare Lundberg har köpt från Konstakademien, 1847
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (seller, associated name)
  inventory 1847 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 25.
  Biografier och personalia / Om Akademie Byggnad : Förteckning över konstföremål utställda vid Konstakademien
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  inventory Omkring 1847 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 26.
  Biografier och personalia / Om Akademie Byggnad : Protokoll från möte på Konstakademien om hur rummen ska fördelas
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  government publication 1840-09-17 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 27.
  Biografier och personalia / Om Akademie Byggnad : Utdrag ur Konstakademiens dagbok och protokoll angående beslut för ombyggnad av akademiens byggnad
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  government publication 1841-08-28 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 28.
  Biografier och personalia / Om Akademie Byggnad : Protokoll från möte vid Konstakademien angående ombyggnaden av akademiens egendom
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  government publication 1846-05-08 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 29.
  Biografier och personalia / Om Akademie Byggnad : Protokoll från inspektion av ombyggnaden av Konstakademiens egendom
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  government publication 1847-09-24 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 30.
  Personalia / Nr IX-XIII Personalia : Förteckning på Eleverne i Kongl. Akademien för de Fria Konsterne Elementarskola för Perspektivteckning för N.M. Mandelgren. Ocktober Månad År 1844
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  inventory 1844 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 31.
  Personalia / Nr IX-XIII Personalia : Mandelgrens ansökan hos Konstakademien om tillstånd att i dess lokaler få hålla söndagsskola i teckning för hantverkare 1844
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Konstakademien (addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  letter, application 1844-09-29 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 32.
  Konsthistoria Svensk A / Skrifter rörande Akademien för de frikonsterna : de Fria Konsternas Akademie i Stockholm Löner (1845 ?)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Konstakademien (associated name)
  inventory 1845 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 33.
  Konsthistoria Svensk A / Skrifter rörande Akademien för de frikonsterna : Löner utbetalade inom Konstakademien, 1850
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Konstakademien (associated name)
  inventory 1850 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 34.
  Konsthistoria Svensk A / Skrifter rörande Akademien för de frikonsterna : Protocoll hållet hos Kongl. Akademiens för de fria Konsterna förvaltnings comité den 14 Juni 1847
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  government publication 1847-06-14 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 35.
  Konsthistoria Svensk A / Skrifter rörande Akademien för de frikonsterna : Protokoll hållet hos Kongl. Akademiens för de fria konsterna förvaltnings Comité den 14 Juni 1847
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  government publication 1847-06-16 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 36.
  Konsthistoria Svensk A / Akad Protokol rörande stipendi för Ljungstätt au Frid : Protokoll hållet vid Kongl. Akademien för de fria konsterna qvartalsammankomst den 8 September 1884
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  government publication 1884-09-08 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 37.
  Forskning Sverige B / 1867 : Avskrift av brev till Konstakademien från kung Karl XV (Carl XV) angående beviljat anslag åt Nils Månsson Mandelgren till en forskningsresa år 1868.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Karl XV, kung av Sverige och Norge, 1826-1872 (correspondent)
  Carlson, FF, 1811-1887 (transcriber)
  Konstakademien (correspondent)
  Konstakademien (correspondent)
  1867-05-24 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 38.
  Forskning Sverige B / 1866 : Avskrift av brev till Konstakademien från kung Karl XV (Carl XV) angående beviljat statligt anslag åt Nils Månsson Mandelgren.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Karl XV, kung av Sverige och Norge, 1826-1872 (correspondent)
  Carlson, FF, 1811-1887 (transcriber)
  Nyström, Axel, 1793-1868 (associated name)
  Konstakademien (correspondent)
  Konstakademien (correspondent)
  1866-06-29 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 39.
  Forskning Sverige B / 1863 : Brev till kung Karl XV (Carl XV) från Konstakademien med utlåtande om Nils Månsson Mandelgrens ansökan om fast anställning som intendent vid Nationalmuseum.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Karl XV, kung av Sverige och Norge, 1826-1872 (correspondent)
  Nyström, Axel, 1793-1868 (correspondent)
  Söderberg, Gustaf, 1799-1875 (correspondent)
  Konstakademien (correspondent)
  1863-05-30 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 40.
  Forskning Sverige B / 1871 : Avskrift av brev från till Konstakademien från kung Karl XV angående beviljat understöd på 1500 riksdaler årligen åt Nils Månsson Mandelgren för fortsättandet av sina konsthistoriska forskningsresor.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Karl XV, kung av Sverige och Norge, 1826-1872 (author)
  Scholander, Fredrik Wilhelm, 1816-1881 (associated name)
  Konstakademien (addressee)
  Konstakademien (addressee)
  1871-06-09 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 41.
  Biografier och personalia / Om Akademie Byggnad : Protokoll från möte vid Konstakademien angående ett rykte om att ombyggnaden av Konstakademiens västra flygel inte skulle överensstämma med ritningarna
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Anckarswärd, Michael Gustaf, 1792-1878 (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  government publication 1843-09-01 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 42.
  Konsthistoria Svensk A / Skrifter rörande Akademien för de frikonsterna : Utdrag af Protokollet, hållet den 16 September 1844 i närvaro af Kongl. Akademiens för de fria konsterna ständiga Preses, Herr Öfver Intendenten och Riddaren Ankarsvärd, vid ett af Herr Preses föranstaltat sammanträde med Kongl. Akademiens Lärare personal
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Anckarsvärd, Michael Gustaf, 1792-1878 (associated name)
  Kungliga Överintendentsämbetet (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  government publication 1844-09-16 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 43.
  Betyg och ansökningar / Betyg : Utdrag ur Öfverintendenten Ankarsvärds Embetsberättelse i Kongl: akademien för de fria konsterna för år 1845
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Anckarsvärd, Michael Gustaf, 1792-1878 (author)
  Nyström, Axel, 1793-1868 (transcriber)
  Konstakademien (associated name)
  1845-1849-02-05 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 44.
  Biografier och personalia / Om Akademie Byggnad : Protokoll för möte vid Konstakademien angående arkitekt Fredrik Bloms verkställda jämförelse mellan Elementarskolans utrymmen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Blom, Fredrik, 1781-1853 (associated name, architect)
  Konstakademien (associated name)
  government publication 1843-09-07 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 45.
  Biografier och personalia / Om Akademie Byggnad : Protokoll från möte vid Konstakademien med uppläsning av byggnadskommitténs betänkande angående förändrad inredning i akademiens byggnad
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Blom, Fredrik, 1781-1853 (associated name, architect)
  Konstakademien (associated name)
  government publication 1844-08-08 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 46.
  Biografier och personalia / Om Akademie Byggnad : Avskrift av brev till kung Karl XIV Johan från arkitekt Fredrik Blom angående ombyggnaden av Konstakademiens byggnad
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Blom, Fredrik, 1781-1853 (author)
  Karl XIV Johan, 1763-1844 (addressee)
  Konstakademien (associated name)
  letter 1838-09-20 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 47.
  Biografier och personalia / Om Akademie Byggnad : Protokoll från möte vid Konstakademien angående utkast till ritningar för akademiens ombyggnad utförda av arkitekterna Fredrik Blom och Axel Nyström
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Blom, Fredrik, 1781-1853 (associated name, architect)
  Nyström, Axel, 1793-1868 (associated name, architect)
  Konstakademien (associated name)
  government publication 1844-08-05 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 48.
  Biografier och personalia / Om Akademie Byggnad : Protokoll från möte vid Konstakademien angående avvikelser från ritningarna under ombyggnaden av akademiens egendom
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Blom, Fredrik, 1781-1853 (associated name, architect)
  Nyström, Axel, 1793-1868 (associated name)
  Anckarswärd, Michael Gustaf, 1792-1878 (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  government publication 1843-10-16 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 49.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Utdrag af Dagboken, hållen hos Kongl. Akademien för de fria Konsterna den 5 October 1844
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Bredberg, Henrik, 1819-1877 (transcriber)
  Konstakademien (associated name)
  government publication 1844-10-05 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 50.
  Biografier och personalia / Om Akademie Byggnad : Betyg från Johan Gabriel Carlén över konstföremål som han har köpt från Konstakademien
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Carlén, Johan Gabriel, 1814-1875 (author)
  Konstakademien (associated name, seller)
  review 1852-02-27 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
12

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!