• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Forskning Sverige B / 1872 : Brevutkast från Nils Månsson Mandelgren till Konstakademien angående försenad överlämning av ritningar på grund av sjukdom.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Konstakademien (addressee)
  1871-12 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 2.
  Biografier och personalia / Promemoria till Carl d 14de Johan Besök hos Oscar II : Utdrag af Kongl. Maj:t nådiga reglemente för Akademiens för de fria konsternas läroverk
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oscar II, konung av Sverige och Norge, 1829-1907 (associated name, author)
  Konstakademien (author)
  print 1888 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 3.
  Biografier och personalia / Om Akademie Byggnad : Tidningsurklipp med arkitekt Fredrik Bloms anförande vid Konstakademien angående avvikningar från ritningarna vid ombyggnad av akademiens egendom
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Blom, Fredrik, 1781-1853 (associated name, architect)
  Konstakademien (associated name)
  government publication, periodical 1847-06-21 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 4.
  Biografier och personalia / Om Akademie Byggnad : Tidningsartikel angående ombyggnaden av Konstakademiens egendom
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Blom, Fredrik, 1781-1853 (associated name, architect)
  Konstakademien (associated name)
  periodical 1847-07-14 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 5.
  Betyg och ansökningar / Ansökan om Intyg för Atlas ftoH : Konstakademiens omdöme över Nils Månsson Mandelgrens verk "Atlas till Sveriges odlingshistoria"
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Scholander, Fredrik Wilhelm, 1816-1881 (author)
  Dardel, Fritz Ludvig von, 1817-1901 (author)
  Konstakademien (associated name)
  review 1878-02-23 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!