• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Forskning Sverige B / 1872 : Brevutkast från Nils Månsson Mandelgren till Konstakademien angående försenad överlämning av ritningar på grund av sjukdom.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Konstakademien (addressee)
  1871-12 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 2.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Lektions-katalog öfver undervisningen vid Kongl. Akademiens för de Fria Konsterne Läroverk under Vinterterminen 1844 och Vårterminen 1845.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  calendar 1844-1845 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 3.
  Konsthistoria Svensk A / Kungl Akademien för de fria konster stadgar : Lektions-Katalog öfver undervisningen vid Kongl. Akademiens för de fria konsterna läroverk under höstterminen 1878.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  1878 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 4.
  Konsthistoria Svensk A / För Utgifwandet af samlingarna Till Sv Kultur Historia : Reglemente för Kongl. Akademiens för de fria konsterna undervisningsverk.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  book/publication 1870 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 5.
  Konsthistoria Svensk A / Kungl Akademien för de fria konster stadgar : Kgl. Akademiens för de fria Konsterna läroverkskatalog för läroåret 1881–1882 jemte undervisningsplan och stipendieförteckning
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  catalog 1881 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 6.
  Konsthistoria Svensk A / Kungl Akademien för de fria konster stadgar : Kongl. Maj:ts nådiga reglemente för Akademiens för de fria konsternas läroverk; Gifvet Stockholms slott den 16 september 1881
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  catalog 1881 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 7.
  Konsthistoria Svensk A / Kungl Akademien för de fria konster stadgar : Kongl. Maj:ts allernådigste statuter och privilegier, för den i Stockholm inrättade Kongl. Målare- och bildhuggareakademien.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  government publication 1773 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 8.
  Biografier och personalia / Promemoria till Carl d 14de Johan Besök hos Oscar II : Utdrag af Kongl. Maj:t nådiga reglemente för Akademiens för de fria konsternas läroverk
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oscar II, konung av Sverige och Norge, 1829-1907 (associated name, author)
  Konstakademien (author)
  print 1888 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 9.
  Konsthistoria Svensk A / Kungl Akademien för de fria konster stadgar : Kongl. Maj:ts förnyade nådiga stadgar för Dess Akademi för de fria konsterna; gifne Stockholms slott den 1 November 1878.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oscar II, konung av Sverige och Norge, 1829-1907 (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  government publication 1878-11-01 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 10.
  Konsthistoria Svensk A / Konst-notiser (Diverse) : Artikel om Konstakademien i Aftonbladet, 1844
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Anckarsvärd, Michael Gustaf, 1792-1878 (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  article, periodical, newspaper 1844 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 11.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Elever som har undervisats vid Kongl. Akademiens för de Fria Konsterna Geometri. och Perspective-Skola, 1844
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Blom, Fredrik, 1781-1853 (signer)
  Konstakademien (associated name)
  1844 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 12.
  Biografier och personalia / Om Akademie Byggnad : Tidningsurklipp med arkitekt Fredrik Bloms anförande vid Konstakademien angående avvikningar från ritningarna vid ombyggnad av akademiens egendom
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Blom, Fredrik, 1781-1853 (associated name, architect)
  Konstakademien (associated name)
  government publication, periodical 1847-06-21 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 13.
  Biografier och personalia / Om Akademie Byggnad : Tidningsartikel angående ombyggnaden av Konstakademiens egendom
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Blom, Fredrik, 1781-1853 (associated name, architect)
  Konstakademien (associated name)
  periodical 1847-07-14 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 14.
  Konsthistoria Svensk A / Kungl Akademien för de fria konster stadgar : Kongl. Maj:ts förnyade stadgar för Kongl. Academien för de Fria Konsterna; Gifne Stockholms Slott den 20 Maj 1846.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Oscar I, 1799-1859 (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  government publication 1846-05-20 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 15.
  Betyg och ansökningar / Ansökan om Intyg för Atlas ftoH : Konstakademiens omdöme över Nils Månsson Mandelgrens verk "Atlas till Sveriges odlingshistoria"
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Scholander, Fredrik Wilhelm, 1816-1881 (author)
  Dardel, Fritz von, 1817-1901 (author)
  Konstakademien (associated name)
  review 1878-02-23 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 16.
  Konsthistoria Svensk A / Skrifter rörande Akademien för de frikonsterna : Tidningsartikel om Paul Emil Wallenstråles riksdagsmotion för utgivandet av Nils Månsson Mandelgrens verk Monument Scandinaves + Tidningsartiklar om Konstakademien
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Wallenstråle, Paul Emil, 1820-1897 (associated name)
  Nyström, Axel, 1793-1868 (associated name)
  Konstakademien (associated name)
  periodical, article 1851 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!