• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Gustaf Wasa (sedermera Konung Gustaf den Förste) räddas, genom en Dalqvinnas rådighet, undan Danskarnes förföljelser.
  Gustav I, kung av Sverige, 1496-1560 (depicted)
  J. A. Björk & Co (printer)
  print 1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Utsigt af en del af Stockholms Stad och Kongl. Slottet, från Gustaf Adolfs Torg och Norrbro.
  Gylling, Anders Fredrik, 1809-1834 (engraver)
  J. A. Björk & Co (printer)
  print 1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Christus Törnekrönt.
  Gylling, Anders Fredrik, 1809-1834 (engraver)
  J. A. Björk & Co (printer)
  print 1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Carl Ludvig Eugene : Sveriges och Norriges Kronprins.
  Karl XV, kung av Sverige och Norge, 1826-1872 (depicted)
  J. A. Björk & Co (printer)
  print 1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Carl Ludvig Eugene, Kronprins af Sverige och Norrige. / Wilhelmina Fredrika Alexandra Anna Lovisa, född Nederländsk Prinsessa, den 5 Augusti 1828; förmäld med Kronprinsen af Sverige och Norrige, den 19 Juni 1850.
  Karl XV, kung av Sverige och Norge, 1826-1872 (depicted)
  Lovisa, drottning av Sverige och Norge, 1828-1871 (depicted)
  J. A. Björk & Co (printer)
  print 1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Konung CARL den Elftes Syn på Riks-Salen i Stockholm, kort före hans död.
  Karl XI, 1655-1697 (depicted)
  J. A. Björk & Co (printer)
  print 1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Oscar den I:ste, Konung af Sverige och Norrige. : Krönt i Stockholm d. 28 Sept. 1844.
  Oscar I, kung av Sverige och Norge, 1799-1859 (depicted)
  J. A. Björk & Co (printer)
  print 1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Christus på korset.
  J. A. Björk & Co (printer)
  print 1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Jesus omtalar sin förestående Död, Instiftar den Heliga Nattwarden, samt förutsäger att Judas skall Förråda honom.
  J. A. Björk & Co (printer)
  print 1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Jungfru Maria.
  J. A. Björk & Co (printer)
  print 1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Kärlekens Tempel.
  J. A. Björk & Co (printer)
  print 1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Jesu Bön i Gethsemane.
  J. A. Björk & Co (printer)
  print 1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Bröllopet i Cana. / Jesus öppnar ögonen på tre blinda wid wägen utanför Jericho.
  J. A. Björk & Co (printer)
  print 1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Den förlorade Sonens återkomst till sin Fader.
  J. A. Björk & Co (printer)
  print 1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  De fem Wisa och de fem Fåwitska Jungfrur.
  J. A. Björk & Co (printer)
  print 1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Jesus Botar de Tio Spetälske män.
  J. A. Björk & Co (printer)
  print 1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Christus läres att bedja.
  J. A. Björk & Co (printer)
  print 1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Jesus anförtror Petrus Himmelrikets nycklar. / Jesu samtal med den Samaritanska Quinnan wid Jacobs Brunn i Sichar.
  J. A. Björk & Co (printer)
  print 1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Petri gång på wattnet.
  J. A. Björk & Co (printer)
  print 1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Menniskans Lifs-Åldrar.
  J. A. Björk & Co (printer)
  1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Jungfru Marie Bebådelse, eller Jesu Mandoms Anammelse. / Frälsarens Jesu Födelse i Betlehem.
  J. A. Björk & Co (printer)
  print 1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Christus i Grafwen.
  J. A. Björk & Co (printer)
  print 1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Jesus Christus, Werldens Frälsare.
  J. A. Björk & Co (printer)
  print 1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Dessa Heders-Kransar tillegnas hwarje redlig och rättskaffens Swensk Bonde.
  J. A. Björk & Co (printer)
  print 1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Jesus döpes af Johannes.
  J. A. Björk & Co (printer)
  print 1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Bönen Fader wår : Till uppbyggelse för alla Christna.
  J. A. Björk & Co (printer)
  print 1856
  Sv. gravyrer kistebrev
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!