• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
123
 • 1.
  Fornminnesföreningen / Bref angående Swenska Fornminnesföreningen : Brev till Gunno Magnus Almgren från prästen Bengt Andersson i Oppmanna angående Svenska fornminnesföreningen
  Almgren, Gunno Magnus, 1819-1904 (addressee)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  letter 1870-03-03 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 2.
  Fornminnesföreningen / Bref angående Swenska Fornminnesföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Gustaf Henrik Brusewitz med rekommendation att Magnus Lagerberg blir ombud för Svenska fornminnesföreningen
  Brusewitz, Gustaf Henrik, 1812-1899 (author)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Lagerberg, Adam Magnus Emanuel, 1844-1920 (associated name)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  Göteborgs musei myntkabinett (associated name)
  Göteborgs historiska museum (associated name)
  letter 1869-12-06 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 3.
  Fornminnesföreningen / Bref angående Swenska Fornminnesföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Sven Nilsson angående Svenska fornminnesföreningen
  Carlsson Leijonhufvud, Carl Gustaf, 1824-1905 (associated name)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (addressee, collector)
  Nilsson, Sven, 1787-1883 (author)
  Wennerberg, Gunnar, 1817-1901 (associated name)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  letter 1872-02-01 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 4.
  Forskning Sverige B / Förslag till föreningen E : Anteckningar angående Svenska Fornminnesföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 5.
  Fornminnesföreningen / Angående föreningens ombud ute i landet : Förteckning över Svenska fornminnesföreningens ombud
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  inventory Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 6.
  Fornminnesföreningen / Angående föreningens ombud ute i landet : Underrättelse för Svenska Fornminnesföreningens ombud.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (author)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 7.
  Fornminnesföreningen / Angående föreningens ombud ute i landet : P.M.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 8.
  Fornminnesföreningen / Angående föreningens ombud ute i landet
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 9.
  Fornminnesföreningen / Angående föreningens ombud ute i landet : Brev till Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  letter 1871-06-02 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 10.
  Fornminnesföreningen / Angående föreningens ombud ute i landet : Förteckning över Svenska fornminnesföreningens ombud
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  inventory, list Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 11.
  Fornminnesföreningen / Bref angående Swenska Fornminnesföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från (?) angående inbjudan till ledamot för Svenska fornminnesföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  letter 1870-12-05 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 12.
  Fornminnesföreningen / Bref angående Swenska Fornminnesföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från (?) angående fornlämningar i Härjedalen, 1870
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  letter 1870-10-03 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 13.
  Fornminnesföreningen / Stadgar och förtekning på ledamöter : P.M. De gamla stadgarnas ohållbarhet
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 14.
  Fornminnesföreningen / Stadgar och förtekning på ledamöter : Förslag på bilaga till Svenska fornminnesföreningens stadgar
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  promemoria 1876 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 15.
  Fornminnesföreningen / Stadgar och förtekning på ledamöter : Anteckning angående Svenska fornminnesföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 16.
  Fornminnesföreningen / Reserfvationer mot styrelsemötes protokoll : P.M. om Nils Månsson Mandelgrens besök på Visingsö och om en förstörd ättehög i Avlösa + motion till Svenska fornminnesföreningens möte
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  promemoria 1864 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 17.
  Fornminnesföreningen / Kuvert : Lista över antal länsdjurläkare + Förslag till styrelse för Svenska fornminnesföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  list 1874 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 18.
  Fornminnesföreningen / Räkenskaper och revisionsberättelser : Förslag till Svenska Fornminnes Föreningens Bugett för 1877
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  1877 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 19.
  Fornminnesföreningen / Diverse antekningar : P.M. öfv: hvad som bör anmälas vid Sv: Forn.minnesföreningens styrelses sammankomst d 8/8 72
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  promemoria 1872-08-08 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 20.
  Fornminnesföreningen / Förteckning öfver föreningens medlämmar : Alfabetisk förteckning öfver Svenska fornminnesföreningens medlemmar
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  inventory Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 21.
  Fornminnesföreningen / Bref angående Swenska Fornminnesföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från J. Bergström angående Svenska fornminnesföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  letter 1874-02-21 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 22.
  Fornminnesföreningen / Diverse antekningar : Öfverläggningsämnen vid Svenska Fornminnesföreningens årsmöte i Strängnäs den 26 juni 1871
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  promemoria 1871-06-26 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 23.
  Fornminnesföreningen / Förteckning öfver föreningens medlämmar : Förteckning på Svenska Fornminnesföreningens medlemmar
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  inventory Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 24.
  Fornminnesföreningen / Inventering i föreningen : Förteckning på Exemplar af S. F. Föreningens Hd häfte Expl.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  inventory 1874 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 25.
  Fornminnesföreningen / Räkenskaper och revisionsberättelser : Kostnadsförslag
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 26.
  Fornminnesföreningen / Rörande archolågisk (antiqvarisk) karta : Förslag till upprättande af antiqvariska kartor af N.M. Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 27.
  Fornminnesföreningen / Räkenskaper och revisionsberättelser : Anteckning angående Svenska fornminnesföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 28.
  Fornminnesföreningen / Räkenskaper och revisionsberättelser : Fornminnes Föreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  invoice 1870-1875 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 29.
  Fornminnesföreningen / Stadgar och förtekning på ledamöter : Brevutkast från Nils Månsson Mandelgren angående nya stadgar till Svenska fornminnesföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 30.
  Fornminnesföreningen / Stadgar och förtekning på ledamöter : Förslag till Svenska Fornminnesföreningens stadgar
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 31.
  Fornminnesföreningen / Stadgar och förtekning på ledamöter : Förslag till Stadgar för Svenska Fornminnesföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 32.
  Fornminnesföreningen / Stadgar och förtekning på ledamöter : Förslag till Stadgar för Svenska Fornminnesföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 33.
  Fornminnesföreningen / Stadgar och förtekning på ledamöter : Förslag till Stadgar för Svenska Fornminnesföreningen.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 34.
  Fornminnesföreningen / Diverse antekningar : Brevutkast till Svenska fornminnesföreningens styrelse angående donation av böcker
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 35.
  Fornminnesföreningen / Inventering i föreningen : Inventering af Svenska Fornminnesföreningen arkif i Januari 1873, för 1872.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  inventory 1872-1873 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 36.
  Fornminnesföreningen / Diverse antekningar : Till ombudet i W Göthland
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 37.
  Fornminnesföreningen / Diverse antekningar : P.M. (för sammankomst Thorsdag)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 38.
  Fornminnesföreningen / Från föreningens möten i Örebro, Wexjö o Skara : Brevutkast till Emil Key angående Svenska fornminnesföreningens möte i Växjö 1870
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  letter 1870 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 39.
  Fornminnesföreningen / Diverse antekningar : Anteckning till Nils Månsson Mandelgrens artikel "Huru böra runstenar och andra grafstenar, vägg- och hvalfmålningar m.m. aftecknas?"
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  promemoria 1873 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 40.
  Fornminnesföreningen / Kallelser och inbjudan till sammanträden : Tacksägelse från flera landsmålsföreningar om att de har mottagit exemplar av Svenska fornminnesföreningens tidskrift som gåva, 1874
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  receipt 1874-06-05 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 41.
  Fornminnesföreningen / Inventering i föreningen : Samlingar till Svenska konst och kultur Historien utgifna af Svänska Fornminnes föreningen.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  inventory 1871 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 42.
  Fornminnesföreningen / Kallelser och inbjudan till sammanträden : Förslag till Styrelse i Svenska Fornminnes Föreningen (Walbara)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 43.
  Fornminnesföreningen / Inventering i föreningen : Inventering av Svenska fornminnesföreningens arkiv för 1872
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  inventory 1872 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 44.
  Fornminnesföreningen / Inventering i föreningen : Inventering af Svenska fornminnesföreningens arkif för 1873
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  inventory 1874-01 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 45.
  Fornminnesföreningen / Inventering i föreningen : Inventarium
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  inventory Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 46.
  Fornminnesföreningen / Kallelser och inbjudan till sammanträden : Brev till "Fil. Doktorn" från Nils Månsson Mandelgren angående försändelsen av Svenska fornminnesföreningens tidskrift, 1873
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  letter 1873 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 47.
  Fornminnesföreningen / Kallelser och inbjudan till sammanträden : Vid årsmötet d 29/2 1872 i Stockholm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  inventory, list 1872-02-29 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 48.
  Fornminnesföreningen / Kallelser och inbjudan till sammanträden
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 49.
  Fornminnesföreningen / Kallelser och inbjudan till sammanträden : Fornminnesföreningens styrelse val 1876 i Februari
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  list, inventory 1876 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 50.
  Fornminnesföreningen / Kallelser och inbjudan till sammanträden : Medlemmar att invälja uti Svenska Fornminnes föreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Svenska fornminnesföreningen (associated name)
  list, inventory Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
123

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!