• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
12
 • 1.
  Slöjdföreningen / Bref från 1868-1870 : Till Svenska Slöjdskolans styrelse
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 2.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Brev till Svenska slöjdföreningen från Nils Månsson Mandelgren med begäran om att kvittera ut 350 riksdaler för insamlandet av föremål till ett industrihistoriskt museum
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  letter 1868-12-14 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 3.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Utdrag af Protokollet, hållet inför Svenska Slöjdföreningens Styrelse den 28 juni 1870
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (author)
  1870-06-28 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 4.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Svenska Slöjdföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Svenska slöjdföreningen (author)
  letter 1868-05-20 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 5.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Brev till Svenska slöjdföreningens ordförande från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  letter 1868-10-16 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 7.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Brev till Svenska slöjdföreningen från Nils Månsson Mandelgren angående bildandet av ett industri- och konstmuseum, 1868
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  letter 1868-02-18 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 8.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Utdrag ur Protokollet, hållet vid Svenska Slöjdföreningens allmänna sammankomst den 8 april 1868
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  1868-10-27 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 9.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Uttdrag af Protokollet, hållet vid Svenska Slöjdföreningens Styrelses sammanträde den 17 oktober 1868
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  1868-10-17 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 10.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Kvitto på att Nils Månsson Mandelgren mottagit 100 riksdaler från Svenska slöjdföreningen för frakt- och insamlingskostnader av museiföremål till ett konst- och industrihistoriskt museum
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  receipt 1868-03-06 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 11.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Utdrag af Protokollet, hållet vid Svenska Slöjdföreningens sammanträde den 21 september 1869
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  1869-09-21 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 12.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Utdrag af protokollet, hållet vid Svenska Slöjdföreningens Styrelses sammanträde den 17 oktober 1868
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  1868-12-17 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 13.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Svenska Slöjdföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Svenska slöjdföreningen (author)
  letter 1868-06-26 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 14.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Svenska Slöjdföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Svenska slöjdföreningen (author)
  letter 1868-07-20 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 15.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Svenska Slöjdföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Svenska slöjdföreningen (author)
  letter 1868-09-28 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 16.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Brevutkast till Svenska slöjdföreningen från Nils Månsson Mandelgren med rapportering av sitt museisamlande
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 17.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Svenska slöjdföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Svenska slöjdföreningen (author)
  letter 1868-06-26 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 18.
  Slöjdföreningen / Rörande museum vid slöjdskolan 1868-69 : Brevutkast till Slöjdföreningens styrelse från Nils Månsson Mandelgren angående upprättandet av ett museum
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 19.
  Slöjdföreningen / Skrifwelser till Svenska Slöjdföreningen 1867-68 : Brev till Svenska slöjdföreningens styrelse från Nils Månsson Mandelgren angående anslag för Mandelgrens resa till Världsutställningen i Paris, 1867
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  letter 1867-01-05 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 20.
  Slöjdföreningen / Rörande museum vid slöjdskolan 1868-69 : Brev till Svenska slöjdföreningens styrelse från Nils Månsson Mandelgren angående insamlandet av information om husslöjd.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 21.
  Slöjdskola och förening / Bref rönde Slöjdskolan 1868-1873 : Brevutkast till Svenska slöjdföreningens styrelse från Nils Månsson Mandelgren angående behovet av att husslöjden i Sverige dokumenteras
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  letter Troligtvis 1860-talet Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 22.
  Slöjdföreningen / Reseant 1868 : Brev till Svenska slöjdföreningen från Nils Månsson Mandelgren med rapport över sina resor och förteckning över föremål som utvalts till Statens historiska museum
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  letter 1869-01-29 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 23.
  Slöjdföreningen / Reseant 1868 : Brevutkast till Svenska Slöjdföreningens styrelse från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  letter 1868-02-18 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 24.
  Slöjdföreningen / Handlingar och fört ang gofver till slöjdmuseum : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Hedström om att Baron von Essen befinner sig i Uppsala + Brevutkast till Kungliga Vitterhetsakademien från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author, addressee)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (addressee)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  letter 1868-12-26 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 25.
  Slöjdföreningen / Föredrag m m angående Svenska Slöjdföreningen : Nils Månsson Mandelgrens föredrag i Svenska slöjdföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 26.
  Slöjdföreningen / Föredrag m m angående Svenska Slöjdföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Sundberg vid Svenska Slöjdföreningen angående en maskin
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  letter 1870-02-10 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 27.
  Slöjdföreningen / Föredrag m m angående Svenska Slöjdföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Svenska slöjdföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Svenska slöjdföreningen (author)
  letter 1870-02-05 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 28.
  Slöjdföreningen / Om Hammerska museum och Wärldsutställningen i Wien 1873 : Anteckning angående nya medlemmar till Slöjdföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 29.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Nils Månsson Mandelgrens överlämnande av sin Söndagsritskola till Svenska Slöjdföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  inventory, government publication 1845-11-28 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 30.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Brev till Svenska Slöjdföreningen från Nils Månsson Mandelgren angående överlämnandet av sin ritskola
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 31.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Vid Svenska Föreningens Sammankomst, Sept 1845
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  government publication 1845-09 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 32.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Skrivelse till Svenska Slöjdföreningen angående en exposition av svenska slöjdartiklar
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name, addressee)
  letter 1846-01 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 33.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Skrivelse till Svenska Slöjdföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  letter 1845-12-28 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 34.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Projekt till stadgar för Svenska Slöjdföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  government publication Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 35.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Utkast till de grunder hvarppå Committerande för Svenska Föreningens organisation ante den blifvande Föreningens Stadgar böra utarbetas
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  government publication Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 36.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Project till Stadgar för Svenska Föreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  government publication Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 37.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Utdrag af protocollet, hållet hos Directionen för Svenska Slöjdföreningen i Stockholm den 19 Februari 1847
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  government publication 1847-02-19 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 38.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Angående grundandet av Svenska Slöjdföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 39.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Angående grundandet av "Svenska Föreningen"
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 40.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Project till Stadgar för Svenska Föreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  government publication 1845-08-05 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 41.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Brev till Svenska Slöjdföreningen från Nils Månsson Mandelgren angående överlämnandet av den av han grundade slöjdskolan
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  letter 1847-05-26 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 42.
  Slöjdskola och förening / Sv Slöjdfo fr 1870-73--- : Slöjdföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 43.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Brev till Svenska Slöjdföreningen från Nils Månsson Mandelgren angående Slöjdskolan i Stockholm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  letter 1845 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 44.
  Slöjdskola och förening / Svenska Slöjdföreningen 1870 : Anteckning angående Nils Månsson Mandelgrens besök elevutställning vid Slöjdskolan i Stockholm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  promemoria 1877-06-01 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 45.
  Slöjdskola och förening / Svenska Slöjdföreningen 1870 : P.M. af N. M. M. rörande Sammankomsten från den 7 april
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  promemoria 1844–1845 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 46.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Brev till Svenska Slöjdföreningen från Nils Månsson Mandelgren angående överlåtandet av Slöjdskolan
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  letter 1847-05-26 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 47.
  Slöjdföreningen / Rörande slöjdskolans historia : P.m. angående Slöjdskolans historia (Förord)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 48.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Kvitto på att Nils Månsson Mandelgren emottagit 50 riksdaler för frakt- och insamlingskostnader för museiföremål till historiska industrimuseet
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  receipt 1868-06-06 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 49.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : P.M. af N M. M. 1843
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  promemoria 1843 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 50.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Brev till Svenska slöjdföreningen från styrelsen för Slöjdskolan i Stockholm angående upprättandet av ett museum för konst- och industrihistoria i skolans lokaler, 1868
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (author)
  letter 1868-05-28 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
12

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!