• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Brev till Svenska slöjdföreningen från Nils Månsson Mandelgren angående bildandet av ett industri- och konstmuseum, 1868
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  letter 1868-02-18 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 2.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Brev till Svenska slöjdföreningen från styrelsen för Slöjdskolan i Stockholm angående upprättandet av ett museum för konst- och industrihistoria i skolans lokaler, 1868
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  Slöjdskolan i Stockholm (author)
  letter 1868-05-28 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 3.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Utdrag ur Protokollet, hållet vid Svenska Slöjdföreningens allmänna sammankomst den 8 april 1868
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  1868-10-27 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 4.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Uttdrag af Protokollet, hållet vid Svenska Slöjdföreningens Styrelses sammanträde den 17 oktober 1868
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  1868-10-17 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 5.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Kvitto på att Nils Månsson Mandelgren mottagit 100 riksdaler från Svenska slöjdföreningen för frakt- och insamlingskostnader av museiföremål till ett konst- och industrihistoriskt museum
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  receipt 1868-03-06 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 6.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Utdrag af Protokollet, hållet vid Svenska Slöjdföreningens sammanträde den 21 september 1869
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  1869-09-21 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 7.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Utdrag af protokollet, hållet vid Svenska Slöjdföreningens Styrelses sammanträde den 17 oktober 1868
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  1868-12-17 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 8.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Svenska Slöjdföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Svenska slöjdföreningen (author)
  letter 1868-06-26 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 9.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Svenska Slöjdföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Svenska slöjdföreningen (author)
  letter 1868-07-20 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 10.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Svenska Slöjdföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Svenska slöjdföreningen (author)
  letter 1868-09-28 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 11.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Brevutkast till Svenska slöjdföreningen från Nils Månsson Mandelgren med rapportering av sitt museisamlande
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 12.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Svenska slöjdföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Svenska slöjdföreningen (author)
  letter 1868-06-26 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 13.
  Slöjdföreningen / Bref från 1868-1870 : Till Svenska Slöjdskolans styrelse
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 14.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Kvitto på att Nils Månsson Mandelgren emottagit 50 riksdaler för frakt- och insamlingskostnader för museiföremål till historiska industrimuseet
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  receipt 1868-06-06 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 15.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Brev till Svenska slöjdföreningen från Nils Månsson Mandelgren med begäran om att kvittera ut 350 riksdaler för insamlandet av föremål till ett industrihistoriskt museum
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  letter 1868-12-14 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 16.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Utdrag af Protokollet, hållet inför Svenska Slöjdföreningens Styrelse den 28 juni 1870
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (author)
  1870-06-28 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 17.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Svenska Slöjdföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Svenska slöjdföreningen (author)
  letter 1868-05-20 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 18.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Brev till Svenska slöjdföreningens ordförande från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  letter 1868-10-16 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 20.
  Slöjdföreningen / Reseant 1868 : Brev till Svenska slöjdföreningen från Nils Månsson Mandelgren med rapport över sina resor och förteckning över föremål som utvalts till Statens historiska museum
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  letter 1869-01-29 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 21.
  Slöjdföreningen / Reseant 1868 : Brevutkast till Svenska Slöjdföreningens styrelse från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (addressee)
  letter 1868-02-18 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 22.
  Slöjdföreningen / Handlingar och fört ang gofver till slöjdmuseum : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Hedström om att Baron von Essen befinner sig i Uppsala + Brevutkast till Kungliga Vitterhetsakademien från Nils Månsson Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author, addressee)
  Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (addressee)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  letter 1868-12-26 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 23.
  Slöjdföreningen / Föredrag m m angående Svenska Slöjdföreningen : Nils Månsson Mandelgrens föredrag i Svenska slöjdföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  letter Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 24.
  Slöjdföreningen / Föredrag m m angående Svenska Slöjdföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Sundberg vid Svenska Slöjdföreningen angående en maskin
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  letter 1870-02-10 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 25.
  Slöjdföreningen / Föredrag m m angående Svenska Slöjdföreningen : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Svenska slöjdföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Svenska slöjdföreningen (author)
  letter 1870-02-05 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 26.
  Slöjdföreningen / Om Hammerska museum och Wärldsutställningen i Wien 1873 : Anteckning angående nya medlemmar till Slöjdföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, annotator)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 27.
  Slöjdföreningen / Om Hammerska museum och Wärldsutställningen i Wien 1873 : Skrivelse angående Carl Ahlborn
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Ahlborn, Carl, 1819-1895 (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  promemoria Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 28.
  Slöjdföreningen / Cirkulär m m : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Alf Björkman
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Björkman, Jakob Alf Gustaf, 1819-1900 (author)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  letter 1872-02-10 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 29.
  Betyg och ansökningar / Rörande Werlds Expositionen i Paris 1867 (om anslag) : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Knut Filip Bonde angående anslag till världsutställningen i Paris, 1867
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Bonde, Knut, 1815-1871 (author)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  letter 1867-02-11 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 30.
  Slöjdföreningen / Bref från 1868-1870 : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Knut Bonde, 1868
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Bonde, Knut, 1815-1871 (author)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  letter 1868-10-15 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 31.
  Slöjdföreningen / Gofwor till statens samling 1869 : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Wilhelm Edgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Edgren, Wilhelm, 1809-1895 (author)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  letter 1869-09-27 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 32.
  Slöjdföreningen / Bref till Svenska Slöjdföreningen : Brev till ståthållaren på Uppsala slott, Adolf Ludvig Hamilton, från Nils Månsson Mandelgren angående förfrågan att nyttja slottets lokaler till museum
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Hamilton, Adolf Ludvig, 1820-1896 (addressee)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (associated name)
  letter 1868-12-28 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 33.
  Slöjdföreningen / Gofwor till statens samling 1869 : Brev till Gustaf Wilhelm Linderoth från prosten i Nordmalings församling, Henrik Jacob Berlin, angående en donation till Slöjdföreningen + Utdrag ur protokollet vid Nordmalings kyrkostämma angående ärendet
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Linderoth, Gustaf Wilhelm, 1816-1871 (addressee)
  Berlin, Henrik Jacob, 1800-1887 (author)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  letter 1869-08-28 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!