• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Slöjdföreningen / Till slöjdskolans bildande 1846 : Slöjdföreningens och dess skolas stiftelse af N.M. Mandelgren
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, author)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  print 1865 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 2.
  Slöjdföreningen / Till slöjdskolans bildande 1846 : Till Svenska Slöjdföreningens Medlemmar
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  print, letter 1862-12 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 3.
  Slöjdföreningen / Rörande slöjdskolans historia : Upprop till bildande av "Svenska Föreningen", sedermera Svenska Slöjdföreningen 1845
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  1845-04-07 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 4.
  Slöjdföreningen / Rörande studier uti Jardin des plants af Slöjdskolans Elefver 1862 m m : Stadgar för Svenska slöjdföreningen, gillade och antagne den 6 October 1845.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  print 1845-10-06 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 5.
  Slöjdföreningen / Föredrag m m angående Svenska Slöjdföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (author)
  print 1873-11-25 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 6.
  Slöjdföreningen / Föredrag m m angående Svenska Slöjdföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  1873 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 7.
  Slöjdföreningen / Om Hammerska museum och Wärldsutställningen i Wien 1873 : Inbjudan till Nils Månsson Mandelgren att delta i polytekniska utställningen i Moskva 1872
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Svenska slöjdföreningen (author)
  letter 1871-12-23 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 8.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Inträdeskort till Svenska Slöjdföreningens allmänna Årssammankomst den 31 Maj 1848, kl. 6 e.m.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  ticket 1848-05-31 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 9.
  Slöjdskola och förening / Tidningar som omtala slöjdskolan : Artikel om Svenska Slöjdföreningen i Aftonbladet den 30/12 1873
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  article, newspaper, periodical 1873-12-30 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 10.
  Slöjdskola och förening / Tidningar som omtala slöjdskolan : Urklipp ur Fäderneslandet den 10/1 1874 angående Svenska Slöjdföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  article, newspaper, periodical 1874-01-10 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 11.
  Slöjdskola och förening / Tidningar som omtala slöjdskolan : Svenska Slöjdföreningen.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  article, periodical, newspaper 1861-11-20 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 12.
  Slöjdskola och förening / Tidningar som omtala slöjdskolan : Artikel i Nya Dagligt Allehanda den 20/1 1874 angående Svenska Slöjdföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  article, newspaper, periodical 1874-01-20 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 13.
  Slöjdskola och förening / Svenska Slöjdföreningen 1870 : Brev till Nils Månsson Mandelgren från Svenska Slöjdföreningen
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Svenska slöjdföreningen (author)
  letter 1873-07-22 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 14.
  Slöjdskola och förening / Svenska Slöjdföreningen 1870 : Inbjudan till Svenska Slöjdföreningens årsmöte 1873
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector, addressee)
  Svenska slöjdföreningen (author)
  letter, invitation 1873-06-17 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 15.
  Slöjdskola och förening / Tidningar som omtala slöjdskolan : Artikel angående Svenska Slöjdföreningen ur Stockholms dagblad, 1872
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  periodical, article, newspaper 1872-02-08 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 16.
  Slöjdskola och förening / Tidningar som omtala slöjdskolan : Artikel angående Svenska Slöjdföreningen, 1872
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  article, periodical, newspaper 1872-11-07 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 17.
  Slöjdskola och förening / Tidningar som omtala slöjdskolan : Söndags-Nisse.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  periodical 1874-01-18 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 18.
  Slöjdskola och förening / Tidningar som omtala slöjdskolan
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  article, newspaper, periodical Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 19.
  Slöjdskola och förening / Uttalande etc angående Maria Collins arbete 1890 : Meddelanden från Svenska Slöjdföreningen år 1885
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (publisher)
  1885 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 20.
  Slöjdskola och förening / Stadgar m m från 1871 för Sv slj-f : Stadgar för Svenska slöjdföreningen gillade och antagna den 22 Sept. 1862.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  print 1862-09-22 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 21.
  Slöjdföreningen / Progr från 1866 till 1879 : Slöjdskolan i Stockholm. Undervisningstabell för manliga lärjungar, skolåret 1873-74
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  1873-1874 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 22.
  Slöjdskola och förening / Sv Slöjdfo fr 1870-73--- : Utskick från Svenska Slöjdföreningens valkommitté Jean Flodman
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  letter 1873-11-22 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 23.
  Slöjdföreningen / Progr från 1866 till 1879 : Undervisnings-tabell för Svenska Slöjdföreningens Skola Höstterminen 1860 + Ordnings-reglor för Lärjungarne i Svenska Slöjdföreningens Skola
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  print 1860 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 24.
  Slöjdföreningen / Progr från 1866 till 1879 : Slöjdskolan i Stockholm. Undervisningstabell för manliga lärjungar, skolåret 1867-68
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  print 1867-1868 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 25.
  Slöjdskola och förening / Slöjdskolan i Stockholm för ten stadgar 1862-74 : Stadgar för Svenska Slöjdföreningen gillade och antagna den 22 September 1862.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  print 1873 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 26.
  Slöjdskola och förening / Stadgar m m från 1871 för Sv slj-f : Förslag till Stadgar för Svenska Slöjdföreningen.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  print 1874-01-31 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 27.
  Slöjdföreningen / Progr från 1866 till 1879 : Undervisnings-tabell för Svenska Slöjdföreningens Skola under Skol-året 1865-1866 + Ordnings-reglor för Lärjungarne i Svenska Slöjdföreningens Skola
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  1865-1866 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 28.
  Slöjdskola och förening / Slöjdskolan 1870-1873 : Kasper.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  periodical 1874-02-21 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 29.
  Slöjdföreningen / Progr från 1866 till 1879 : Slöjdskolan i Stockholm. Undervisningstabell för qvinnliga lärjungar, skolåret 1870-71
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  1870-1871 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 30.
  Slöjdskola och förening / Stadgar m m från 1871 för Sv slj-f : Till Kongl. Maj:t underdånigast angående byggnad för Svenska slöjdföreningens Tekniska söndags- och aftonskola af föreningens direktion
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  print 1857 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 31.
  Slöjdskola och förening / Slöjdskolan i Stockholm för ten stadgar 1862-74 : Förslag till Stadgar för Svenska Slöjdföreningen.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  print 1874-01-31 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 32.
  Slöjdskola och förening / Stadgar m m från 1871 för Sv slj-f : Allmänna grunder för Svenska Slöjdföreningens Specialsektion för konstindustriens lyftande.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  print 1874-04-24 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 33.
  Slöjdskola och förening / Stadgar m m från 1871 för Sv slj-f : Ordning för Svenska Slöjdföreningens Skola.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  print 1856-1857 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 34.
  Slöjdskola och förening / Stadgar m m från 1871 för Sv slj-f : Tekniska Skolan i Stockholm
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Tekniska skolan (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  print 1886-06 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 35.
  Slöjdskola och förening / Sv Slöjdfo fr 1870-73--- : Utskick av Svenska Slöjdföreningens vice ordförande Alf Björkman
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Björkman, Jakob Alf Gustaf, 1819-1900 (author)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  letter 1873-11-25 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 36.
  Slöjdskola och förening / Svenska Slöjdföreningen 1870 : Svenska Slöjdföreningens Skola, Vinterhalfåret 1850–51
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Cronstrand, Baltzar, 1794-1876 (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  print 1850-1851 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 37.
  Slöjdskola och förening / Tidningar som omtala slöjdskolan : Öfverste C. Ståls föredrag vid invigningen af Stockholms Slöjdskolas nya läroverkshus
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Stål, Carl, 1803-1884 (author)
  Slöjdskolan i Stockholm (Konstfack) (associated name)
  Svenska slöjdföreningen (associated name)
  1868-01-13 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!