• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Upsala Stad : Copia utaf den År 1770 af Jonas Brolin utgifne Charta öfver Upsala Stad
  Brolin, Jonas, 1731-1804 (copy after)
  Ridderbielke, Fredrik Magnus, 1772-1841 (creator)
  map ca 1920-1923
  Top. pl. Uppsala Kartor 1800-talet
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Östgöta Correspondentens karta öfver Linköping upprättad 1910-1911
  Carlson, J. B. (cartographer)
  1910-1911 Linköpings stadsbibliotek
 • 3.
  Linköpings stadsplan norr om Storgatan…
  Carlson, J. B. (cartographer)
  1904 Linköpings stadsbibliotek
 • 4.
  Karta öfver Carlstads län af C.E. Dahlman.
  Dahlman, Carl Edvard, 1828–1900- (cartographer)
  map ca 1850-ca 1900 Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Karta öfver Sverge uti 1: 200000 / af C.E. Dahlman. (Norra delen)
  Dahlman, Carl Edvard, 1828–1900- (cartographer)
  map ca 1950-ca 1900 Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Karte der Baie Recherche und Van Keulen Bay auf Spitzbergen während der von A.G. Nathorst geleiten schwedischen Polarexpedition 1898. : Photogrammetrisch aufgenommen und konstruiert von Axel Hamberg. [i Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens handlingar, 39:6 (1905)]
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Generalstabens litografiska anstalt (printer)
  map 1898-1905
  Sv Acta Fol [Stockholm Vetenskapsakademien]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Karte der Baie Recherche und Van Keulen Bay auf Spitzbergen während der von A.G. Nathorst geleiten schwedischen Polarexpedition 1898. : Photogrammetrisch aufgenommen und konstruiert von Axel Hamberg.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Generalstabens litografiska anstalt (printer)
  map 1898-1905
  Kartor Polarländerna Spetsbergen (ex. 1)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Väst-östlig profil genom Sarjekfjälltrakten / Geologisk karta öfver Sarjekfjälltrakten af Axel Hamberg skala 1:500 000.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  map 1901
  Sv. Fys-Geogr. [Hamberg, Axel, Sarekfjällen. En geografisk undersökning ... särtr. ur Ymer, 1901]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Fortlöpande kartskiss öfver fjällen kring Sarjektjåkko hufvudsakligen upprättad genom fotogrammetri af Axel Hamberg. . : De nordöstra delarna äro med eller utan korrektioner återgifna efter äldre kartor. ... Skala 1:100 000.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Kjellström, Otto, 1855-1913 (cartographer)
  Svenonius, Fredrik Vilhelm, 1852-1928 (cartographer)
  map 1901
  Sv. Fys-Geogr. [Hamberg, Axel, Sarekfjällen. En geografisk undersökning ... särtr. ur Ymer, 1901]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Schematisk karta öveer Hortus botanicus i kvarteret Örtedalen av Uppsala stad. : D. V. Lindgren Upsala 1924.
  Herdin, Karl Wilhelm, 1854-1940 (former owner)
  map 1924
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Karta öfver Kung Karls land upprättad lunder 1898 års svenska polarexpedition af C. J. O. Kjellström och Axel Hamberg.
  Kjellström, Otto, 1855-1913 (cartographer)
  map 1900
  Kartor Polarländerna
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Karta öfver Uppsala med förstäder
  Laurell, Gustaf Gösta Axel, 1855-? (cartographer)
  map 1909
  Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Schematisk karta över Hortus botanicus i kvarteret Örtedalen av Uppsala stad.
  Lindgren, David (autographer)
  map 1924
  Handritade kartor, Sverige, största format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Alla santita di nostro signore papa Benedetto XIV la nouva topografia di Roma : ossequisamente offersisce e dedica .. Giambattista Nolli Comasco ...l'anno 1748
  Nolli, Giovanni Battista, 1701-1756 (engraver, cartographer)
  map 1932 Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Karta öfver Linköpings Stad
  Stånggren, Johan (cartographer)
  1898-1900 Linköpings stadsbibliotek
 • 20.
  Karta över Kåretorp 1:5 o. 1:6 i Gåsinge socken, Södermanlands län upprättad år 1939 av skogsvårdsstyrelsen i Södermanlands län.
  Westman, Karl Gustaf, professor, politiker, 1876-1944 (former owner)
  map 1939
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Karta öfver Linköping upprättad 1914 1914 Linköpings stadsbibliotek
 • 22.
  Karta över Linköping år 1920 1920 Linköpings stadsbibliotek
 • 23.
  Karta över Lund [1934] map 1934 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 24.
  Karta över staden Lund map 1929 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 25.
  Karta över Köpenhamn map ca 1900 Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Karta öfver staden Lund med närmast omgifvande jordar map 1907 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 28.
  Generalstabens karta över Sverige : 10. Vittangi map 1966
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Generalstabens karta över Sverige : 04. Torneträsk map 1968
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Generalstabens karta över Sverige : 03. Abisko (Sjangeli) map 1968
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Generalstabens karta över Sverige : 09. Kiruna (Kaalasluspa) map 1968
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Generalstabens karta över Sverige : 08. Kebnekaise map 1968
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Generalstabens karta över Sverige : 05. Soppero map 1968
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Pianta di Roma : colle linee delle tramvie e degli autobus map 1927 Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Karta öfver Skandinavien map ca 1800-ca 1900
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Generalstabens karta över Sverige
  Topografiska kåren (collaborator (unspecified))
  Generalstaben. Topografiska avdelningen (collaborator (unspecified))
  [1840-1922]
  Sv. kartor Generalstabskartan : södra delen
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Belägenheten mellan Marstrand och fasta landet. : Ritad af G. De Geer. map 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Norrköping-Söderköping-Vikbolandets järnväg : Husbyggnader. map 1915
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Norrköping-Söderköping-Vikbolandets järnväg : Linjen Kummelby - Arkösund map 1915
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Norrköping-Söderköping-Vikbolandets järnväg : Linjen Valdemarvik - Norrköping. map 1915
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Norrköping-Söderköping-Vikbolandets järnväg : Broar. map 1915
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Karta över skyddsrum i stadsdelen Kåbo, Uppsala map 1939-1945?
  Sv. handritade kartor Största format (förvaras rullad) Dav. 1351a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Situations Charta öfver Umeå eller Lycksele lappmarck, upsatt efter ögnamåttet. map ca 1906
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!